TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                            LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 02/04/2012 đến 07/04/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

02/04

Sáng: Khối Cán bộ hành chính: được nghỉ bù

          Khối Giảng viên và Sinh viên: lên lớp bình thường theo thời khóa biểu.

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Ban giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

Thứ Ba

03/04

 

Sáng: */8h30’:  Họp Đảng ủy Trường. Tại P.301-A1

 

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp Thống nhất mẫu văn bản, bảng biểu. Tp: BGH (HT và các PHT), P.HCTH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, P.TCCB, P.TBQT, P.TCKT, Ban QLDA. Tại P.301-A1 (P.HCTH chuẩn bị các biểu mẫu chung, các đơn vị còn lại chuẩn bị biểu mẫu, bảng biểu của đơn vị- xem ghi chú)

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ  Tư

04/04

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị công tác tháng 4/2012. Tp: Theo quy định. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Ban tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên năm học 2011-2012. Tp: BTC theo QĐ. Tại P.401-A1

 

*/14h30’: Họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh, phổ biến kế hoạch công tác của Hội. Tp: Mời tất cả các đ/c trong BCH. Tại VP Hội CCB.

 

 

PHT Vịnh

 

 

Hội CCB

 

 

Thứ Năm

05/04

 

 

Sáng: */8h00’: Họp thường trực Hội đồng khoa học đào tạo Trường. Tp: Theo quy định. Tại P.401-A1. (Các đơn vị P.ĐHĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, P.KHCN chuẩn bị báo cáo).

 

*/8h00’: Ban chỉ huy QS Quận Đống Đa phúc tra quân nhân dự bị, dân quân tự vệ và nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2012. Tp: BGH (PHT Việt), P.TCCB, P.HCTH, P.Bảo vệ, Ban CHQS trường. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

PHT Việt

 

 

 

 

Chiều : */14h00’: Họp Ban chấp hành Đoàn Thanh niên. Tp: BCH Đoàn TN, VP Đoàn TN. Tại P.401-A1

 

*/14h00’:  Ban Thường vụ CĐ trường làm việc với Phòng Bảo vệ về công tác trông giữ xe đạp, xe máy. Tp: Ban TV CĐ trường, Lãnh đạo P. Bảo vệ. Mời PHT Việt, Ban Thanh tra ND dự. Tại P.301-A1

 

 

BT Đoàn TN

 

 

Chủ tịch CĐ

 

 

Thứ Sáu

06/04

 

Sáng: */8h30’:  Họp về xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013. Tp: BGH (HT vàPHT Long), P.ĐT ĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT HTQT về ĐT&NC, Ban QLGĐ. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Hội nghị công tác cố vấn học tập và sơ kết học kỳ I năm học 2012-2012 Khoa Vận tải – Kinh tế. Tp: BGH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, LĐ Khoa, LĐ các BM của Khoa, cố vấn học tập và GV chủ nhiệm các lớp, Ban Cán sự lớp, BCH Đoàn các khóa của Khoa. Tại P.501-A1

 

K.VTKT

 

Thứ Bảy

07/04

Sáng:

 

Chiều:

 

  Ghi chú:

1. Danh sách tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đã được đăng trên Mạng của Trường. Đề nghị Trưởng các bộ môn phổ biến danh sách hưởng phụ cấp thâm niên Nhà giáo cho toàn thể giảng viên trong bộ môn được biết. Nếu có ý kiến gì, xin phản ánh với Hội đồng xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (thông qua Phòng TCCB), thời gian chậm nhất là 03/4/2012.

2. Để chuẩn bị cho cuộc họp thống nhất các biểu mẫu văn bản, đề nghị các đơn vị chuẩn bị và gửi bản in cho P.HCTH vào sáng thứ ba (03/4/2012), chuẩn bị bản mềm để trình chiếu tại buổi họp chiều thứ ba.

3. Hiện nay Nhà trường có 61 chiếc ghế khán giả dư thừa từ cải tạo hội trường đa năng, đề nghị các bộ môn trong trường có nhu cầu lắp đặt tại hành lang của Bộ môn làm ghế chờ cho sinh viên và khách thì làm đề nghị đăng ký với phòng Thiết bị quản trị để nhà trường lắp đặt.