TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                      Tuần từ 07/05 đến 12/05/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

07/05

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

08/05

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị liên tịch BGH (HT, các PHT), Thường vụ Đảng Ủy, Thường vụ Công đoàn, BT Đoàn TN. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

Chiều: */14h00’: Báo cáo kế hoạch sửa chữa giảng đường. Tp: BGH (PHT Việt), P.TBQT, Ban QLGĐ, P.ĐTĐH (Tập trung tại Ban QLGĐ)

 

PHT Việt

 

Thứ  Tư

09/05

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2012. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐTS

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét mức độ hoàn thành nhiệm  vụ để hưởng thu nhập tăng thêm của trường. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1 (P.TCCB chuẩn bị báo cáo)

 

*/14h30’: Tiếp trường Kỹ thuật Công nghệ thuộc Viện Công nghệ Á Châu (AIT). Tp: Lãnh đạo K.CT, P.ĐN, BM Cầu hầm, BM Địa KT, BM Đường bộ. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

Lãnh đạo K.CT

 

Thứ Năm

10/05

 

Sáng: */7h30’: Nhận hồ sơ đăng ký dự thi đại học chính quy năm 2012 tại Bộ GD&ĐT. Tp: P.ĐTĐH, P.TCKT. (PHCTH bố trí xe đi nhận)

 

*/8h00’: Hội nghị giao ban đào tạo HK II năm học 2011-2012 và giao kế hoạch năm học 2012-2013. Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng các BM trong toàn trường. Tại P.501-A1(P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, CS II, TTHTQT về ĐT và NC, P.CTCT&SV, Ban Thanh tra chuẩn bị báo cáo tại phần giao ban đào tạo; P.ĐTĐH đại diện các đơn vị lập kế hoạch chuẩn bị nội dung chính của kế hoạch năm học 2012-2013 để báo cáo)

 

P.ĐTĐH

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Ban chấp hành Hội CCB báo cáo Lãnh đạo nhà trường kế hoạch Đại hội Hội CCB nhiệm kỳ II. Tp: ĐU, BGH, BCH Hội CCB. Tại P.301-A1

Hội CCB

 

Thứ Sáu

11/05

 

Sáng: */8h30’: Họp thống nhất quy trình công tác quản lý điểm sinh viên; Tổng hợp khối lượng giảng dạy; Thanh toán khối lượng giảng dạy cho GV. Tp: BGH (HT, các PHT); P.ĐTĐH; Khoa ĐHTC; TTHTQT về ĐT&NC; P.ĐTSĐH; P.TCKT; P.TCCB; Lãnh đạo các Khoa, Viện: CT, CK, Đ-ĐT, CNTT, VTKT, Viện Quy hoạch và QLGTVT, Viện KH và CNXDGT, Viện KH và MT. Tại P.401-A1. (Các đơn vị: P.ĐTĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, P.ĐTSĐH, CS II, P.TCKT chuẩn bị nội dung để báo cáo)

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

Thứ Bảy

12/05

 

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

Ghi chú:

  1. Đề nghị các đơn vị gửi bản kê khai lý lịch (bản in có dán ảnh 4x6 và bản file) cho Phòng Tổ chức Cán bộ  trước ngày 12/5/2012.