TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 1/9/2014 đến 06/9/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

01/9

 

Sáng: Nghỉ lễ Quốc khánh 02-9

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

02/9

 

Sáng: Nghỉ lễ Quốc khánh 02-9

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ  Tư

03/9

Sáng: */8h30’-17h30’: Hội thảo quốc tế “Tích hợp Mô hình hóa phát triển đô thị và giao thông vận tải cho thành phố Hà Nội” (ngày thứ nhất). Tp: P.ĐN, P.KHCN, các khách mời theo giấy mời, mời các giảng viên và sinh viên quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P301-A1

 

*/10h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301- A1

 

P.ĐN

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

Chiều: */14h00’:  Lễ khai giảng các lớp cao học Khóa 22.1. Tp: BGH (PHT Long), Mời lãnh đạo các phòng: TCKT, Khảo thí và ĐBCLĐT, CTCT&SV, ĐTĐH; Lãnh đạo các Khoa, Viện, BM quản lý học viên cao học. Tại Hội trường lớn.

 

*/14h00’: Hội nghị “Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014 của Trưởng khoa VTKT”. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV của Khoa VTKT; Mời BGH, P.TCCB, và lãnh đạo các đơn vị. Tại P.501-A1

 

*/1400’: Họp các nhóm thực hiện công tác thực hiện công tác kiểm định Chương trình tiên tiến. Tp: BGH, P.KT&ĐBCLĐT, TT ĐTQT, toàn thể thành viên các nhóm. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp Ban xây dựng đề án ngoại ngữ của Trường ĐH GTVT. Tp: Theo QĐ số 1451/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/6/2014. Tại P.301-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

K.VTKT

 

 

 

BGH

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 04/9

 

Sáng: 7h30’: Đón sinh viên đại học hệ chính quy khóa 55 (từ ngày 04/9 đến 07/9/2014; sáng từ 7h30’, chiều từ 13h30’). Tp: theo TB số 765/TB-ĐHGTVT ngày 28/8/2014. Tại Hội trường lớn. (Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe cho SV K55 tại khu vực Trạm Y tế)

 

*/8h30’: Chương trình tập huấn “Đánh giá chất lượng chương trình Đào tạo theo chuẩn quốc tế- Hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài”. Tp: Toàn thể thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTTT (Theo QĐ số 1330 ngày 16/6/2014), toàn thể lãnh đạo các đơn vị, các nhóm thực hiện công tác kiểm định CTTT. Tại P.501-A1 (tập huấn cả ngày, chiều bắt đầu từ 14h00’)

 

*/9h00’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

*/9h00’-16h15’: Hội thảo quốc tế “Tích hợp Mô hình hóa phát triển đô thị và giao thông vận tải cho thành phố Hà Nội” (ngày thứ hai). Tp: P.ĐN, P.KHCN, các khách mời theo giấy mời, mời các giảng viên và sinh viên quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

P.ĐTĐH

 

 

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

 

 

 

BTĐU

 

P.ĐN

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Sáu

05/9

 

Sáng: */8h00’: Chương trình tập huấn “Đánh giá chất lượng chương trình Đào tạo theo chuẩn quốc tế- Hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài”. Tp: Toàn thể thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTTT (Theo QĐ số 1330 ngày 16/6/2014), các nhóm thực hiện công tác kiểm định CTTT. Tại P.501-A1 (tập huấn cả ngày, chiều bắt đầu từ 14h00’)

 

*/8h30’: Hội nghị tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014. Tp: Các thành viên HĐ chức danh GS của trường (theo QĐ) và các ứng viên. Tại Hội trường lớn

 

*/9h00’: Hội nghị CB tháng 9/2014. Tp: Theo Quy định. Tại P.401-A1

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ CDGSNN

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h0’: Họp Ban chỉ đạo của nhóm chuyên gia nghiên cứu giải pháp khắc phục về hàn bánh xe. Tp: Theo QĐ. Mời Ô.Phi, Ô.Bính (BM MXD) dự. Tại P.301-A1

 

 

Trưởng ban CĐ

 

Thứ Bảy

06/9

 

Sáng:  */8h30’: Khối Hành chính làm bù ngày 01/9/2014

 

 

 

 

Chiều: */14h00’:

 

 

 

 

Ghi chú :