TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                   Tuần từ 21/05 đến 26/05/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

21/05

 

Sáng: */8h30’: Tiếp Thanh tra sở XD về đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Tp: PHT Vịnh, P.KHCN, TT KHCN GTVT. Tại P.301-A1

 

TT KHCN GTVT

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

22/05

 

Sáng: */8h30’: Mở thầu thanh lý xe ô tô Mazda 626 BKS 31A 1378. Tp: Theo QĐ số 686 QĐ-ĐHGTVT ngày 13/4/2012. Mời CĐ, Ban TTND, các đơn vị, cá nhân tham gia đấu thầu dự. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Trao đổi, làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học Đông Bắc- Trung Quốc. Tp: P.ĐN, TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.201-A1

 

 

P.TBQT

 

 

 

 

P.ĐN

Chiều: */15h00’: Giới thiệu chương trình học bổng Trung Quốc cho giảng viên, sinh viên. Tp: P.ĐN, TT HTQT về ĐT&NC; Lãnh đạo và GV Khoa Cơ khí; Mời các GV và SV quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

 

TTHTQT về ĐT &NC

 

Thứ  Tư

23/05

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng xét tuyển sỹ quan dự bị năm 2012. Tp: BGH (PHT Việt), Lãnh đạo các khoa: CT, CK, VTKT, Đ-ĐT, GDQP, Lãnh đạo TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.401-A1

 

 

PHT Việt

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Năm

24/05

 

Sáng: */8h30’: Nhà trường làm việc với Khoa Công trình. Tp: BGH (HT, các PHT); Thường vụ ĐU; Chủ tịch CĐ; BT Đoàn TN; P.HCTH; Khoa CT: BCN (Trưởng và các Phó trưởng Khoa), BT ĐU, Chủ tịch CĐ, Bí thư LCĐ. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Làm việc với Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng về việc tham gia Triển lãm quốc tế Công nghệ xây dựng. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.KHCN, K.CT, TTKHCN GTVT, Viện KH và CNXDGT. Mời GS Nguyễn Viết Trung, GS Phạm Huy Khang dự. Tại P.301-A1

 

PHT Vịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

25/05

 

Sáng: */8h00’: Đại hội Hội Cựu Chiến binh lần thứ II nhiệm kỳ 2012-2017. Tp: Mời ĐU, BGH, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong trường và toàn thể hội viên CCB. Tại P.501-A1

 

*/9h00’: Hội thảo chương trình đào tạo Thạc sỹ Quốc tế GTVT tại Việt Nam. Tp: TTHTQT về ĐT&NC, Viện QH và QLGTVT, Mời các Khoa, Viện, BM và các SV quan tâm dự. Tại P.305-A8

Hội CCB

 

 

 

TTHTQT về ĐT&NC

 

 

Chiều: */14h00’: Nhà trường làm việc với Khoa VTKT. Tp: BGH (HT, các PHT); Thường vụ ĐU; Chủ tịch CĐ; BT Đoàn TN; P.HCTH; Khoa VTKT: BCN (Trưởng và các Phó trưởng Khoa), BT ĐU, Chủ tịch CĐ, Bí thư LCĐ. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Nghiệm thu đề tài NCKH mã số EEC8.3 “Khảo sát thiết kế cảng hàng không bằng ảnh vệ tinh” thuộc Dự án GD ĐH giai đoạn 2 do GS.TS Phạm  Huy Khang làm  chủ nhiệm đề tài. Tại P301-A1

 

*/15h15’: Lễ trao học bổng cho sinh viên Trung tâm Hợp tác QT về ĐT&NC. Tp: BGH, TTHTQT về ĐT&NC, P.ĐN, P.CTCT&SV, P.ĐT, Đoàn TN, BM CTGTTP, SV được nhận học bổng và đại diện SV các lớp. Tại P.501-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

P.KHCN

 

 

 

 

TTHTQT về ĐT&NC

 

Thứ Bảy

26/05

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú: 1. Đề nghị các Công đoàn bộ phận, tổ CĐ trực thuộc chấm điểm thi đua công tác CĐ năm học 2011-2012 và gửi về VP Công đoàn  trước ngày 10/6/2012; và lập danh sách các cháu là con CB-GV- CNV sinh từ năm 2001 đến 2012  gửi về VP Công đoàn trước ngày 25/5/2012 để nhận quà 1-6 .

2. Đề nghị Khoa Công trình gửi báo cáo cho P.HCTH trước ngày 22/5/2012

                  Khoa VTKT gửi báo cáo cho P.HCTH trước ngày 23/5/2012