TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 25/06 đến 30/6/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

25/06

Sáng: */7h30’: Các đồng chí tự vệ đi huấn luyện năm 2012 theo QĐ số 1267 ngày 13/6/2012. Tại Ban chỉ huy Quân sự Quận Đống Đa (23 ngõ Giếng- phố Đông Các- P. Ô Chợ Dừa)  

 

*/8h00’: Hội nghị tập huấn các thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư các cấp và các ứng viên GS, PGS năm 2012. Tp: Các thành viên Hội đồng Chức danh GS trường, các ứng viên (xem ghi chú). Tại Hội trường lớn.

 

*/9h00’: Họp xét thi đua năm học 2011- 2012 Khoa CNTT. Tp: Tp: Hội đồng thi đua Khoa (Theo QĐ); Mời P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.KHCN. (P.ĐTĐH thẩm định khối lượng GD, giáo trình, bài giảng, P.KHCN thẩm định khối lượng NCKH, đề tài, bài báo).Tại VP Khoa CNTT

 

 

 

 

 

BTC Hội nghị

 

 

 

 

CT HĐ thi đua K.CNTT

 

Chiều: */13h00: Tiếp và làm việc với TS Suthhof và Đoàn công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và NC- CHLB Đức). Tp: TTHTQT về ĐT&NC, P.ĐN, P.KHCN, Viện QH&QLGTVT. Tại P.301-A1.

 

*/14h00’: Lãnh đạo trường Tiếp và làm việc với TS Suthhof và Đoàn công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và NC- CHLB Đức). Tp: PHT Long, P.ĐN, TTHTQT về ĐT&NC, P.KHCN. Tại P.201-A1

 

TT HTQT về ĐT&NC

 

 

 

PHT Long

 

Thứ Ba

26/06

 

Sáng: */8h30’: Họp xét thi đua năm học 2011- 2012 Khoa Công trình. Tp: Tp: Hội đồng thi đua Khoa (Theo QĐ); Mời P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.KHCN. (P.ĐTĐH thẩm định khối lượng GD, giáo trình, bài giảng, P.KHCN thẩm định khối lượng NCKH, đề tài, bài báo).Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp Điểm trưởng và thư ký điểm thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2011. Tp: Ban chỉ đạo coi thi, Cụm trưởng, Điểm trưởng, thư ký và BCĐ coi thi. Tại P.501-A1

 

*/9h30’: Chấm gói thầu EEC 1.10, EEC 1.11 và EEC 1.12. Tp: Tổ chuyên gia chấm thầu theo QĐ; Mời Ô.Tân, Ô.Chiểu (TT KHCN GTVT). Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ thi đua K.CT

 

 

 

 

CT HĐTS

 

 

 

 

Ban QLDA

Chiều: */14h00’: Họp đoàn đi coi thi tại TP Quy Nhơn, TP Hải Phòng. Tp: BGH (PHT Long), các thành viên của đoàn. Tại P.301-A1

 

*/14h30’: Họp xét thi đua năm học 2011- 2012 Khoa Vận tải-Kinh tế. Tp: Tp: Hội đồng thi đua Khoa (Theo QĐ); Mời P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.KHCN. (P.ĐTĐH thẩm định khối lượng GD, giáo trình bài giảng, P.KHCN thẩm định khối lượng NCKH, đề tài, bài báo).Tại P.401-A1

 

15h00’: Họp đoàn đi coi thi tại TP Vinh. Tp: BGH (PHT Long), các thành viên của đoàn theo QĐ. Tại P.301-A1

 

PHT Long

 

 

 

Chủ tịch HĐ thi đua K.VTKT

 

 

PHT Long

 

 

Thứ  Tư

27/06

 

Sáng: */8h00’: Lễ phát bằng TN cho SV Khoa VT-KT. Tp: BGH (PHT Long), Lãnh đạo Khoa VTKT, Trưởng các BM của Khoa. Tại Hội trường lớn

 

*/ Nhà trường tham gia Hội trợ triển lãm Quốc tế về Công nghệ xây dựng tại Trung tâm  Hội trợ Triển lãm Việt Nam -148 Giảng Võ từ ngày 27-29/6/2012 (chi tiết xem ghi chú)

 

