TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 23/09 đến 28/09/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

23/09

 

Sáng: */8h00’: Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành GTVT. Tp: Các thành viên Hội đồng. Tại P.401-A1 (cả ngày)

 

Chủ tịch HĐ

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

24/09

 

Sáng: */9h00’: Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học Hudderfield, Anh Quốc. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, TT HTQT về ĐT&NC, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Ban Quản lý Dự án báo cáo Dự thảo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ tại trường ĐH GTVT giai đoạn 2013-2020”. Tp:                                                                                                                             BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.ĐTĐH, P.TCKT, P.TBQT, Ban QLDA, TTƯDCNTT, K.KHCB, TTHTQT về ĐT&NC, BM Anh văn, BM Nga-Pháp. Tại P.401-A1

 

Ban QLDA

 

Thứ  Tư

25/09

Sáng: */8h30’: Ban Chủ nhiệm chương trình cấp Bộ 2014 báo cáo BGH kế hoạch triển khai xây dựng Đề cương Đề tài. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh); P.KHCN; Ban CN Chương trình các chủ nhiệm đề tài. Tại P.301-A1

 

Ban chủ nhiệm chương trình

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Năm

26/09

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Sáu

27/09

 

Sáng: */9h30’: Họp Ban Thanh tra nhân dân. Tại P.310-A1

 

 

Trưởng ban

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

28/09

 

Sáng:  

 

 

 

Chiều: */19h00’: “Ngày hội kết nối sinh viên” của Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và NC. Tp: TTHTQT về ĐT&NC, các CVHT K54, Sinh viên các khóa 50, 51, 52, 53, 54 của TTHTQT về ĐT&NC. Tại Hội trường lớn

 

TTHTQT về ĐT&NC

 

Ghi chú : Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị các Bộ môn: Vận tải đường bộ và TP, Kinh tế vận tải sắt, Kinh tế xây dựng, Cầu hầm gửi kế hoạch học tập và nghiên cứu chi tiết năm học 2013-2014 của tất cả các NCS do BM quản lý cho P.ĐT SĐH trước ngày 27/9/2013.