TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                           Tuần từ 10/9 đến 15/9/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

10/09

 

Sáng:  */9h00’: Hiệu trưởng tiếp và làm việc với lãnh đạo trường Đại học Thanh Hoa- Đài Loan. Tp: BGH (Hiệu trưởng), P.ĐN, TT HTQT về ĐT&NC, P.KHCN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.CT, K.CK, K.Đ-ĐT, K.VTKT. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

11/09

 

Sáng:*/7h30’: Đón sinh viên đại học hệ chính quy K53. Tp: Theo thông báo số 689/TB-ĐHGTVT ngày 31/8/2012. Tại Hội trường lớn. (Đón sinh viên K53 từ ngày 11/9 đến ngày 14/9/2012; sáng từ 7h30’, chiều từ 13h15’)

 

*/8h30’: Các đơn vị có phòng thí nghiệm báo cáo công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị của đơn vị. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TBQT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TC-KT, P.KHCN, TT KHCN GTVT, TTĐTTH& CGCN, Lãnh đạo các BM có phòng TN (Các đơn vị quản lý P.TN, P.TBQT, P.TCKT chuẩn bị báo cáo). Tại P.401-A1

 

 

P.ĐTĐH

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

12/09

Sáng: */8h30’: Hội nghị bàn về chuyển đổi mô hình hoạt động các Trung tâm, công ty thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT); P.KHCN, P.TCCB; P.TCKT; P.TBQT; Lãnh đạo các trung tâm, công ty thuộc trường (P.KHCN chuẩn bị nội dung và tài liệu cho Hội nghị). Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Năm

13/09

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

14/09

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h30’: Họp Tổ thẩm tra quá trình đào tạo của NCS Nguyễn Hữu Chí. Tp: Lãnh đạo P.ĐTSĐH, Trưởng Ban Thanh tra Vũ Minh Bằng, Lãnh đạo K.Cơ khí, TS Nguyễn Thanh Chương. Tại P.301-A1

 

 

P.ĐT SĐH

 

Thứ Bảy

15/09

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú: 1. Theo Thông báo số 640/TB-ĐTSĐH ngày 14/8/2012, P.ĐTSĐH đề nghị các BM:  KTXD, VT ĐB&TP, Đường bộ, SBVL khẩn trương gửi Chương trình các học phần bổ sung kiến thức ở trình độ Thạc sỹ cho các NCS để kịp trình phiên họp tháng 9 của Hội đồng KH-ĐT trường.

2. Theo kế hoạch số 253/KH-ĐTSĐH ngày 30/5/2012, P.ĐTSĐH đề nghị các BM: Cầu hầm, VTĐB&TP, CTGTCC, Đường sắt, Cơ khí ô tô, ĐM-TX khẩn trương gửi danh sách đề nghị giao đề tài luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học K19 và giáo viên hướng dẫn  cho P.ĐTSĐH.

3. Để phục vụ cho việc triển khai phần mềm quản lý đào tạo đến tất cả các bộ môn, ngày 10,11/9/2012 Trung tâm ứng dụng CNTT tiến hành kiểm tra và đánh giá lại toàn bộ hệ thống mạng và các nút mạng tại nhà A6, đề nghị các bộ môn bố trí người trực tại các văn phòng BM.