TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                         Tuần từ 02/7 đến 07/7/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

02/07

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế xây dựng của trường Cao đẳng GTVT miền Trung. Tp: Hội đồng thẩm định theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/9h30’: Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô của trường Cao đẳng KT-Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Tp: Hội đồng thẩm định theo QĐ. Tại P.301-A1

 

PHT Long

 

 

 

PHT Long

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

03/07

 

Sáng:  Thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012

 

Chiều:

 

 

 

Thứ  Tư

04/07

Sáng: Thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Thứ Năm

05/07

 

Sáng:  Thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Sáu

06/07

 

Sáng: */8h30’: Họp xét thi đua năm học 2011- 2012 Viện Quy hoạch và QLGTVT. Tp: Tp: Hội đồng thi đua Viện (Theo QĐ); Mời P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.KHCN. (P.ĐTĐH thẩm định khối lượng GD, giáo trình, bài giảng, P.KHCN thẩm định khối lượng NCKH, đề tài, bài báo).Tại Văn phòng Viện

 

*/9h00’: Lễ trao bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ năm 2012. Tp: BGH (HT); Lãnh đạo P.ĐTSĐH;Lãnh đạo  các Khoa CT, CK, Đ-ĐT, VT-KT; Lãnh đạo các BM đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ ; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại Hội trường lớn. (P.CTCT &SV chuẩn bị Hội trường, P.ĐTSĐH chuẩn bị hoa)

 

CT HĐ thi đua Viện QH&QLGTVT

 

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

07/07

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

  1.  5h00’ Sáng Chủ nhật ngày 08/7/2012 các đại biểu dự Hội thảo hè tập trung tại trường, 5h30’ xe khởi hành. Ban tổ chức có bố trí ăn sáng trên xe.
  2. Ngày 4,5/7/2012, đề nghị các Công ty, Trung tâm đóng trên địa bàn trường nghỉ làm việc để Nhà trường tổ chức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012.