TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 01/12/2014 đến 07/12/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

01/12

 

Sáng:

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Ban giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/16h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

Thứ Ba

02/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy Trường. Tại P.301-A1

BTĐU

Chiều: */14h00’:  Họp Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá CTTT và các trưởng nhóm công tác kiểm định CTTT. Tp: toàn thể ban thư ký hội đồng tự đánh giá CTTT theo QĐ 1331 ngày 16/6/2014, các trưởng nhóm công tác kiểm định CTTT theo QĐ 1894 ngày 10/9/2014.  Tại P.401-A1 (P.KT&ĐBCLĐT và các trưởng nhóm chuẩn bị báo cáo)

 

*/14h00’: Tiểu ban về văn bản quản lý báo cáo BGH kết quả thẩm định Quy chế làm việc của các đơn vị. Tp: BGH (HT, các PHT), Các thành viên tiểu ban VBQL. Tại P.301-A1 (Ô.Đức- UVTT chuẩn bị báo cáo)

 

Trưởng Ban thư ký

 

 

 

 

Trưởng tiểu ban

 

Thứ  Tư

03/12

Sáng: */8h30’: Hội nghị Cán bộ công tác tháng 12/2014. Tp: Theo Quy định. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8

 

*/9h00’: Hội nghị cán bộ chủ chốt khoa CNTT, lấy phiếu tín nhiệm phó trưởng khoa CNTT. Tp: Chi ủy, BCN khoa, trưởng, phó các BM, BT liên chi đoàn (là GV), chủ tịch công đoàn khoa. Tại P.307-A9

 

Hiệu trưởng

 

 

Tổ công tác

Chiều: 14h00’: Thảo luận về nội dung: “Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ- theo Thông tư 15/2014 TT BGD ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, P.HC-TH, P.ĐTĐH, KT&ĐBCL, TT TT-TV, Lãnh đạo các Khoa, Viện quản lý học viên cao học. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Họp Ban Tổ chức Đại hội Đoàn trường lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2014-2017. Tp: Các đồng chí trong BTC (theo QĐ số 178/QĐ-ĐTN ngày 03/11/2014). Tại VP Đoàn TN trường.

 

 

PHT Long

 

 

 

 

 

BT Đoàn TN

 

Thứ Năm 04/12

 

Sáng:*/8h30’: Đại hội công đoàn P.TBQT và Ban QL các dự án nhiệm kỳ 2014-2017. Tp: Toàn thể đoàn viên và khách mời. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường. Tp: Toàn thể thành viên của HĐ tự đánh giá CLGD của Trường (theo QĐ số 2425/ĐHGTVT ngày 27/11/2014),  các nhóm công tác phục vụ hội đồng tự đánh giá CLGD của Trường (theo QĐ số 2423/ĐHGTVT ngày 27/11/2014) , Ban thư ký HĐ tự đánh giá CLGD của trường (theo QĐ số 2424/ĐHGTVT ngày 27/11/2014). Tại P.401-A1 (P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị nội dung và báo cáo)

 

CĐ P.TBQT

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Chiều: 14h00’: Tiểu ban tổ chức giảng dạy báo cáo BGH kết quả thẩm định phân công giảng dạy năm học 2013-2014 và dự kiến phân công giảng dạy năm học 2014-2015.Tp: BGH  (HT, các PHT), P.TCCB, TT Tiểu ban Tổ chức giảng dạy (PHT Vịnh, Ô.Sỹ-TCCB, Bà Khanh- P.ĐTĐH) (P.TCCB chuẩn bị báo cáo).Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014 của Trưởng khoa Điện- Điện tử. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV của Khoa Điện- Điện tử. Mời BGH (PHT Việt), P.TCCB, Lãnh đạo các đơn vị. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Bảo vệ luận án TS cấp BM của NCS Nguyễn Viết Huy chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.CT, BM Cầu hầm, Hội đồng chấm luận án, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1.

 

*/14h00’: Đại hội công đoàn P.HCTH nhiệm kỳ 2014-2017. Tp: Toàn thể đoàn viên và khách mời. Tại VP CĐ

 

Trưởng Tiểu ban

 

 

 

 

K.Đ-ĐT

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

P.HCTH

 

Thứ Sáu

05/12

 

Sáng: */9h00’: Họp xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ trường, P.TCCB, P.TCKT, P.CTCT&SV. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Phổ biến quy chế thi cho các thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014. Tp: P.KT&ĐBCLĐT, các thí sinh dự thi. Tại Hội trường lớn.

 

*/16h00’: Họp Ban đề thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1.

 

*/16h00’:  Họp Ban coi thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014. Tp: Theo QĐ. Tại P.501-A1

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

Chủ tịch HĐTS

 

Trưởng ban  CT

 

Thứ Bảy

06/12

 

Sáng

 

 

 

Chiều:

 

 

Ghi chú :

Phòng Tài chính- kế toán đề nghị chủ nhiệm đề tài các cấp chưa làm hồ sơ thanh quyết toán kinh phí đề tài  khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nộp tại P.TC-KT  để phòng làm thủ tục rút kinh phí từ kho bạc. Hạn cuối ngày 20/12/2014. Đề tài cấp Bộ: Ô.Đặng Xuân Ngọc và 49/61 đề tài CNĐT cấp trường.