TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                      Tuần từ 18/06 đến 23/06/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

18/06

 

Sáng: */9h00’: Trao đổi, làm việc với Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Bí thư thứ nhất- Tham tán Văn hóa ĐSQ Việt Nam tại Anh (BM Anh văn) về quan hệ hợp tác Việt- Anh và khả năng hợp tác đào tạo. Tp: P.ĐN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, TT HTQT về ĐT&NC, Khoa Đ-ĐT, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.301-A1

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’: Họp triển khai kế hoạch tình nguyện của SV. Tp: BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, Đoàn TN, Hội SV. Tại P.301-A1

 

PHT Việt

 

Thứ Ba

19/06

 

Sáng: */8h30’: Tiếp và làm việc với Đoàn UBKT Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam. Tp: Thường vụ CĐ Trường. Mời đại diện Đảng ủy- BGH (PHT Vịnh) dự. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Viện KH&CNXDGT. Tp: Nhà trường: BGH (HT, các PHT); Thường vụ ĐU; CĐ; Đoàn TN; P.HCTH; P.TCCB; Viện: Lãnh đạo Viện (Viện trưởng, Phó Viện trưởng), BT chi bộ, Chủ tịch CĐ, Bí thư Chi đoàn. Tại P.401-A1 (Viện gửi báo cáo về P.HCTH sáng ngày 18/6)

 

Chủ tịch CĐ

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */15h00’: Họp Ban nữ công trường bàn về tổ chức Lễ tuyên dương con ngoan- trò giỏi. Tp: Ban nữ công trường; Mời Đoàn TN trường dự. Tại P.310-A1

 

Trưởng ban NC

 

Thứ  Tư

20/06

Sáng: */8h30’: Họp xét thu đua năm học 2011-2012 Khoa Lý luận chính trị. Tp: Hội đồng thi đua Khoa (Theo QĐ); Mời P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.KHCN. (P.ĐTĐH thẩm định khối lượng GD, giáo trình bài giảng; P.KHCN thẩm định khối lượng NCKH, đề tài, bài báo). Tại VP Khoa Lý luận chính trị.

 

*/9h00’: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ ngành CNTT. Tp: Hội đồng thẩm định; Mời BGH, P.ĐT SĐH dự. Tại P.301-A1

 

*/9h30’: Chấm thầu gói thầu EEC1.8 và gói thầu EEC 1.9 thuộc dự án GD ĐH2. Tp: Theo QĐ, mời Ô.Việt (TTƯDCNTT), Ô.Chiểu (TTKH CNGTVT) dự. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐ thi đua K.LLCT

 

 

 

K.CNTT

 

 

 

Ban QLDA

Chiều: */14h00’: Nghiệm thu đề tài KHCN thuộc DAGDDH2 mã số EEC 8.3 do GS.TS Phạm Huy Khang chủ nhiệm đề tài. Tp: Hội đồng nghiệm thu, LĐ Khoa CT, BM Đường ô tô và Sân bay; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

P.KHCN

 

Thứ Năm

21/06

 

Sáng: */8h30’:  Nhà trường làm việc với Viện Khoa học và MT GT, Viện QH &QLGTVT. Tp: Nhà trường: BGH (HT, các PHT); Thường vụ ĐU; CĐ; Đoàn TN; P.HCTH; P.TCCB; CácViện: Lãnh đạo Viện (Viện trưởng, Phó Viện trưởng), BT chi bộ, Chủ tịch CĐ, Bí thư Chi đoàn. Tại P.401-A1 (Các Viện gửi báo cáo về P.HCTH sáng ngày 20/6)

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Sáu

22/06

 

Sáng: */8h30’: Họp xét thi đua năm học 2011- 2012 Khoa Điện- Điện tử. Tp: Tp: Hội đồng thi đua Khoa (Theo QĐ); Mời P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.KHCN. (P.ĐTĐH thẩm định khối lượng GD, giáo trình bài giảng, P.KHCN thẩm định khối lượng NCKH, đề tài, bài báo).Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Lễ tuyên dương, khen thưởng con CB-GV-CNV đạt danh hiệu Học sinh giỏi (cấp Tiểu học, THCS), HS tiên tiến và HS giỏi (cấp THPT), HS đạt giải Olympic. Mời ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN, Lãnh đạo các đơn vị và các CB- GV- CNV có con đạt tiêu chuẩn HS giỏi, HS tiên tiến. Tại Hội trường lớn.

 

*/9h00’: Họp Thường trực HĐ Kỷ luật Sinh viên. Tp: BGH, P.ĐTĐH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Đoàn TN, Hội SV, K.ĐHTC, K.CT, K.VTKT. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ thi đua

K.Đ-ĐT

 

 

 

CĐ trường

 

 

 

 

 

PHT Việt

Chiều: */14h00’: Họp Phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2012-2013 cho các đơn vị. Tp: BGH, CĐ, P.TCCB, Lãnh đạo các Khoa, Viện, BM trực thuộc (P.TCCB chuẩn bị số liệu báo cáo). Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

23/06

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú: 1. 14h30’ ngày Thứ bảy 23/6/2012: Các đồng chí CB Công đoàn dự Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2011- 2012 có mặt tại trường để khởi hành.

2. Đề nghị các đơn vị sau khẩn trương gửi cho Phòng Đào tạo Đại học báo cáo tham luận tại Hội thảo hè 2012 (chậm nhất là ngày 22/6/2012)

- Các phòng: P.ĐTSĐH; P. CTCT&SV; P.TCCB; Khoa Công trình; Các BM Cầu hầm, Sức bền VL, Đường bộ; Khoa Cơ khí; BM Cơ khí ô tô;Khoa Điện- Điện tử và BM được phân công; Khoa CNTT;Viện KHCNXDGT; BM VLXDViện Quy hoạch và QLGTVT; BM QH và QLGTVT;BM thuộc Khoa KHCB; Trung tâm Hợp tác QT về ĐT&NC; Cơ sở II;TS Trần Văn Dũng- Khoa CNTT;GV Lê Lăng Vân- Khoa Cơ khí

3. Đề nghị các đơn vị xác nhận Danh sách Đại biểu của các đơn vị dự Hội thảo hè 2012 với P.TCCB chậm nhất là ngày 19/6/2012 (DS gồm họ tên và chức vụ).