TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI              LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 30/7 đến 04/8/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

 

 

 

Thứ Hai

30/07

 

Sáng: */8h30: Họp HĐ chức danh GS cơ sở (lần 1). Tp: Toàn thể thành viên HĐ (Theo QĐ). Tại P.301- A1

*/8h30: Các đơn vị tổ chức họp, thảo luận Báo cáo tổng kết năm học 2011- 2012, phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 và các văn bản của trường. Tại đơn vị

(Chú ý:Các BM nhận tài liệu thảo luận lúc 8h15 tại VP các Khoa.

- Các đơn vị trực thuộc:Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm tổ chức lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015- 2020 theo hướng dẫn của Trường)

Hiệu trưởng

 

 

LĐ các đơn vị

Chiều: */14h00: Hội nghị CB-CC và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015- 2020 Khoa KHCB. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh, PHT Việt), CĐ (Ô. Đức), TTND (Bà Loan), toàn thể CB-VC Khoa KHCB. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.501-A1

*/ 14h00: Hội nghị CB- CC và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015- 2020 Trung tâm HTQT về ĐT và NC. Tp: BGH (PHT Long), CĐ (Ô. Diệp), TTND (Ô. Ngọc), toàn thể CB-VC TTHTQT về ĐT và NC. Mời LĐ các đơn vị dự.Tại P.401-A1.

BCN – CĐ Khoa KHCB

 

LĐ-CĐ TTHTQT về ĐT và NC

 

 

 

 

Thứ Ba

31/07

 

Sáng:*/8h30:  Hội nghị CB-CC và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015- 2020 Khoa Cơ khí. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ (Ô. Đức), TTND (Bà Loan), toàn thể CB-VC Khoa CK. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.501-A1

BCN-CĐ

Khoa CK

Chiều: */14h00: Nghe báo cáo chuyên đề. Tp: Toàn thể CB-GV- CNV. Tại Hội trường lớn

P.CTCT&SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

01/08

Sáng: */8h30:  Hội nghị CB-CC và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015- 2020 Khoa Điện- Điện tử. Tp: BGH (HT, PHT Việt), CĐ (Ô. Đức), TTND (Bà Loan), toàn thể CB-VC Khoa Đ-ĐT. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.501-A1

*/8h00:  Tổng kết năm học của SV Khoa Cơ khí. Mời BGH (PHT Vịnh), LĐ các đơn vị dự. Tại P.108-A5

 

*/8h00:  Tổng kết năm học của SV Khoa VTKT. Mời BGH (PHT Long), LĐ các đơn vị dự. Tại P.101-A5

BCN-CĐ

Khoa Đ-ĐT

 

 

BCN

Khoa CK

 

BCN

Khoa VTKT

Chiều: */14h00:  Hội nghị CB-CC và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015- 2020 Khoa VT-KT. Tp: BGH (HT), CĐ (Ô. Đức), TTND (Bà Loan), toàn thể CB-VC Khoa VTKT. Mời LĐ các đơn vị dự .Tại P.501-A1

 

*/14h00: Hội nghị CB-CC và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015- 2020 Viện KH Môi trường GTVT. Tp: BGH (PHT Vịnh), CĐ (Ô. Diệp), TTND (Ô. Ngọc), toàn thể CB-VC Viện KHMTGT. Tại P.401-A1

 

*/14h00:  Tổng kết năm học của SV Khoa CT. Mời BGH (PHT Long), LĐ các đơn vị dự. Tại P.108-A5

 

*/14h00:  Tổng kết năm học của SV Khoa Đ-ĐT.Mời BGH (PHT Việt), LĐ các đơn vị dự. Tại P.101-A5

BCN-CĐ

Khoa VTKT

 

 

 

LĐ-CĐ Viện KHMTGT

 

 

 

BCN

Khoa  CT

 

BCN

Khoa  Đ- ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

02/08

 

Sáng:  */8h30: Hội nghị CB-CC và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015- 2020 Viện Kỹ thuật xây dựng. Tp: BGH (PHT Long), CĐ (Ô. Diệp), TTND (Bà Loan), toàn thể CB-VC Viện Kỹ thuật xây dựng. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30: Hội nghị CB-CC và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015- 2020 Viện QH và QLGTVT. BGH (PHT Vịnh), CĐ (Ô. Điệp), TTND (Ô. Ngọc), toàn thể CB-VC Viện QH và QLGTVT. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/8h00:  Tổng kết năm học của SV Khoa CNTT. Mời BGH (PHT Việt), LĐ các đơn vị dự. Tại P.101-A5

LĐ-CĐ

Viện KTXD

 

 

Viện QH & QLGTVT

 

 

 

 

BCN

Khoa CNTT

Chiều: */14h00:  Hội nghị CB-CC và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015- 2020 Khoa Công trình. Tp: BGH (HT, PHT Long), CĐ (Ô. Đức), TTND (Bà Loan), toàn thể CB-VC Khoa CT. Mời LĐ các đơn vị dự.Tại Hội trường lớn

 

*/14h00: Hội nghị CB-CC và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015- 2020 Khoa CNTT. Tp: BGH (PHT Vịnh), CĐ (Ô. Diệp), TTND (Ô. Ngọc), toàn thể CB-VC Khoa CNTT. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/14h00:  Tổng kết năm học của SV Khoa các Viện và TTHTQT về ĐT&NC. Mời BGH (PHT Việt), LĐ các đơn vị dự. Tại khu GĐ.

BCN-CĐ

Khoa CT

 

 

BCN-CĐ

Khoa CNTT

 

 

 

 

LĐ các Viện, TTHTQT

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

03/08

 

Sáng: */8h00: Tổng kết năm học 2011-2012, phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với CB- GV- CNV. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn.

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Tổng kết năm học và đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với đại diện SV toàn Trường. TP: ĐU, BGH (HT, các PHT), CĐ, Đoàn TN, Hội SV, LĐ các đơn vị trực thuộc, Chủ nhiệm lớp, Cố vấn HT các lớp và đại biểu SV (Lớp trưởng, lớp phó, BT Chi đoàn). Tại HT lớn.

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Bảy

04/08

 

Sáng: */8h00’- 12h00’: Diễn đàn du học Pháp năm 2012. Mời CB-GV và SV quan tâm tới dự. Tại HT lớn

 

*/11h00’:  Tiếp GS Ngô Bảo Châu. Tp: BGH, P.ĐN, TTHTQT về ĐT &NC. Tại P.201- A1

TT HTQT về ĐT&NC

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

Ghi chú: 1. Hội nghị CB-CC khối Phòng, Ban Trung tâm, Xưởng, Trạm, BM trực thuộc, K.ĐHTC, K.GDQP, K.LLCT tổ chức vào thời gian từ 6/8- 17/8/2012. Khi tiến hành Hội nghị CB-CC đề nghị các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần

           

            2. Các đơn vị trực thuộc (Phòng, ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm) tổ chức lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015- 2020 vào sáng 30/7/2012 (Buổi thảo luận báo cáo tổng kết năm học 2011- 2012, phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 và các văn bản của trường