TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                  LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                      Tuần từ 26/03 đến 31/03/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

26/03

 

Sáng: */9h00’: Họp tổng kết đánh giá kết quả giảng dạy và học tập học kỳ I năm học 2011-2012 của lớp Vật liệu và Công nghệ Việt- Pháp K50 do các GS của các trường ĐH Mỏ (CH Pháp) sang giảng dạy. Tp: BGH (PHT Long), TTHTQT về ĐT&NC, đoàn các trường ĐH Mỏ. Mời đại diện BM VLXD, Ô.Hữu (Viện KH&CN XDGT). Tại P.301-A1

 

*/9h30’: Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp năm 2012 đi đào tạo sỹ quan dự bị. Tp: Toàn bộ sinh viên các lớp đã thông báo của các khoa CT, CK, Đ-ĐT, KTVT. Tại Hội trường lớn.

 

*/10h30’: Họp Ban chấp hành Chi hội Thể thao GTVT. Tp: Uỷ viên BCH Chi hội TT nhiệm kỳ 2011-2016. Tại P.401-A1

 

 

TTHTQT về ĐT&NC

 

 

 

 

 

K.GDQP

 

 

 

 

PHT Việt

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

27/03

 

Sáng: */7h00’: Kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng Tiểu liên AK. Tp: Giảng viên K.GDQP, chỉ huy và Đội tuyển Tự vệ Nhà trường. Tại trường bắn Lữ đoàn 229- Thị Cầu, Bắc Ninh. (P.TBQT chuẩn bị xe 20 chỗ ngồi)

 

*/8h30’: Hội thảo về kỹ thuật bảo trì két cấu bê tông công trình xây dựng giao thông. Tp: Theo giấy mời. Tại P.501-A1

 

K.GDQP

 

 

 

 

Viện KH&CN XDGT

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

28/03

Sáng: */8h30’: Làm việc với TT Y tế dự phòng TP Hà Nội, kiểm tra công tác vệ sinh y tế trường học. Tp: PHT Việt, P.TBQT, P.HCTH, Ban QL KTX, Trạm Y tế, Ban QL GĐ, Ban ATVSLĐ. Tại P.301-A1

 

 

PHT Việt

Chiều: */14h00’: Họp Tổng kết công tác tuyển sinh hệ phi chính quy năm 2011 và dự kiến công tác tuyển sinh năm 2012. Tp: Hội đồng tuyển sinh hệ phi chính quy năm 2011 (theo QĐ). Tại P.401-A1 (Khoa ĐHTC phối hợp Cơ sở II chuẩn bị báo cáo)

 

*/14h00’: Hội thảo “Giới thiệu về chất gia cố Polime Ecobond trong xây dựng đường và cơ sở hạ tầng”. Tp: Mời BM Đường bộ và các CB-GV-CNV và các đồng chí quan tâm dự . Tại P.501-A1

 

 

Chủ tịch HĐTS

 

 

TT KHCN GTVT

 

 

Thứ Năm

29/03

 

Sáng: */8h30’: Nghiệm thu giáo trình đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.TCKT, Xưởng in, TT TT-TV và các đại biểu có giấy mời. Tại P.301-A1

 

 

P.ĐTĐH

Chiều: */14h00’: P.TBQT báo cáo các dự án thực hiện năm 2011, 2012. Tp: BGH (PHT Việt), P.TCKT, Ban QLDA. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

30/03

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Trao học bổng của Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí cho sinh viên. Tp: BGH, P.CTCT&SV, P.ĐT ĐH, P.HCTH, P.ĐN, Các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên, Đoàn TN, Hội SV và các sinh viên được nhận học bổng. Tại P.501-A1

 

P.CTCT&SV

 

Thứ Bảy

31/03

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú: Danh sách tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đã được đăng trên Mạng của Trường. Đề nghị Trưởng các bộ môn phổ biến danh sách hưởng phụ cấp thâm niên NG cho toàn thể giảng viên trong bộ môn được biết. Nếu có ý kiến gì, xin phản ánh với Hội đồng xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (thông qua Phòng TCCB), thời gian chậm nhất là 02/4/2012.