TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                         Tuần từ 20/8 đến 25/8/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

20/08

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Báo cáo định kỳ đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu chế tạo bê tông asphalt cốt sợi có khả năng làm việc dưới điều kiện nhiệt độ cao” do TS Hồ Anh Cương chủ trì. Tp: Theo giấy mời; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

 

 

Thứ Ba

21/08

 

Sáng: */9h00’:  Họp xét kết quả học tập năm học 2011- 2012 của SV hệ chính quy. Tp: BGH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện quản lý SV, TT HTQT về ĐT&NC. Tại P.301-A1

 

 

BGH

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

22/08

Sáng: */8h30’: Hội thảo “Ứng dụng công nghệ tiên tiến cắt gọt tốc độ cao và gia công 5 trục trong chế tạo khuôn mấu” do TT KHCN GTVT phối hợp với Công ty DMG Mori seiki (Đức) tổ chức. Tp: Khách mời và các CB-GV Khoa Cơ khí. Tại P.Hội thảo Tầng 7-A8

 

 

TT KHCN GTVT

Chiều: */14h00’: Họp BCH Công đoàn mở rộng, Tp: BCH CĐ Trường; Thành viên UBKTCĐ Trường; BCH CĐ bộ phận; Tổ trưởng, tổ phó Tổ CĐ trực thuộc. Tại P.401-A1

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

Thứ Năm

23/08

 

Sáng:  */8h30’: Hội nghị CB-CC lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch giai đoạn 2015-2020. Tp: Theo kế hoạch số 351 ngày 27/7/2012 (xem ghi chú). Tại Hội trường lớn

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp bàn thanh toán giảng dạy và các chế độ khác đối với CB, GV đã nghĩ hưu được Nhà trường ký hợp đồng và vấn đề tồn đọng trong thanh toán giảng dạy năm học 2011- 2012. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.ĐTĐH, ĐHTC, TT HTQT về ĐT&NC, P.TCKT, P.TCCB, Lãnh đạo các Khoa, Viện, BM GDTC. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

24/08

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB-CC và Đại hội Công đoàn Phòng Bảo vệ. Tp: BGH (PHT Việt ), CĐ (Ô.Diệp ), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-CC và Đại hội Công đoàn BM Giáo dục thể chất. Tp: BGH (PHT Long), CĐ (Ô.Đức ), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.102-B2

 

*/8h30’: Hội nghị CB-CC và Đại hội Công đoàn Xưởng in. Tp: BGH (PHT Vịnh), CĐ (Bà Loan ), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại Xưởng in

 

*/9h00’: Hội nghị CB-CC Ban Quản lý Dự án. Tp: BGH (Hiệu trưởng), CĐ (Ô.Điệp ), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

 

P.Bảo vệ

 

 

 

BM GDTC

 

 

 

Xưởng in

 

 

 

Ban QLDA

Chiều: */14h00’: Đón tiếp đoàn khách công ty DAIWA. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐN, Mời GS Khang. Tại P.201-A1

 

 

P.ĐN

 

Thứ Bảy

25/08

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Tiếp và làm việc với trường ĐH Tự do Berlin và nhóm nghiên cứu Dự án REMON. Tp: Hiệu trưởng, TTHTQT về ĐT&NC, P.ĐN, P.KHCN, Viện QH &QLGT. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

Ghi chú: 1. Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường, bắt đầu từ ngày 20/8/2012 Ban thanh tra sẽ thường xuyên kiểm tra tình hình lên lớp của khối Giảng viên và việc chấp hành giờ giấc làm việc của CB- VC khối Hành chính. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị nhắc nhở CB-GV-CNV của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường.

2. Đề nghị các đơn vị đã tổ chức Hội nghị CB-CC và Đại hội Công đoàn gửi biên bản cho Phòng Hành chính- Tổng hợp.

3. Thành phần tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt: BCH Đảng bộ; BGH, BCH Công đoàn; Thường vụ Đoàn TNCS HCM; Chủ tịch Hội sinh viên; Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, Phó các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm, CS II, BM GDTC.