TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                           Tuần từ 27/8 đến 01/9/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

27/08

 

Sáng: */8h30’: Hội thảo “Các ứng dụng phần mềm PTV- Giải pháp hữu hiệu cho quy hoạch và quản lý giao thông đô thị Việt Nam”. Tp: Theo giấy mời, P.KHCN. Tại P.Hội thảo tầng 7- A8

 

 

TT Tư vấn Phát triển GTVT

Chiều: */14h00’: Tiếp và làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Darmstadt (CHLB Đức). Tp: BGH (Hiệu trưởng), P.ĐN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

28/08

 

Sáng: */8h30’: Nhà trường làm việc với GV nghỉ hưu đang có hợp đồng giảng dạy với Trường. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.ĐTĐH, ĐHTC, TT HTQT về ĐT&NC, P.TC-KT, P.TCCB, Lãnh đạo các Khoa, Viện và các giảng viên nghỉ hưu đang ký hợp đồng giảng dạy cho Nhà trường (xem  ghi chú). Tại P.401-A1

 

*/10h00’:  Gặp mặt nhân ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.TCCB, các đ/c đã từng công tác tại P.TCCB. Mời Lãnh đạo các đơn vị tới dự. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

P.TCCB

Chiều: */16h30’: Tiếp và làm việc với Công ty Tư vấn Thiết kế KOEI (Nhật Bản) về hợp tác với dự án ITS của đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Tp: TTHTQT, mời PGS.TS Bùi Xuân Cậy, TS Đỗ Quốc Cường, ThS Trần Tuấn Phan. Tại P.301-A1

 

 

TTHTQT về ĐT&NC

 

Thứ  Tư

29/08

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: BCH Đoàn trường báo cáo Thường vụ Đảng ủy, BGH công tác chuẩn bị đại hội lần thứ 27. Tp: TVĐU, BGH, đ/c Lê Hoài Đức (P.CTCT&SV), BCH Đoàn trường. Tại P.401-A1

 

Bí thư Đoàn TN

 

Thứ Năm

30/08

 

Sáng:  8h30’: Họp dự kiến phân bổ chỉ tiêu Đào tạo theo chuyên ngành và chuẩn bị đón sinh viên K53. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TC-KT, Ban QLKTX, Trạm Y tế, P.Bảo vệ, và Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý SV. Tại P.401-A1

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: Họp Ban nữ công trường. Tp: Ban nữ công trường; Mời Ô.Đức, Ô.Diệp, Bà Loan dự. Tại VPCĐ P310-A1

 

*/14h00’: Họp xét nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2012. Tp: BGH, CĐ, P.TC-KT, P.TCCB. Tại P.301-A1

 

Trưởng ban

 

 

BGH

 

Thứ Sáu

31/08

 

Sáng: */8h30’: Đại hội Công đoàn Ban quản lý giảng đường. Tại P.201b- nhà A2.

 

 

CĐ Ban QLGĐ

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện SV năm học 2011-2012. Tp: BGH; P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; Đoàn TN; Hội SV; Các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Bảy

01/09

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú: 1. Hội đồng Cố vấn học tập Trường đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên chuẩn bị các nội dung, tài liệu và hồ sơ về công tác Cố vấn học tập để Nhà trường tiến hành kiểm tra tại VP các Khoa, Viện, TT quản lý sinh viên. Lịch cụ thể như sau:

  • Thứ ba, Ngày 28/8/2012: 8h30’- 9h30’ : Kiểm tra tại Khoa Công trình

                                               9h30’-10h00’: Kiểm tra tại Viện QH&QLGTVT

                                              10h15’-11h00’: Kiểm tra tại Viện Kỹ thuật xây dựng

                                              14h00’-15h00’: Kiểm tra tại Khoa VT-KT

                                              15h00’-16h00’: Kiểm tra tại Khoa Đ-ĐT

-    Thứ tư, ngày 29/8/2012:   8h30’- 9h30’: Kiểm tra tại Khoa Cơ khí

                                               9h30’-10h00’: Kiểm tra tại Khoa CNTT

                                               10h00’-11h00’: Kiểm tra tại Trung tâm HTQT về ĐT&NC

                                               14h00’-15h00’: Kiểm tra tại Viện KHMTGT

2. Danh sách Giảng viên nghỉ hưu đang ký hợp đồng giảng dạy với nhà trường:

Bà Nga (BM Giải tích); Bà Bích (BM Đại số- XSTK); Ô.Toàn (BM Cơ khí ô tô); Ô. Lương (BM Động cơ đốt trong); Ô.Doanh, Ô. Lộc (BM Đầu máy- Toa xe); Ô.Ninh (BM Kỹ thuật máy); Ô. An Hiệp (BM Thiết kế máy); Ô.Việt, Ô. Hải (BM Kỹ thuật điện); Ô.Ngọc (BM Địa Kỹ thuật); Bà Nghĩa (BM Cầu hầm); Ô.Vinh (BM Kết cấu); Ô.Liêm (BM Kỹ thuật môi trường); Bà Thực (BM KTVT và du lịch).

3. Các BM quản lý các chuyên ngành cao học khẩn trương gửi danh sách ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cho Khóa 17 trước ngày 31/8/2012