TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                       Tuần từ 4/06 đến 9/06/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

04/06

 

Sáng: */10h00’: Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2010-04-131TĐ do TS Nguyễn Cảnh Minh chủ trì. Tp: Hội đồng nghiệm thu, P.KHCN, Mời Lãnh đạo K.Đ-ĐT và BM Kỹ thuật viễn thông dự. Tại P.401-A1

 

 

P.KHCN

Chiều: */14h00’:  Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

 

Thứ Ba

05/06

 

Sáng: */8h00’: Họp Đảng ủy Trường. Tại P.301-A1

 

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp về việc tham gia “Triển lãm quốc tế công nghệ xây dựng” của Trường ĐH Giao thông vận tải. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh), P.KHCN. Lãnh đạo các K.CT, Cơ khí, Đ-ĐT, Viện KH và CNXDGT, TT KHCN GTVT. Mời GS Nguyễn Viết Trung, GS Phạm Huy Khang dự. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

06/06

Sáng: */8h30’: Hội nghị Cán bộ công tác tháng 6/2012. Tp: Theo quy định. Tại P.401-A1

 

*/ 8h30’: Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn làm việc với Công đoàn của Khoa GDQP, Xưởng in, Trung tâm ĐTTH và CGCN. Tại VPCĐ

 

 

Hiệu trưởng

 

 

UBKT CĐ

Chiều: */14h00’: Họp về việc chuẩn bị phát bằng tốt nghiệp năm 2012. Tp: BGH (HT, PHT Long); P.ĐTĐH; P.CTCT&SV; Lãnh đạo các Khoa: CT, CK, Đ-ĐT, CNTT, VTKT; Lãnh đạo các Viện: KH&CN XDGT, KH&MT GTVT, QH&QLGTVT. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm

07/06

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban chỉ đạo công tác chuyển đổi tổ chức và hoạt động của các công ty, trung tâm KHCN theo NĐ/115/2005 và NĐ80/2007. Tp: Theo QĐ số 1157/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/5/2012. Mời GS Nghiêm Văn Dĩnh dự. (P.KHCN chuẩn bị văn bản và kế hoạch thực hiện). Tại P.401-A1

 

*/ 8h30’: Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn làm việc với Công đoàn của Viện KH&MT GTVT, BM GDTC, P.ĐTĐH. Tại VPCĐ

 

*/8h30’: Nghiệm thu giáo trình đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.TCKT, Xưởng in, TT TT-TV và các đại biểu theo giấy mời. Tại P.301-A1

 

 

PHT Vịnh

 

 

 

 

 

UBKTCĐ

 

 

P.ĐTĐH

Chiều: */14h00’: Thẩm tra luận án Tiến sỹ bảo vệ trong tháng 1 và tháng 2. Tp: Tổ thẩm tra luận án TS (Ô.Ký-P.ĐTSĐH, Ô.Bằng-Ban Thanh tra, Ô.Lân- K.Đ-ĐT, Ô.Cậy- K.CT, Ô.Hữu Hà- K.VTKT, Ô.Chương-P.ĐTĐH). Tại P.301-A1.

*/14h00’: Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài NCKH thuộc dự án GDĐH II của trường. Tp: Ban QL dự án, BGH (HT, PHT Việt, PHT Vịnh), P.KHCN. Các chủ đề tài chưa nghiệm thu đánh giá (Ô.Nhiệm, Ô. Trung, Ô.Khải, Ô.Vân, Ô.Lộc). Tại P.301-A1

 

*/14h30’: Họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh. Tại VP Hội Cựu chiến binh

 

P.ĐT SĐH

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

 

Thứ Sáu

08/06

 

Sáng: */8h30’:  Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2012. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1  (P.ĐTĐH chuẩn bị nội dung để báo cáo)

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng cố vấn học tập. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1. (P.CTCT&SV chuẩn bị nội dung)

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Bảy

09/06

 

Sáng: */8h30’: Phổ biến quy chế thi tuyển sinh hệ Liên thông năm 2012. Tp: K.ĐHTC, các thí sinh dự thi. Tại Hội trường lớn. (P.CTCT&SV chuẩn bị Hội trường, bảng chỉ dẫn, dán danh sách)

 

 

 

K.ĐHTC

Chiều:

 

 

 

 

Chủ nhật

10/06

Thi tuyển sinh hệ Liên thông năm 2012 (Cả ngày). Tại Nhà A2, A3, A3B, A7, A8.

 

 

 

K.ĐHTC

Ghi chú: 1. Đề nghị các Khoa, Viện và Trung tâm quản lý sinh viên gửi danh sách và file danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2011-2012 theo mẫu quy định, gửi về bộ phận tốt nghiệp - Phòng Đào tạo (P106-A9) trước ngày 05/06/2012.

2. Tập huấn Cán bộ coi thi tuyển sinh hệ Liên thông vào 17h00’ ngày 8/6/2012 tại P.301-A1, P.401-A1, P.501-A1