TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 01/04 đến 06/04/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

01/04

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

Thứ Ba

02/04

 

Sáng:  */8h30’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của Ban QLGĐ. Tp:CĐ, P.TCCB, P.HCTH,P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC và toàn thể CB Ban Quản lý GĐ, Mời Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự. Tại P.501-A1

 

BTĐU

 

Trưởng ban

Chiều: */14h00’: Hội nghị tổng kết công tác kết nhiệm kỳ 2008- 2013 của Phòng Khoa học công nghệ. Tp:BGH (PHT Vịnh), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, P.TCKT, toàn thể cán bộ P.KHCN; Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của Phòng Bảo vệ. Tp:BGH (PHT Việt), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, toàn thể cán bộ P.Bảo vệ. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Hội nghị tổng kết công tác giai đoạn 2008- 2013 của Khoa CNTT. Tp:BGH (Hiệu trưởng), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTĐH, K.ĐHTC, toàn thể CB- GV Khoa CNTT; Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự . Tại P.501-A1

 

 

Trưởng P.KHCN

 

 

 

Trưởng P.Bảo vệ

 

 

Trưởng khoa

CNTT

 

Thứ  Tư

03/04

Sáng: */8h30’: Họp Giao ban công tác tháng 4/2013. Tp: Theo Quy định Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2008- 2013 của P.Công tác chính trị và sinh viên. Tp:BGH (PHT Việt), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, toàn thể Cán bộ P.CTCT&SV. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị tổng kết công tác giai đoạn 2008- 2013 của Khoa Khoa học cơ bản. Tp:BGH (Hiệu trưởng), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, P.TCKT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, toàn thể CB- GV Khoa KHCB; Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự . Tại P.501-A1

 

Trưởng P.CTCT&SV

 

 

Trưởng Khoa KHCB

 

Thứ Năm

04/04

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị tổng kết công tác giai đoạn 2008- 2013 của Viện Quy hoạch và QLGTVT. Tp: BGH (PHT Vịnh), CĐ, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC và toàn thể CB- GV Viện QH&QLGTVT. Tại P.301-A9

 

*/8h30’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của Phòng Thiết bị quản trị. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, P.TCCB, P.TCKT, Ban QLDA, toàn thể cán bộ P.TBQT; Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự . Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của Phòng Hành chính tổng hợp. Tp:BGH (Hiệu trưởng), CĐ, P.TCCB, toàn thể cán bộ P.HCTH. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Họp tổng kết nhiệm kỳ 2008- 2013 của TT ƯDCNTT. Tp: CĐ, P.TCCB, toàn thể cán bộ TTƯD CNTT. Tại P.501-A1

 

Viện trưởng

 

 

 

 

Trưởng P.TBQT

 

 

 

Trưởng P.HCTH

 

 

Giám đốc TT

 

 

Chiều: */14h00’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của Xưởng in.  Tp:BGH (PHT Việt), CĐ, P.TCCB, P.HCTH,P.ĐTĐH, toàn thể CB Xưởng in; Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của Phòng Tài chính kế toán. Tp:BGH (Hiệu trưởng), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, P.KHCN, P.TBQT, Ban QLDA , toàn thể cán bộ Phòng Tài chính kế toán; Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu họp Hội nghị đánh giá công tác CVHT và Chủ nhiệm lớp năm 2012-2013. Tp: Cán bộ TTHTQT; CVHT và CNL của các lớp thuộc TT; Cán bộ lớp và các sinh viên quan tâm đến dự. Tại P.501-A1

 

 

Xưởng trưởng

 

 

 

Trưởng P.TCKT

 

 

 

 

TTHTQT vềĐT&NC

 

 

Thứ Sáu

05/04

 

Sáng:*/8h00’: BCH Quân sự Quận Đống Đa phúc tra quân nhân dự bị, DQTV, VKTB, PTKT của nền kinh tế quốc dân và nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng năm 2013. Tp: BGH (PHT Việt), P.TCCB, P.Bảo vệ. (P.Bảo vệ chuẩn bị báo cáo). Tại P.301-A1

 

*/8h00’:  Hội thảo giới thiệu các giải pháp kiểm soát tải trọng xe và tăng cường khả năng chịu lực cho kết cấu sử dụng vật liệu cốt sợi cường độ cao FRP. Tp: các đại biểu theo giấy mời; mời các GV quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7 nhà A8

 

*/8h30’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của P.ĐTĐH.  Tp:BGH (Hiệu trưởng), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTSĐH, TTHTQT về ĐT&NC, P.CTCT&SV, P.TCKT, K.ĐHTC, Xưởng in, toàn thể cán bộ P.ĐTĐH; Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự. Tại P.401-A1

 

PHT Việt

 

 

 

 

P.Đối ngoại

 

 

 

 

Trưởng P.ĐTĐH

Chiều: */14h00’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của Trạm Y tế  Tp:BGH (PHT Việt), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, toàn thể CB Trạm Y tế; Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của TT KHCN GTVT. Tp:BGH (PHT Vịnh), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, toàn thể Cán bộ TT KHCN GTVT. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của Phòng Tổ chức cán bộ. Tp:BGH (Hiệu trưởng), CĐ, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, P.TCKT, toàn thể Cán bộ Phòng tổ chức cán bộ; Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự. Tại P.401-A1

Trưởng trạm Y tế

 

 

TT KHCN GTVT

 

 

Trưởng P.TCCB

 

Thứ Bảy

06/04

 

Sáng: */7h30’: Lớp học “Bồi dưỡng kết nạp Đảng” (Học trong 2 ngày 6,7/4/2013; sáng từ 7h30’- 11h30’, chiều từ 13h30’- 17h00’). Tp: Mời các đ/c trong Ban Thường vụ ĐU dự. Tại Hội trường lớn.

(Đề nghị các đ/c bí thư liên chi đến điểm danh học viên của đơn vị mình)

 

*/9h00’: Tổ chức Semina luận án TS cho NCS Nguyễn Thị Tuyết Mai “Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững vận tải Thủy nội địa khu vực miền Bắc. Tp: BM vận tải ĐB –TP; mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

BTC ĐU

 

 

 

 

Trưởng BM vận tải ĐB-TP

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

1. Các đơn vị đã tổ chức xong Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2008-2013 gửi báo cáo ngay cho P.Hành chính tổng hợp.