Trưởng K.VTKT

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp xét thi đua năm học 2011- 2012 Viện KH và CN XDGT. Tp: Tp: Hội đồng thi đua Viện (Theo QĐ); Mời P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.KHCN. (P.ĐTĐH thẩm định khối lượng GD, giáo trình, bài giảng, P.KHCN thẩm định khối lượng NCKH, đề tài, bài báo).Tại Văn phòng Viện P.303-A9

 

*/14h00’: Họp chuẩn bị cho tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học. Tp: BGH (HT, các PHT), LĐ các Khoa, Viện, Trung tâm , P.CTCT&SV, P.ĐT ĐH, Đoàn TN, Hội SV, Ban QL GĐ, CĐ. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Lễ phát bằng TN cho SV Khoa Điện-Điện tử. Tp: Ban giám hiệu, Lãnh đạo Khoa Đ-ĐT, Trưởng các BM của Khoa. Tại Hội trường lớn

 

CT HĐ thi đua Viện KH&CNXDGT

 

 

 

P.CTCT&SV

 

 

 

 

Trưởng

K.Đ-ĐT

 

 

 

Thứ Năm

28/06

 

 

Sáng: 8h00’: Lễ phát bằng TN cho SV Khoa Công trình. Tp: BGH (PHT Long), Lãnh đạo Khoa CT, Trưởng các BM của Khoa. Tại Hội trường lớn ( phát bằng cả ngày)

 

*/8h30’: Họp xét thi đua năm học 2011- 2012 Khoa Cơ khí. Tp: Tp: Hội đồng thi đua Khoa (Theo QĐ); Mời P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.KHCN. (P.ĐTĐH thẩm định khối lượng GD, giáo trình, bài giảng, P.KHCN thẩm định khối lượng NCKH, đề tài, bài báo).Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp xét thi đua năm học 2011- 2012 Viện KH và MT GTVT. Tp: Tp: Hội đồng thi đua Viện (Theo QĐ); Mời P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.KHCN. (P.ĐTĐH thẩm định khối lượng GD, giáo trình, bài giảng, P.KHCN thẩm định khối lượng NCKH, đề tài, bài báo).Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Tổ chức tọa đàm tổng kết năm học 2011-2012 của lớp Tiền du học Pháp K52. Tp: BGH, TT HTQT về ĐT&NC và các giảng viên tham gia giảng dạy lớp Tiền du học Pháp K52. Tại P.501-A1

 

Trưởng

K.CT

 

CT HĐ thi đua K.Cơ khí

 

 

 

 

CT HĐ thi đua Viện KH&MT GT

 

 

 

TTHTQT về ĐT&NC

 

Chiều: */14h00’: Họp xét thi đua năm học 2011- 2012 Khoa Cơ bản. Tp: Tp: Hội đồng thi đua Khoa (Theo QĐ); Mời P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.KHCN. (P.ĐTĐH thẩm định khối lượng GD, giáo trình bài giảng, P.KHCN thẩm định khối lượng NCKH, đề tài, bài báo).Tại P.401-A1

 

 

CT HĐ thi đua Khoa KHCB

 

 

Thứ Sáu

29/06

 

Sáng: */8h00’: Lễ phát bằng TN cho SV Khoa Cơ khí. Tp: BGH (PHT Long), Lãnh đạo K.Cơ khí, Trưởng các BM của Khoa. Tại Hội trường lớn

 

 */9h30’: Họp Hội đồng Khoa học Đào tạo trường. Tp: Theo QĐ (xem ghi chú). Tại P.401-A1. (P.ĐTSĐH; P.ĐTĐH; K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC; P.KHCN chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

*/8h30’: Tập huấn cán bộ coi thi của các điểm thi tại khu vực Hà Nội. Tp: Điểm trưởng, thư ký các điểm thi và các CB coi thi và giám sát.  (địa điểm tập huấn xem ghi chú)   

 

*/10h30’: Họp Ban đưa đề thu bài tại Hà Nội. TP: Theo quyết định, tại Phòng ĐTĐH (105-A9)

 

Trưởng

K.CT

 

 

Chủ tịch HĐ KH-ĐT

 

 

Điểm trưởng các điểm thi

 

 

 

