TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 01/10 đến 06/10/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

01/10

 

Sáng:

 

 

 

 

 

 

Chiều: */15h00’: Họp BCH Đoàn TN trường. Tại P.301-A1

 

 

 

BT Đoàn TN

 

Thứ Ba

02/10

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/10h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác của Ban Chủ nhiệm khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2007-2012. Tp: BGH, P.TCCB, toàn thể CB-GV khoa LLCT. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Tiếp đoàn khách của trường ĐH CaChan. Tp: BGH, TTHTQT về ĐT&NC, P.ĐN, P.ĐTSĐH. Tại P.301-A1

 

 

K.LLCT

 

 

 

TTHTQT về ĐT&NC

 

Thứ  Tư

03/10

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

 

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp triển khai hợp tác với Đại học Quốc gia Lào. Tp: BGH (HT, PHT Long), P.ĐN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.CT, K.VTKT, TT HTQT về ĐT&NC, GS Nguyễn Viết Trung, GS Phạm Duy Hữu, GS Nguyễn Hữu Hà. Tại P.401-A1

 

*/14h30’: Họp Ban chấp hành Chi hội thể thao trường. Tp: Uỷ viên BCH Hội TT trường nhiệm kỳ 2011-2016. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

PHT Việt

 

Thứ Năm

04/10

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị Cán bộ công tác tháng 10/2012. Tp: Theo quy định. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh. Tại VP Hội CCB.

 

*/14h30’: Nghiệm thu Giáo trình đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, Xưởng in, TT TT-TV, P.TC-KT, các đại biểu theo giấy mời. Tại P.301-A1

 

CT Hội CCB

 

 

PHT Long

 

Thứ Sáu

05/10

 

Sáng: */8h00’: Hội thảo: “Giới thiệu thiết bị quan trắc, đánh giá, đo đạc kết cấu xây dựng công trình giao thông”. Tp: Theo giấy mời; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

*/8h00’: Nhà trường đi kiểm tra, thăm hỏi học viên đào tạo sỹ quan dự bị tại trường QS BTL Thủ đô Hà Nội. Tp: BGH; Lãnh đạo các khoa: CT, CK, Đ-ĐT, VTKT, GDQP; P.CTCT&SV; Đoàn TN CSHCM trường; 02 GV K.GDQP. (P.TBQT chuẩn bị xe theo kế hoạch)

 

*/8h30’: Hội nghị chuẩn bị dự án Hợp tác Quốc tế về NCKH với ĐH Nagoya- Nhật Bản. Tp: BGH, TTHTQT về ĐT&NC, P.ĐN, P.KHCN, K.CT, Viện QH &QLGTVT, và các đại biểu theo giấy mời. Tại P.Hội thảo tầng 7- A8

 

 

TTKHCN

 

 

 

Khoa GDQP

 

 

 

 

 

TT HTQT về ĐT&NC

Chiều: */14h00’: Đại hội Công đoàn Khoa CNTT. Tp: Mời ĐU, BTV CĐ trường, CĐ các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

 

CĐ K.CNTT

 

Thứ Bảy

06/10

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú: 1. Các đơn vị đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015 gửi biên bản Đại hội, danh sách BCH (hoặc Tổ trưởng, Tổ phó CĐ), bản góp ý Dự thảo báo cáo của CĐ trường, danh sách giới thiệu nhân sự cho BCH CĐ trường Khóa 26 cho VPCĐ trường.

2. Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị các bộ môn chủ trì (phối hợp với P.ĐTSĐH) tổ chức giao đề tài tốt nghiệp cao học cho các học viên khóa 19