TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                       Tuần từ 06/8 đến 11/8/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

06/08

 

Sáng: */7h30’: Lễ tiễn sinh viên tốt nghiệp năm 2012 đi đào tạo sỹ quan dự bị. Tp: BGH (PHT Việt), Các khoa: CT, CK, Đ-ĐT, KTVT; Các phòng: ĐTĐH, CTCT&SV, HCTH, đại diện Đoàn TNCS HCM trường, Hội SV và 25 học viên có QĐ. Tại P.501-A1

 

K.GDQP

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

07/08

 

Sáng: */9h00’: Mở thầu gói thầu mua sắm thiết bị điện tử viễn thông. Tp: Theo quy định và giấy mời. Tại P.301-A1

 

P.TBQT

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

08/08

Sáng: */8h30’: Hội nghị cán bộ công tác tháng 8/2012. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Công ty TVTKCN&XDGT báo cáo Lãnh đạo Nhà trường kế hoạch chuyển đổi công ty theo NĐ 80/2007/NĐ-CP. Tp: BGH (HT, các PHT), Ô.Long (P.KHCN), Bà Liên (P.TCKT), Ô Huân (P.TBQT), P.TCCB. P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm

09/08

 

Sáng:  */8h30’: Hội nghị CB-CC Khoa Giáo dục Quốc phòng và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015-2020. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ (Bà Loan), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-CC Phòng Tài chính- Kế toán và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015-2020. Tp: BGH                 (Hiệu trưởng), CĐ (Ô.Diệp), TTND, Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-CC Trạm Y tế và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015-2020. Tp: BGH (PHT Long), CĐ (Ô.Dũng), TTND , Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại Trạm y tế- khu KTX

 

LĐ K.GDQP

 

 

 

 

LĐ P. TC-KT

 

 

 

 

LĐ Trạm y tế

Chiều: */14h00’:  Họp bàn về tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên  năm cuối và điều kiện nhận Đề tài TN, bảo vệ tốt nghiệp. Tp: BGH, P.ĐTĐH,  P.CTCT&SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện, TTHTQT về ĐT &NC. Tại P.301- A1

 

*/14h00’:  Phòng Thiết bị quản trị báo cáo về công tác thống kê các phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và dự thảo văn bản quản lý khai thác và sử dụng trang thiết bị. Tp:BGH, P.TBQT, P.TCKT, P.HCTH, P.ĐTĐH. Tại P.301-A1 

 

BGH

 

 

 

 

PHT Việt

 

 

 

Thứ Sáu

10/08

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB-CC Phòng Khoa học Công nghệ GTVT và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015-2020. Tp: BGH (Hiệu trưởng), CĐ (Ô.Đức), TTND (Bà Loan), Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

Lãnh đạo P.KHCN

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-CC Trung tâm Khoa học Công nghệ GTVT và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015-2020. Tp: BGH (Hiệu trưởng), CĐ (Ô.Diệp), TTND (Ô.Ngọc), Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/ 14h00’: Hội nghị CB-CC Khoa Đại học Tại chức và lấy phiếu giới thiệu CB quy hoạch giai đoạn 2015-2020. Tp: BGH (PHT Long), CĐ (Ô.Đức), TTND (Bà Loan), Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

LĐ TTKHCN GTVT

 

 

 

LĐ K.ĐHTC

 

 

Thứ Bảy

11/08

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

  1. Các đơn vị cử Cán bộ đến Phòng Tài chính- Kế toán nhận tiền bồi dưỡng CB-VC dự Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 theo danh sách đã báo cáo với Nhà trường. Thời gian: trong ngày 6/8/2012, số tiền: 200.000đ/người.
  2. Lớp Yoga của nữ CB-GV-CNV tập vào ngày thứ ba và thứ năm (trưa từ 11h30’- 13h00’; chiều từ 16h45- 18h00’).

 

      3.    Đánh giá và nghiệm thu kỹ thuật phần mềm quản lý đào tạo của CMC tại các đơn vị sử dụng theo    hợp đồng 676/TBQT-GTVT ngày 29/9/2008.  Tp: TT ƯDCNTT, Công ty CMC và đơn vị sử dụng.

 

Lịch đánh giá và nghiệm thu cụ thể

STT

Thời gian

Đơn vị

Thành phần

Địa điểm

1

Thứ 2 (6/8/2012)

Sáng: 8h30' -11h30'

Chiều:13h30'- 16h30'

Khoa công trình

Khoa điện - điện tử

Khoa Vận tải kinh tế

Khoa Cơ khí

Trung tâm ƯDCNTT, Công ty CMC & đơn vị sử dụng

Tại đơn vị SD

2

Thứ 3 (7/8/2012)

Sáng: 8h30' -11h30'

Chiều:13h30'- 16h30'

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Quân sự

Bộ môn GDTC

Khoa CNTT

Trung tâm ƯDCNTT, Công ty CMC & đơn vị sử dụng

Tại đơn vị SD

3

Thứ 4 (8/8/2012)

Sáng: 8h30' -11h30'

Chiều:13h30'- 16h30'

Trung tõm HTQT

Phòng CTCT&SV

Các viện

Trung tâm ƯDCNTT, Công ty CMC & đơn vị sử dụng

Tại đơn vị SD

4

Thứ 5 (9/8/2012)

Sáng: 8h30' -11h30'

Chiều:13h30'- 16h30'

Phòng Đào tạo Đại học

Phòng đào tạo sau đại học

Trung tâm ƯDCNTT, Công ty CMC & đơn vị sử dụng

Tại đơn vị SD

4.   Đề nghị các BM nộp điểm thi lại đúng thời gian quy định để nhà trường xét ngừng học, cảnh cáo học vụ, thôi học cho sinh viên.