TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                       Tuần từ 11/06 đến 16/6/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

11/06

Sáng: */10h00’:  Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 5/2012. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */13h30’: Lễ phát động dự án: “Tất cả có trách nhiệm”. Tp: BGH, P.CTCT&SV, P.ĐN, Đoàn TN, Hội SV, các đại biểu theo giấy mời. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Họp bàn về công tác thanh toán giảng dạy năm học 2011-2012. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, Khoa ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, P.TCKT. Tại P.301-A1

 

*/14h00’-15h00’: Họp Thường vụ Công đoàn. Tại VP CĐ

 

*/15h00’: Họp xét thi đua Công đoàn năm học 2011-2012. Tp: Ban Thường vụ CĐ trường. Mời đ/c Minh (Trưởng Ban Nữ công), đ/c Phúc (Trưởng Ban Chuyên môn), đ/c Sang (Trưởng Ban VSATLĐ).Tại VP CĐ

 

*/16h00’: Tiếp đại diện Ban đối ngoại hiệp hội các trường đại học Singapore. Tp: P.ĐN. Tại P.201-A1

 

P.CTCT&SV

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

Chủ tịch CĐ

 

 

 

 

P.ĐN

 

Thứ Ba

12/06

 

Sáng: */8h30’: Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2011-2012. Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm ; Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐTĐH, CTCT&SV, P.HCTH, P.TC-KT, TTHTQT về ĐT&NC, TT TT-TV, P.Bảo vệ, Ban QL KTX; Trưởng các BM chuyên ngành; Đại biểu sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp (toàn thể sv tốt nghiệp xếp loại xuất sắc, giỏi, khá). Tại Hội trường lớn.

 

P.CTCT&SV P.ĐTĐH

Chiều: */14h00’: Nhà trường làm việc với Khoa Điện-Điện tử. Tp: Nhà trường: BGH (HT, các PHT); Thường vụ ĐU; CĐ; Đoàn TN; P.HCTH; P.TCCB; Khoa Đ-ĐT: BCN (Trưởng và các Phó trưởng Khoa), BT chi bộ, Chủ tịch CĐ, Bí thư LCĐ. Tại P.301-A1 (K.Đ-ĐT gửi báo cáo về P.HCTH trước ngày 12/6)

Hiệu trưởng

 

 

 

Thứ  Tư

13/06

 

Sáng: */8h30’: Họp Thường trực BTC Hội thảo hè năm 2012. Tp: BGH (HT, các PHT), Ô.Chương (P.ĐTĐH), Ô.Long (P.KHCN), Ô.Ký (P.ĐTSĐH), Ô.Đức (P.HCTH), Ô.Sỹ (P.TCCB), Ô.Đức (P.CTCT&SV), Bà Liên (P.TC-KT), Ô.Huân (P.TBQT), Ô.Phi (P.ĐN). Tại P.301-A1. (Ô.Chương chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

Trưởng ban

Chiều: */14h00’: Nhà trường làm việc với Khoa Lý luận chính trị. Tp: Nhà trường: BGH (HT, các PHT); Thường vụ ĐU; CĐ; Đoàn TN; P.HCTH; P.TCCB; Khoa LLCT: BCN (Trưởng và Phó trưởng khoa), BT Chi bộ, Chủ tịch CĐ, Bí thư Chi đoàn. Tại P.301-A1 (K.LLCT gửi báo cáo về P.HCTH trước ngày 13/6)

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Năm

14/06

 

 

Sáng: */8h30’: Nhà trường làm việc với Khoa Công nghệ thông tin. Tp: Nhà trường: BGH (HT, các PHT); Thường vụ ĐU; CĐ; Đoàn TN; P.HCTH; P.TCCB; Khoa CNTT: BCN (Trưởng và Phó trưởng Khoa), BT Chi bộ, Chủ tịch CĐ, Bí thư Chi đoàn. Tại P.301-A1 (K.CNTT gửi báo cáo về P.HCTH trước ngày 14/6)

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:  Họp thông qua quy trình đổi mới công tác quản lý điểm sinh viên; tổng hợp khối lượng thanh toán GD; thanh toán GD; biểu mẫu văn bản. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT HTQT về ĐT&NC, P.TCKT, P.HCTH. Tại P.301-A1

 

*/14h30’: Họp Ban Thanh tra Nhân dân. Tp: Toàn thể thành viên của ban. Tại VP CĐ

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Trưởng Ban TTND

 

Thứ Sáu

15/06

 

Sáng: */8h00’: Hội thảo “Thiết kế bền vững đường ô tô và sân bay bằng bê tông xi măng” do trường ĐH GTVT và Hội Khoa học CT Hàng không tổ chức. Tp: Theo giấy mời, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

BM Đường ô tô &SB và P.KHCN

Chiều: */14h00’: Nghiệm thu đề tài KHCN thuộc DAGDDH2 mã số EEC 8.3 do GS.TS Phạm Huy Khang chủ nhiệm đề tài. Tp: Theo QĐ, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

 

Thứ Bảy

16/06

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

1. - Lưu ý các bộ môn kê khai khối lượng giờ Khoa học theo mẫu mới đăng tải trên mục: "Khoa học Công nghệ - Văn bản hướng dẫn".

    - Đề nghị các bộ môn: Cơ sở kinh tế và quản lý; Đầu máy - Toa xe; Kỹ thuật An toàn Giao thông; Kỹ thuật nhiệt; Kết cấu Xây dựng; Toán giải tích; Đại số Xác xuất thống kê; Kỹ thuật thông tin đã nộp bảng kê khai khối lượng giờ Khoa học cho phòng KHCN sửa lại theo mẫu mới.

2.  Đề nghị các đơn vị có sinh viên đạt giải nhất tại các tiểu ban về Nghiên cứu KHSV lần thứ 27 khẩn trương gửi tóm tắt đề tài không quá 5 trang dưới dạng một bài báo, gửi về phòng KHCN trước ngày 15/06/2012.

     Các đơn vị còn thiếu bài: Khoa Công trình (6 bài); Khoa Lý luận Chính trị (2 bài); Khoa Cơ khí (1 bài); Khoa Vận tải Kinh tế (1 bài). Viện Khoa học Môi trường GTVT (1 bài).

     Các đơn vị chưa nộp: Trung tâm hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu.

3. Các Công đoàn bộ phận, tổ CĐ trực thuộc thu giấy khen (bản phô tô) của các cháu là con CB-GV-CNV đạt danh hiệu Học sinh giỏi (đối với cấp Tiểu học và THCS), Học sinh tiên tiến trở lên (đối với cấp THPT) gửi về VP Công đoàn trường chậm nhất là thứ sáu 15/6/2012 để Nhà trường khen thưởng.

     Các CĐ bộ phận, tổ CĐ trực thuộc chưa nộp bản tự chấm điểm thi đua khẩn trương nộp về Văn phòng công đoàn, muộn nhất là 9h00’ thứ hai 11/6/2012.