Chiều: */14h00’: Tập huấn cán bộ coi thi của các điểm thi các điểm thi tại Hà Nội do khoa Cơ khí phụ trách. Tp: Điểm trưởng, thư ký các điểm thi và các CB coi thi và giám sát.  (địa điểm tập huấn xem ghi chú)   

 

*/14h00’: Họp xây dựng quy định về quản lý và khai thác các trang thiết bị trong nhà trường. Tp: BGH (PHT Việt), P.TBQT, P.TCKT, TT KHCN GTVT. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Lễ phát bằng TN cho SV Khoa CNTT, Viện KH&CN XDGT, Viện KHMT GTVT, Viện QH và QL GTVT. TT HTQT về ĐT&NC. Tp: Ban giám hiệu, Lãnh đạo Khoa CNTT, Lãnh đạo các Viện KH&CN XDGT, Viện KHMT GTVT, Viện QH và QL GTVT, Trung tâm HTQT về ĐT&NC, Trưởng các BM của Khoa, Viện. Tại Hội trường lớn

 

Điểm trưởng các điểm thi

 

 

 

PHT Việt

 

 

 

Trưởng

các Khoa, Viện

 

 

 

Thứ Bảy

30/06

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú: 1. Các thành viên HĐCD GS cơ sở trường: GS Nghiêm Văn Dĩnh, GS Nguyễn Viết Trung, GS Phạm Duy Hữu, GS Đỗ Đức Tuấn, GS Nguyễn Hữu Hà, PGS Trần Tuấn Hiệp; PGS Trần Đắc Sử, PGS Nguyễn Ngọc Long, PGS Nguyễn Văn Vịnh, PGS Nguyễn Văn Long, PGS Nguyễn Văn Thụ, PGS Lê Bá Sơn, PGS Nguyễn Đăng Điệm, PGS Nguyễn Văn Bang, PGS Cao Trọng Hiền.

- Các ứng viên: PGS Bùi Xuân Cậy, PGS Lê Hùng Lân, TS Nguyễn Thanh Hải, TS Lê Hải Hà, TS Lương Xuân Bính, TS Lê Văn Bách, TS Đào Văn Đông, TS Thành

 

    2. Các Khoa, Viện tổ chức phát bằng TN cho sinh viên theoThông báo số 458/TB-ĐHGTVT ngày    08/06/2012.

 

   3. Từ 8h30’ đến 11h30’ ngày 28/6/2012 BCĐ các điểm thi kiểm tra và nhận tài liệu tuyển sinh tại P.ĐTĐH (P.210-A9)

       Ngày 28/6/2012 BCĐ các điểm thi nhận kinh phí bồi dưỡng coi thi tại P.Tài chính - Kế toán

 

 .4. Đề nghị các BM nộp điểm thi lần 1, thi lại, học lại đúng hạn để các sinh viên kịp đăng ký thi lại trong hè

 

 5. Địa điểm tập huấn cán bộ coi thi của các điểm thi:

 

Địa điểm thi

Địa điểm tập huấn

 

Địa điểm thi

Địa điểm tập huấn

Tiểu học Cát Linh

303A2

 

CĐ Cộng đồng Hà Nội

102A2

HV Báo chí và Tuyên truyền

304A2

 

Tiểu học Láng Thượng

605A2

Tiểu học Mỹ Đình

602A2

 

Tiểu học Yên Hoà

402A2

CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

202A2

 

Tiểu học Quan Hoa

101A2

Tiểu học Dịch Vọng B

604A2

 

Phổ thông THCS Cát Linh

101aA2

Tiểu học Ngọc Khánh

203A2

 

ĐHGTVT- Nhà A8

502A2

Tiểu học Nguyễn Khả Trạc

603A2

 

ĐHGTVT- Nhà A3+A7

103A2

Tiểu học Thị trấn Cầu Diễn

403A2

 

ĐHGTVT- Nhà A2

601A2

Tiểu học Mễ Trì A

302A2

 

ĐHGTVT- Nhà A5+A3B

503A2

Tiểu học Trung Hoà

404A2

 

 

 

 

6. Từ 7h ngày 27/6/2012 Nhà trường tham gia Hội trợ triển lãm Quốc tế về Công nghệ xây dựng tại Trung tâm  Hội trợ Triển lãm Việt Nam -148 Giảng Võ mời các đ/c CB-GV-CNV đến dự tại gian số 20, 21