TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                      Tuần từ 14/05 đến 19/05/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

14/05

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp bàn Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm tiếp nhận học bổng Cục Đăng kiểm VN. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.CTCT&SV, P.ĐN, P.ĐTĐH, Lãnh đạo K.Cơ khí (Khoa Cơ khí chuẩn bị nội dung báo cáo) . Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

15/05

 

Sáng: */9h00’: Ban chấp hành Hội CCB báo cáo lãnh đạo nhà trường kế hoạch Đại hội Hội CCB nhiệm kỳ II. Tp: Thường vụ Đảng ủy, BGH, BCH Hội CCB. Tại P.301-A1

 

Hội CCB

Chiều: */14h00’: P.TBQT báo cáo Nhà trường phương án thiết kế nhà để xe. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TBQT, P.Bảo vệ, CĐ, Ban QLDA. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Thứ  Tư

16/05

 

Sáng: */10h00’: Lễ kỷ niệm 10 năm tiếp nhận học bổng Cục Đăng kiểm Việt Nam  và lễ trao học bổng Đăng kiểm cho sinh viên Khoa Cơ khí. Tp: BGH; P.ĐTĐH; P.CTCT&SV; P.ĐN; P.HCTH; Lãnh đạo các khoa: CT, Đ-ĐT, CNTT, VTKT và các Viện CN&XD GTVT, KH-MT GT, QH&QLGTVT, K.Cơ khí (Ban CN Khoa, các trưởng BM, các GV nguyên là SV đã nhận học bổng Cục Đăng kiểm); các SV được nhận học bổng, các cựu SV đã được nhận học bổng Cục Đăng kiểm.  Tại P.501-A1

 

K.Cơ khí

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Năm

17/05

 

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban chỉ đạo Hội thảo hè năm 2012. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1 (P.HCTH phối hợp P.ĐTĐH, P.TBQT, P.KHCN chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

Trưởng ban

Chiều: */15h00’: Nghiệm thu đề tài NCKH của PGS.TS Nguyễn Văn Bang. Tp: Hội đồng nghiệm thu; P.KHCN, Ban QLDA, BM Cơ khí ô tô, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu

18/05

 

Sáng: */8h30’: BCH Đoàn TN báo cáo kế hoạch Đại hội Đoàn. Tp: Thường vụ Đảng ủy, BGH, đ/c Lê Hoài Đức, BCH Đoàn TN. Tại P.301-A1

BCH Đoàn TN

Chiều:

 

 

Thứ Bảy

19/05

 

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

Ghi chú: 1. Công ty Điện lực Đống Đa thông báo sẽ cắt điện từ 8h30’ đến 16h00’ ngày thứ hai 14/5/2012 để thay định kỳ công tơ và biến dòng TI