TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 01/07 đến 06/7/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

01/07

 

Sáng: */8h30’: Họp về công tác hướng dẫn luận văn cao học. Tp: BGH (HT và các PHT); P.ĐTSĐH; Lãnh đạo các khoa: CT, CK, VTKT; Lãnh đạo các BM: Đường bộ, KTXD, QTKD, Cơ khí ô tô. Tại P.301-A1

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều:*/14h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Viện QH&QLGTVT. Tp: Các thành viên HĐTĐ-KT Viện. Mời Thường trực HĐTĐ KT trường dự. Tại P.302-A9.

 

*/14h00’:  Tiếp và làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty XD CTGT 4. Tp: BGH (HT và PHT Vịnh, PHT Long); P. KHCN; P.ĐN; P. ĐTĐH; P. ĐTSĐH. Tại P.201- A1.

 

*/14h30’: Họp xét kỷ luật sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV, Đoàn TN, Hội SV, lãnh đạo các khoa: CT, CK, VTKT, ĐHTC. Tại P.301-A1.

 

Chủ tịch HĐTĐKT Viện

 

Hiệu trưởng

 

 

 

PHT Việt

 

Thứ Ba

02/07

 

Sáng: */8h30’:  Họp thông qua đề cương học phần chung của khối ngành kỹ thuật. Tp: BGH (HT); P. ĐTĐH, Chủ tịch HĐKHĐT các Khoa: Công trình, Cơ khí, Viện KTXD, Viện MT&ATGT và các nhà khoa học (theo Giấy mời); Trưởng, Phó BM Cơ lý thuyết; Toán Giải tích; Vật lý. Tại P.401-A1.

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: TTHTQT về ĐT&NC báo cáo về Dự án đầu tư phòng học chuyên ngoại ngữ. Tp: BGH (HT và các PHT); P. TBQT; P.ĐTĐH; BM Anh văn; BM Nga- Pháp; Mời TS Hoàng Thị Minh Phúc – TT Ngoại ngữ. Tại P.401-A1

 

*/15h30’: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2011-04-4 do PGS.TS Đỗ Việt Dũng làm chủ nhiệm đề tài. Tp: Hội đồng nghiệm thu (theo QĐ), P.KHCN, K.Cơ khí, BM ĐM-TX. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1.

 

TT HTQT về ĐT&NC

 

 

 

P.KHCN

 

Thứ  Tư

03/07

Sáng:  Thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2013

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Năm

04/07

 

Sáng:  Thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2013

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Thứ Sáu

05/07

 

Sáng: Thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2013

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

06/07

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú :

  1. Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị các BM đang quản lý NCS gửi Kế hoạch học tập và nghiên cứu chi tiết của tất cả các NCS năm học 2013-2014 cho P.ĐTSĐH trước ngày 02/8/2013
  2. Các đại biểu đi dự Hội thảo hè 2013 bằng tầu hỏa có mặt lúc 18h30’ ngày 07/7/2013 tại Ga Hà Nội để đi tàu SE19, khởi hành lúc 19h35’.
  3. Năm học mới 2013-2014 bắt đầu ngày 29/7/2013, tuần từ 22-27/7/2013  sinh viên thi lại.