TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 07/7/2014 đến 12/7/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

07/7

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

08/7

 

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

09/7

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Năm 10/7

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

11/7

 

Sáng:*/8h30’: Xét gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thang máy nhà A1- Trường ĐH Giao thông vận tải. Tp: Theo QĐ. Tại P.305-A1

 

 

 

 

|PHT Việt

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

12/7

 

Sáng

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú :