TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 02/02/2015 đến 07/02/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

02/02

 

Sáng: */9h00’: Đội PCCC Nhà trường đi kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ năm 2014 (kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị tiêu thụ điện tại các khu vực của Nhà trường). Tp: P.TBQT, các đ/c trong đội PCCC (Ô.Việt (BGH), Ô.Chương, Ô. Hoạt (P.Bảo vệ), Ô.Diệp (P.TBQT), Ô.Trung (Ban QLKTX), Ô.Nam (Ban QLGĐ), Ô.Dụng (TTĐTTH&CGCN), Ô.Thái (Xưởng in).

 

 

PHT Việt

Chiều: */14h00’: Ban Thanh tra báo cáo BGH về tình hình thực hiện nề nếp kỷ cương của CB, VC. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB, Ban QLGĐ, P.ĐTĐH, Ban Thanh tra. Tại 401-A1 (Ban thanh tra chuẩn bị báo cáo)

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Ba

03/02

 

Sáng: */8h30’: Ban QLDA báo cáo BGH phương án Quy hoạch khu đất cơ sở 2. Tp: BGH (HT, các PHT), Ban QLDA, P.TBQT. Tại P.303-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/8h30’:  Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Trường chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Nguyễn Việt Hùng. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐT SĐH, K.CT, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8, 403-A8

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều: */14h00’: Trung tâm ĐTQT báo cáo BGH về tình hình rà soát điều chỉnh Chương trình tiên tiến, các chương trình chất lượng cao và đề án đạt chuẩn ngoại ngữ đối với sinh viên chương trình đào tạo quốc tế. Tp: BGH (HT, các PHT), TT ĐTQT, P.TCKT, P.TCCB, P.ĐTĐH, BM Anh văn, BM Nga-Pháp. Tại P.301-A1 (TTĐTQT phối hợp với BM Anh văn, BM Nga Pháp, P.ĐTĐH xây dựng đề án để báo cáo)

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

04/02

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Bộ môn chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Trần Thiện Lưu. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐT SĐH, K.CT, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8, 403-A8

 

*/9h00’: Đại hội Chi bộ Tại chức. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Chương) dự. Tại P.301-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

BT Chi bộ

Chiều: */14h00’: Họp báo cáo kết quả, rút kinh nghiệm đợt tổng vệ sinh toàn trường ngày 23,25/1/2015; Xây dựng kế hoạch cho đợt vệ sinh tiếp theo. Tp: CĐ trường; Ban ATVSLĐ, BCH Đoàn TN, Thủ trưởng và cán bộ trực tiếp tham gia của các đơn vị: BQL GĐ, BQL KTX, P.CTCT&SV, Trạm Y tế. Tại P.401-A1

 

*/15h00’: Đại hội Chi bộ Viện Kỹ thuật xây dựng. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Sử) dự. Tại P.301-A1

 

Trạm Y tế

 

 

 

 

 

BT Chi bộ

 

Thứ Năm 05/02

 

 

Sáng: */9h00’: Đại hội Chi bộ TCCB-VPĐU. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Vịnh) dự. Tại P.301-A1

 

 

BT Chi bộ

 

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo dự thảo quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm CB lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB, Ô. Chương (P.ĐTĐH). Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

Thứ Sáu

06/02

 

Sáng: */8h00’: Đón học viên bằng 2, liên thông K18 nhập học. Tp: P.TC-KT, P.KT&KĐCLĐT, P.Bảo vệ. Tại VP các đơn vị

 

*/8h30’: Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ 1 năm học 2014-2015. Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, trưởng các BM. Tại P.501-A1 (P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, TTĐTQT, Ban Thanh tra, Cơ sở 2, P.CTCT&SV chuẩn bị báo cáo)

 

*/9h00’: Tiếp và làm việc với đại diện tập đoàn thép NIPPON, Nhật bản. Tp: P.ĐN, Mời TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh (BM CTGTTP&CTT). Tại P.201-A1

 

*/9h00’: Lễ trao bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ. Tp: BGH (HT, PHT Long), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo các phòng: TC-KT, KT&ĐBCLĐT, ĐT ĐH, CT CT&SV, Lãnh đạo Khoa, Viện, BM quản lý NCS, Học viên cao học. Tại Hội trường lớn

 

*/10h00’: Phổ biến thông tin chương trình học bổng chính phủ Úc vòng tuyển chọn năm 2015 niên học 2016. Tp: Mời các GV quan tâm dự. Tại P.301-A1

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

P.ĐN

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

TTĐTQT

Chiều: */14h00’: Tiếp và làm việc với GS Takaki, Trường ĐH Saitama, Nhật Bản. Tp: P.ĐN. Tại P.201-A1

 

*/14h00’: Tiểu ban Văn bản Quản lý báo cáo Hiệu trưởng về quy chế làm việc (mẫu) của các đơn vị. Tp: BGH (HT, các PHT), thành viên Tiểu ban VBQL. Tại P.301-A1

 

 

 

P.ĐN

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

07/02

 

Sáng: */8h30’: Semina luận án TS của NCS Nguyễn Mạnh Hùng- chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải. Tp: BM Vận tải ĐBTP,  mời các đồng chí quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4 nhà A8

 

 

BM Vận tải ĐBTP

Chiều: */14h00’: Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Trường chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Nguyễn Viết Thanh. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐT SĐH, K.CT, BM Cầu hầm, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8, 403-A8

 

 

P.ĐTSĐH

Ghi chú:

1. P.KHCN đề nghị các đơn vị gửi Danh mục (phải có xác nhận của Trưởng Khoa, Viện, Cơ sở II) và Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ cùng Biên bản họp xét duyệt của Hội đồng KH&ĐT Khoa, Viện, Cơ sở II trước ngày 4 tháng 2 năm 2015