TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                           Tuần từ 24/9 đến 29/9/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

24/09

 

Sáng:*/ 9h00’: Khóa học quốc tế “Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ” liên kết với trường ĐH Kyoto- Nhật Bản. Tp: Các học viên của khóa học, Mời các giảng viên quan tâm tham gia. Tại P.Hội thảo tầng 7 nhà A8. (Khóa học từ ngày 24/9 đến 26/9, buổi sáng bắt từ 9h00’, chiều từ 14h00’)

 

*/9h00’: Khóa học quốc tế “Quy hoạch giao thông vận tải” liên kết với trường ĐH Kyoto- Nhật Bản. Tp: Các học viên của khóa học, Mời các giảng viên quan tâm tham gia. Tại P.501-A1. (Khóa học từ ngày 24/9 đến 26/9, buổi sáng bắt từ 9h00’, chiều từ 14h00’; riêng 25/9 lớp học tại P.401-A1)

 

 

P.ĐN

 

 

 

 

 

P.ĐN

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

25/09

 

Sáng: */8h00’: Hội thảo Bentley- Giải pháp thiết kế và quản lý các dự án cầu lớn tại VN. Tp: BGH, TTHTQT về ĐT&NC, P.ĐN, P.KHCN, BM CTGTTP&CTT, các đại biểu theo giấy mời. Mời các GV quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

 

TTHTQT về ĐT&NC

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

26/09

Sáng: */8h30’: Đại hội Công đoàn Khoa Lý luận chính trị. Tp: Mời ĐU, BCN Khoa, BTV CĐ trường, CĐ các đơn vị dự,Toàn thể đoàn viên công đoàn của Khoa. Tại P.401-A1

 

 

CĐ K.LLCT

Chiều: */14h00’: Đại hội Công đoàn Viện Kỹ thuật xây dựng. Tp: Mời ĐU, BTV CĐ trường, CĐ các đơn vị dự,Toàn thể đoàn viên công đoàn của Viện. Tại P.401-A1

 

 

CĐ Viện KT XD

 

Thứ Năm

27/09

 

Sáng:  */8h30’: Đại hội Công đoàn Ký túc xá- Trạm Y tế. Tp: Mời ĐU, BTV CĐ trường, CĐ các đơn vị dự, Toàn thể đoàn viên công đoàn của Ký túc xá- Trạm Y tế . Tại BQL KTX.

 

*/8h30’: Đại hội Công đoàn Khoa Công trình. Tp: Mời ĐU, BCN Khoa, BTV CĐ trường, CĐ các đơn vị dự,Toàn thể đoàn viên công đoàn của Khoa. Tại P.101-A5

 

CĐ KTX-Trạm Ytế

 

CĐ K.CT

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

28/09

 

Sáng: */8h30’: Đại hội Công đoàn Khoa Điện- Điện tử. Tp: Mời ĐU, BCN Khoa, BTV CĐ trường, CĐ các đơn vị dự,Toàn thể đoàn viên công đoàn của Khoa. Tại P.501-A1

 

CĐ K.Đ-ĐT

Chiều: */14h00’: Đại hội Công đoàn Khoa Vận tải- Kinh tế. Tp: Mời ĐU, BCN Khoa, BTV CĐ trường, CĐ các đơn vị dự,Toàn thể đoàn viên công đoàn của Khoa. Tại P.501-A1

 

*/16h00’: Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2010-04- 131TĐ do TS Nguyễn Cảnh Minh làm chủ nhiệm đề tài. Tp: Hội đồng nghiệm thu, P.KHCN; Mời lãnh đạo K.Đ-ĐT, BM Kỹ thuật viễn thông và các đ/c quan tâm dự. Tại P.301-A1

 

*/20h00’: Khai giảng khóa 53 đại học chính quy. Tp: Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo các đơn vị, SV Khóa 53. Tại Hội trường lớn

 

CĐ K.VTKT

 

 

 

P.KHCN

 

 

 

 

P.CTCT&SV

 

Thứ Bảy

29/09

 

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

Ghi chú: 1. 19h00’ Thứ bảy ngày 29/9/2012 (tức ngày 14/8 âm lịch), Ban Nữ công- Công đoàn trường tổ chức đón Trung thu cho các con của CB-GV-CNV trong trường tại Hội trường lớn. Kính mời các đ/c đưa con đến tham gia.

2. Để phục vụ cho công việc tác nghiệp với phần mềm quản lý đào tạo, phòng thiết bị quản trị  phối hợp với Trung tâm ứng dụng CNTT cấp phát máy tính mới 100% nguyên bộ cho các khoa, viện, trung tâm, bộ môn trong toàn trường. Đề nghị các đơn vị cử CB-GV đến tại phòng 106 – Nhà B7 nhận máy, khi đi nhớ đeo thẻ chức danh của nhà Trường. Lịch phát máy tính mới cho các đơn vị cụ thể như sau:

STT

Thời gian

Đơn vị

Địa điểm

1

 

Ngày 24 & 25/9/2012

Sáng: 8h30' -11h30'

Chiều:13h30'- 16h30'

- Các bộ môn thuộc  khoa:

Công trình, Cơ khí

P.106 – Nhà B7

2

Ngày 26 & 27/9/2012

Sáng: 8h30' -11h30'

Chiều:13h30'- 16h30'

- Các bộ môn thuộc khoa:

Điện - điện tử, Vận tải kinh tế, CNTT,  khoa học cơ bản

P.106 – Nhà B7

3

Ngày 28/9/2012

Sáng: 8h30' -11h30'

Chiều:13h30'- 16h30'

- Các bộ môn thuộc:

Viện KH&CN XDGT ,

Viện KH&CN MTGT,

Viện QH&QLGTVT,

Khoa Lý luận chính trị,

Khoa Giáo dục quốc phòng.

- Bộ môn GDTC

- Trung tâm HTQT

- TT ĐTTH&CGCN

- TT Khoa học Công nghệ

 

P.106 – Nhà B7

Mọi chi tiết xin liên hệ Ô.Giang: 0979.589.688