TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                       Tuần từ 28/05 đến 02/6/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

28/05

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

29/05

 

Sáng: */8h30’: Tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2011-2012. Tp: BGH (HT, các PHT); P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm  quản lý sinh viên; trưởng các BM phụ trách chuyên ngành. Tại P.501-A1 (P.CTCT &SV, P.ĐTĐH chuẩn bị nội dung để báo cáo)

 

BGH

 

 

Chiều: */14h00’: Làm việc với Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng về việc tham gia Triển lãm quốc tế Công nghệ xây dựng. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.KHCN, K.CT, TTKHCN GTVT, Viện KH và CNXDGT. Mời GS Nguyễn Viết Trung, GS Phạm Huy Khang dự. Tại P.301-A1

PHT Vịnh

 

 

 

Thứ  Tư

30/05

 

Sáng: */9h00’: Hội đồng chức danh GS Nhà nước làm việc với Lãnh đạo Nhà trường. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, P.HCTH. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo Dự thảo các văn bản: Quy định về trông giữ xe, Quy định về khối lượng khoán gọn cho các đơn vị. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.TCCB, P.TCKT, P.ĐTĐH, BQL KTX, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ, TTƯDCNTT. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Năm

31/05

 

 

Sáng: */8h30’: Nhà trường làm việc với Khoa KHCB. Tp: Nhà trường: BGH (HT, các PHT); Thường vụ ĐU; CĐ; Đoàn TN; P.HCTH; P.TCCB; Khoa KHCB: BCN (Trưởng và các Phó trưởng Khoa), BT ĐU, Chủ tịch CĐ, Bí thư LCĐ. Tại P.401-A1 (K.KHCB gửi báo cáo về P.HCTH trước ngày 29/5)

 

*/9h00’: Mở thầu và chấm gói thầu ICB EEC1.4 “Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị phục vụ phần mềm Topsolid, Rapid form, thiết bị phục vụ giảng dạy Khoa Công trình, Cơ khí, Đ-ĐT” và gói thầu EEC1.5 “Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt phụ kiện và dụng cụ cho Nhóm II- Cơ khí” thuộc Dự án GDĐH 2. Tp: Các thành viên của tổ chấm thầu theo QĐ. Mời P. HCTH, P.TBQT, CĐ, Ô.Đỗ Việt Dũng, Ô. Tân (TT KHCN-P.TN Cơ khí), Ô.Việt (TTƯD CNTT). Tại P.501-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Ban QLDA

Chiều: */14h00’: Nhà trường làm việc với Khoa Cơ khí. Tp: Nhà trường: BGH (HT, các PHT); Thường vụ ĐU; CĐ; Đoàn TN; P.HCTH; P.TCCB; Khoa Cơ khí: BCN (Trưởng và các Phó trưởng Khoa), BT ĐU, Chủ tịch CĐ, Bí thư LCĐ. Tại P.401-A1 (Khoa Cơ khí gửi báo cáo về P.HCTH trước 30/5)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

01/06

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban chấp hành Đoàn TN Trường. Tp: Toàn bộ BCH. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2010-04-117 do TS Hồ Thị Lan Hương chủ trì. Tp: Hội đồng nghiệm thu, P.KHCN, Mời Lãnh đạo K.CT và BM Trắc địa dự. Tại P.401-A1

 

BT Đoàn TN

 

 

P.KHCN

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo Dự thảo đề án thành lập Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, BM Xây dựng dân dụng và CN; đổi tên Viện KH&CN XDGT; chuyển đổi mô hình tổ chức K.Đ-ĐT. Tp: BGH (HT, các PHT), Thường vụ Đảng ủy, P.TCCB. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

02/06

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

1. Đề nghị các thầy (cô) đọc phản biện bài báo khoa học cho tạp chí KH GTVT số 38 tháng 06 năm 2012 gửi phản biện về phòng KHCN trước ngày 29 tháng 05 năm 2012