TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                           Tuần từ 09/7 đến 15/7/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

09/07

Sáng: Hội thảo: “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ”

 

 

 

BTC

Chiều:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

10/07

 

Sáng: Hội thảo: “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ”

 

 

BTC

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

11/07

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

12/07

 

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Sáu

13/07

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

14/07

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

  1. Ghi chú: 5h00’ sáng Chủ nhật ngày 08/7/2012, các đại biểu dự Hội thảo hè tập trung tại trường, 5h30’ xe khởi hành. Ban tổ chức có bố trí ăn sáng trên xe.