TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                            LỊCH CÔNG TÁC

                                                                           Tuần từ 16/04/2012 đến 21/04/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

16/04

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: BGH duyệt phương án quản lý sân bóng đá. Tp: BGH (HT, PHT Việt), P.TBQT (chuẩn bị nội dung đề xuất), Chi hội TDTT, BM GDTC, Ban QLGĐ. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

17/04

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng xét bồi hoàn kinh phí đào tạo. Tp: Theo QĐ, Mời trưởng các BM: VLXD, Khoa học MT, Kỹ thuật điện, CT GTCC&MT. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’: Tiếp và làm việc với Đoàn Cán bộ Sở y tế Hà Nội và Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội. Tp: PHT Việt, Trạm Y tế. Tại P.301-A1

 

 

 

PHT Việt

 

Thứ  Tư

18/04

 

Sáng: */8h30’: Họp xét mức khoán gọn cho các đơn vị: Ban QL KTX, TT ƯDCNTT, Ban QLGĐ. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, CĐ, TCKT, Lãnh đạo các đ/v có khối lượng khoán gọn. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Báo cáo thông qua phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ sở II. Tp: BGH (HT và các PHT), CĐ, P.TCCB, TCKT, P.ĐTĐH, K.ĐHTC, P.ĐT SĐH. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Năm

19/04

 

 

Sáng: */8h30’: P.TCCB báo cáo về tình hình công tác bảo hiểm xã hội của trường. Tp: BGH (HT và các PHT), CĐ, P.TCCB, Ô.Bằng (Ban Thanh tra), Bà Loan (TT ND). Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều :

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

20/04

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên năm học 2011-2012. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1 (Các đơn vị được phân công nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo)

 

 

PHT Vịnh

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

21/04

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

  Ghi chú:

1. Từ ngày 16/4/2012, tại các phòng họp 301- A1, 401-A1, 501-A1, 101- B7 nhà trường có sổ theo dõi các cuộc họp, hội nghị. Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung hoặc thư ký các cuộc họp có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo quy định vào sổ theo dõi.

2. Danh sách tính hưởng phụ cấp thâm niên khối cán bộ hành chính đã được đăng trên Mạng của Trường. Đề nghị Trưởng các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trạm, Xưởng, Trung tâm...phổ biến danh sách hưởng phụ cấp thâm niên cho toàn thể viên chức trong đơn vị được biết. Nếu có ý kiến gì, xin phản ánh với Phòng TCCB, thời gian chậm nhất là 20/4/2012".

3. Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2012 khai giảng vào 8h00’ ngày 21/4/2012 tại Hội trường lớn. (Lớp học tổ chức trong 2 ngày 21, 22/4/2012)