TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 02/09 đến 08/09/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

02/09

 

Sáng: Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 (cả ngày)

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

03/09

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Lễ khai giảng cao học Khóa 21.1. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐHSĐH. Mời Lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Ban QLGĐ, Khảo thí và ĐBCLĐT; Lãnh đạo các Khoa, Viện, BM quản lý học viên cao học. Tại Hội trường lớn. (P.CTCT&SV chuẩn bị hội trường và băng rôn)

 

*/14h00’: Họp Ban Thường vụ Công đoàn. Tại VP CĐ (P.310-A1)

 

*/15h00’: Họp Ban chấp hành Công đoàn. Tại VP CĐ (P.310- A1)

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

Chủ tịch CĐ

 

Thứ  Tư

04/09

Sáng:  */7h30’: Đón sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 54. Tp: Theo Thông báo số 646/TB- ĐHGTVT ngày 30/8/2013. Tại Hội trường lớn

(Từ ngày 04/9/2013 đến ngày 07/9/2013. Sáng từ 7h30’; chiều từ 13h15’)

 

*/8h30’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

 

P.ĐTĐH

 

 

 

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Hội đồng Khoa học Khoa Công trình duyệt đề cương các môn học. Tp: Lãnh đạo Khoa, Trưởng các BM; các GS, PGS trong khoa; GS Hữu; BM Cơ Lý thuyết. Tại P.401-A1

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Năm

05/09

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị cán bộ công tác tháng 9/2013. Tp: Theo Quy định. Tại P.401-A1

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: P.KHCN báo cáo BGH tình hình thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.KHCN. Tại P.301-A1 (Ban chủ nhiệm chương trình chuẩn bị báo cáo)

 

 

 

PHT Vịnh

Thứ Sáu

06/09

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban Nữ công mở rộng toàn trường- Bàn về Tổ chức trung thu cho con CB-GV-CNV. Tại VPCĐ (P.310-A1)

 

*/8h30’: Họp bàn về rà soát điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.TCCB, P.TCKT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, P.KHCN. Tại P.301-A1

 

 

Trưởng ban

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Bảo vệ luận án TS cấp bộ môn của NCS Nguyễn Lộc Kha chuyên ngành xây dựng Cầu hầm. Tp: BGH, Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.CT,  BM Cầu hầm, Mời các đ/c quan tâm dự . Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Đoàn Thanh niên báo cáo nhà trường Đề án thành lập CLB “Nhà doanh nghiệp tương lai”. Tp: ĐU, BGH, P.CTCT&SV, Đại diện K.VTKT, Đại diện BM QTKD, TV Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV. Tại P.301-A1

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Bí thư Đoàn TN

Thứ Bảy

07/09

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều: */13h30: Hội  nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2012- 2013 và triển khai công tác năm học 2013- 2014. Tp: BCH CĐ Trường, thành viên UBKT CĐ Trường, BCH CĐ bộ phận, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ CĐ trực thuộc. Mời Đại TVĐU, BGH, Bí thư Đoàn TN, Trưởng phòng CTCT& SV dự. Tại khu du lịch Đại Lải- TP Vĩnh Yên

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

Ghi chú : Phòng Đào tạo Đại học đề nghị:

- Văn phòng các Khoa, Viện quản lý sinh viên nhập điểm rèn luyện năm học 2012-2013 trên phần mềm trước ngày 05/9 để xét học bổng KKHT và khen thưởng cho sinh viên.

- Cố vấn học tập K50 (Khoa CT, Viện KTXD) nhắc nhở sinh viên: Sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án TN nếu không đăng ký học trên phần mềm (để tính học phí) sẽ không được nhận ĐATN

2. Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác CĐ có mặt tại trường lúc 8h00 ngày thứ Bảy (07.9.2013). 8h30 xe khởi hành