TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                           Tuần từ 17/9 đến 22/9/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

17/09

 

Sáng:  */10h30’: Ban Thường vụ CĐ trường làm việc với Công đoàn Khoa KHCB về tổ chức đại hội CĐ Khoa. Tp: Ban Thường vụ CĐ trường, BCH CĐ Khoa KHCB. Tại VPCĐ

 

*/11h’: Ban Thường vụ CĐ trường làm việc với Công đoàn Khoa Cơ khí về tổ chức đại hội CĐ Khoa. Tp: Ban Thường vụ CĐ trường, BCH CĐ Khoa Cơ khí. Tại VPCĐ

 

BTV CĐ

trường

 

 

BTV CĐ trường

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

18/09

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

19/09

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng cho trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Tp: Hội đồng thẩm định theo QĐ. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’- 16h00’: Báo cáo chuyên đề “Vấn đề khí động học của tàu đường sắt tốc độ cao, bản chất vật lý của nó và các biện pháp đối phó” của Giáo sư Takanobu Ogawa- Đại học Seikei (Nhật Bản). Tp: GV các BM: CTGTTP và CTT, Đường sắt, Đầu máy toa xe, Tín hiệu GT. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

*/16h00’: Lễ tổng kết và phát chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm khóa tháng 8/2012. Tp: BGH, P.TCCB, các GV tham gia khóa học. Tại P.501-A1

 

 

 

BM CTGTTP&CTT

 

 

 

 

P.TCCB

 

Thứ Năm

20/09

 

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Đại hội Công đoàn Khoa Cơ khí. Mời ĐU, BCN Khoa, BTV CĐ trường và CĐ các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

 

 

 

CĐ Khoa CK

 

Thứ Sáu

21/09

 

Sáng: */8h00’: Hội thảo quốc tế “Công nghệ địa tin học trong quản lý cơ sở hạ tầng”. Tp: Đại biểu theo giấy mời, BM Trắc địa, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7 nhà A8

 

*/8h00’:Đại hội Công đoàn Khoa Khoa học Cơ bản. Tp: Mời ĐU, BCN Khoa,  BTV CĐ trường, CĐ các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường ĐH GTVT (phiên thứ 2). Tp: Toàn thể thành viên Hội đồng. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS Lê Thu Sao chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải. Tp: Hội đồng chấm luận án, P.ĐT SĐH, K.VTKT, các đại biểu (theo giấy mời). Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/9h30’: Đại hội Công đoàn Viện Môi trường. Tp: Mời CĐ trường, CĐ các đơn vị dự. Tại VP Viện MT

 

BM Trắc địa

 

 

 

CĐ K.KHCB

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

CĐ Viện MT

Chiều: */14h00’: Các đơn vị có phòng thí nghiệm báo cáo công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị của đơn vị. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TBQT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TC-KT, P.KHCN, TT KHCN GTVT, TTĐTTH& CGCN, Lãnh đạo các Khoa, BM có phòng TN (Các đơn vị quản lý P.TN, P.TBQT, P.TCKT chuẩn bị báo cáo, Các đơn vị quản lý P.TN báo cáo cả khối lượng thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo). Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

22/09

 

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp BM của NCS Vũ Minh Đức chuyên ngành Khai thác, bảo trì thiết bị xây dựng, nâng chuyển. Tp: Hội đồng chấm luận án, P.ĐT SĐH, K.Cơ khí, BM MXD-XD, các đại biểu (theo giấy mời). Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

P.ĐT SĐH

Chiều: */14h00’: Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS Lê Lăng Vân chuyên ngành Khai thácvà bảo trì đầu máy xe lửa toa xe. Tp: Hội đồng chấm luận án, P.ĐT SĐH, K.Cơ khí, BM Đầu máy- Toa xe, các đại biểu (theo giấy mời). Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

P.ĐT SĐH

Chủ nhật

23/09

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường ĐH GTVT (phiên thứ 3). Tp: Toàn thể thành viên Hội đồng. Tại P.401-A1. (Các ứng viên tập trung tại P.301-A1)

 

 

Chủ tịch HĐ

Ghi chú: