TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                           Tuần từ 16/7 đến 21/7/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

16/07

 

Sáng: */9h00’: Bảo vệ luận án TS cấp Bộ môn NCS Bùi Bá Khiêm chuyên ngành TC và QL vận tải. Tp: Hội đồng chấm  luận án, P.ĐT SĐH, Khoa VT-KT, BM VTĐB&TP. Mời các  đ/c quan tâm dự. Tại P. Hội thảo tầng7- nhà A8

 

P.ĐT SĐH

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

17/07

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

18/07

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Năm

19/07

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

20/07

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

21/07

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: