TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                           Tuần từ 13/8 đến 18/8/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

13/08

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

14/08

 

Sáng: */ 8h30’: Hội nghị CB-CC Phòng Hành chính- Tổng hợp. Tp: BGH (HT, các PHT ), CĐ (Ô.Diệp ), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P. 401-A1

 

P.HCTH

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-CC Trung tâm Thông tin- Thư viện. Tp: BGH (PHT Vịnh ), CĐ (Ô.Dũng), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P. Hội thảo tầng 7- A8

 

*/ 14h00’: Hội nghị CB-CC và Đại hội Công đoàn Phòng TBQT. Tp: BGH  (PHT Việt ), CĐ (Bà Loan ), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P. 401-A1

 

*/ 14h00’: Hội nghị CB-CC Phòng Đào tạo Sau đại học. Tp: BGH      (PHT Long ), CĐ (Ô.Đức), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P. 301-A1

 

 

TT TT-TV

 

 

 

P.TBQT

 

 

 

P.ĐT SĐH

 

Thứ  Tư

15/08

Sáng: */8h30’:  Hội nghị CB-CC mở rộng lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch giai đoạn 2015- 2020. Tp: Theo kế hoạch số 351 ngày 27/7/2012 (xem ghi chú). Tại Hội trường lớn

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Chiều: */14h00’: Công ty TVTKCN&XDGT báo cáo Lãnh đạo Nhà trường kế hoạch chuyển đổi công ty theo NĐ 80/2007/NĐ-CP. Tp: BGH (HT, các PHT), Ô.Long (P.KHCN), Bà Liên (P.TCKT), Ô Huân (P.TBQT), Ô.Sỹ ( P.TCCB) P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Thứ Năm

16/08

 

Sáng:  */8h30’: Hội nghị CB-CC Ban QL KTX. Tp: BGH             (PHT Long ), CĐ (Ô Diệp ), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại VP Ban QL KTX.

 

*/9h00’: Họp Hội đồng Kỷ luật sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Đoàn TN, Hội SV, K.CT, Viện Kỹ thuật XD, Viện Quy hoạch, K.KHCB. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp Hội đồng xét bồi thường chi phí đào tạo với Ông Tô Nam Toàn (BM CTGTCC và MT). Tp: Hiệu trưởng, Trưởng P.TCCB, Trưởng P.TC-KT, Trưởng K.CT. Tại P.301-A1

 

*/10h30’: Họp Hội đồng xét bồi thường chi phí đào tạo với Ông Khuất Việt Hùng. Tp: Hiệu trưởng, Trưởng P.TCCB, Trưởng P.TC-KT, Bà Bình (Viện QH&QLGT). Tại P.301-A1

 

 

Ban QL KTX

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’:  Hội nghị CB-CC Ban QL Giảng Đường. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ (Ô.Diệp ), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.201B- A2

 

*/14h30’: Hội nghị CB-CC Trung tâm ƯD CNTT. Tp: BGH (PHT Vịnh),  CĐ (Bà Loan), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/14h30’: Hội nghị CB-CC Phòng Đào tạo Đại học. Tp: BGH       (PHT Long),  CĐ (ÔĐức), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Hội Sinh viên Trường báo cáo kết quả công tác Hội năm học 2011-2012 và Xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trường ĐH GTVT năm học 2012-2013. Tp: ĐU- BGH (HT và PHT Việt), Ô. Đức (P.CTCT&SV), Ban TV Đoàn TN, BTK HSV. Tại P.501-A1

 

Ban QL GĐ

 

 

 

TT ƯD CNTT

 

 

 

P.ĐTĐH

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Sáu

17/08

 

Sáng: */8h00’: Đón Sinh viên hệ Liên thông K16 nhập học (cả ngày). Tp: K.ĐHTC, P.TC-KT, P.Bảo vệ. Tại Hội trường lớn. (P.CTCT&SV chuẩn bị Hội trường, bảng chỉ dẫn, băng rôn)

 

*/8h30’: Hội nghị CB-CC và Đại hội Công đoàn Phòng CTCT&SV. Tp: BGH (PHT Việt ), CĐ (Ô Diệp ), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-CC và Đại hội Công đoàn Phòng Tổ chức Cán bộ. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh ), CĐ (Ô Đức), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

K.ĐHTC

 

 

 

P.CTCT&SV

 

 

 

P.TCCB

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-CC Khoa Lý luận chính trị. Tp: BGH (Hiệu trưởng, PHT Long ), CĐ ( Ô.Đức ), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P. 401-A1

 

*/14h30’: Hội nghị CB-CC Trung tâm Đào tạo TH và CGCN. Tp: BGH (PHT Vịnh ), CĐ ( ÔDiệp ), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P. 301-A1

 

K.LLCT

 

 

 

TT ĐTTH&CGCN

 

Thứ Bảy

18/08

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú: 1. Từ ngày 13/8/2012 đến ngày 31/8/2012, mời tất cả CB-GV-CNV hiện đang thuê nhà công vụ của Trường đến P.414-A1 để ký lại hợp đồng. Sau thời hạn trên, những trường hợp không ký lại coi như không có nhu cầu, Nhà trường sẽ thu hồi lại phòng. 

2. Thành phần tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng: BCH Đảng bộ Trường; BGH; BCH Công đoàn; Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng, Phó các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm, Cơ sở II; Bí thư chi bộ trực thuộc; Chủ tịch CĐ các đơn vị trực thuộc; Trưởng, Phó các BM; NGND, NGƯT, GS, PGS, chuyên viên cao cấp, TSKH, TS, GV chính, chuyên viên chính.