TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                           Tuần từ 03/9 đến 08/9/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

03/09

 

Sáng:  Nghỉ bù ngày Quốc khánh 2-9 (cả ngày)

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

04/09

 

Sáng:*/8h30’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

 */9h00’: Lễ khai giảng cao học khóa 20 đợt 1. Tp: BGH, Lãnh đạo các Khoa, Viện, BM có đào tạo cao học, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH. Tại Hội trường lớn (P.CTCT&SV chuẩn bị băng rôn, biển chỉ dẫn)

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

P.ĐT SĐH

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp bàn về sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên khóa 53. Tp: BGH (PHT Việt), P.CTCT &SV, P.ĐTĐH, K.LLCT, Đoàn TN, Hội SV, TT TT-TV, P.Bảo vệ, Ban QL KTX. Tại P.301-A1

 

 

PHT Việt

 

Thứ  Tư

05/09

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

 

 

 

BTĐU

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện SV năm học 2011-2012. Tp: BGH (PHT Việt); P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; Đoàn TN; Hội SV; Các Khoa, Viện quản lý sinh viên, TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.401-A1

 

 

PHT Việt

 

Thứ Năm

06/09

 

Sáng:  */8h30’: Hội nghị Cán bộ công tác tháng 9/2012. Tp: Theo quy định. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Đại hội Công đoàn Đối ngoại- Khoa học Công nghệ. Tp: Toàn thể đoàn viên công đoàn ĐN-KHCN, Mời đại diện lãnh đạo BCH CĐ trường và các CĐ đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp Hội đồng xét hưởng theo thu nhập tăng thêm tháng 8. Tp: BGH, CĐ, Ban Thanh tra, TTND, P.TCCB, P.TC-KT. Tại P.301-A1

 

 

Công đoàn ĐN-KHCN

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu

07/09

 

Sáng: */8h30’: P.TCCB báo cáo về các trường hợp vi phạm quy chế, quy định trong năm học 2011- 2012. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB; Ban Thanh tra; TTND; P.TCCB; P.ĐTĐH; Lãnh đạo các khoa CK, CT; Trưởng các BM: MXD, ĐCĐT, CNGT, Tư tưởng HCM, KTXD, Cơ sở QL Kinh tế, Kết cấu, Địa Kỹ thuật (P.TCCB chuẩn bị báo cáo). Tại P.401- A1 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng Cố vấn học tập. Tp: Thành viên Hội đồng Cố vấn học tập. Mời Trưởng phòng CTCT&SV, Giám đốc TT ƯDCNTT dự.  Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp Ban nữ công mở rộng bàn về việc Tổ chức Trung thu cho con CB-GV-CNV và thi nấu ăn của nữ CB-GV-CNV nhân dịp 20-10. Tp: Nữ công các đơn vị trong trường. Tại VPCĐ

 

 

PHT Việt

 

 

 

Trưởng ban

 

Thứ Bảy

08/09

 

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều: */19h00’: Khai giảng và phổ biến quy chế đào tạo hệ liên thông chính quy K16. Tp: BGH, K.ĐHTC, P.ĐTĐH, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.Bảo vệ; Trưởng các Khoa, Viện; Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên các lớp LT K16. (P.CTCT&SV chuẩn bị hội trường, chiếu phim truyền thống; P.BV phổ biến quy chế bảo vệ, K.ĐHTC chuẩn bị nội dung). Tại Hội trường lớn.

 

 

 

K.ĐHTC

Ghi chú: 1. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến danh sách nâng bậc lương thường xuyên đợt 1 năm 2012 cho toàn thể cán bộ-viên chức trong đơn vị được biết (DS đã được đưa lên trang thông tin điện tử của trường). Nếu có ý kiến gì, xin phản ánh về Hội đồng lương nhà trường (thông qua Phòng TCCB), thời gian chậm nhất là 10/9/2012