TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 02/12 đến 07/12/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

02/12

 

Sáng:  */10h00’: Kiểm tra độ ồn tầng 5 nhà A3 đã cải tạo. Tp: BGH (HT, PHT Việt, PHT Long), P.TBQT, Ban QLGĐ, P.ĐTĐH, Ban QLDA. Tại tầng 5 nhà A3.

 

P.TBQT

Chiều: */14h00’: Họp chuẩn bị Hội nghị CB-VC lần thứ 41. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.HCTH, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, P.TC-KT, TTND, TTĐTQT, P.KHCN, P.TBQT, Ban QLDA. Tại P.301-A1 (P.HCTH chuẩn bị báo cáo)

 

*/16h00’: Xét bồi hoàn chi phí đào tạo cho ông Trần Vũ Tuấn Phan- BM Đường bộ. Tp: Hiệu trưởng, P.TCCB, P.TC-KT, CĐ trường, Trưởng BM Đường bộ. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

P.TCCB

 

Thứ Ba

03/12

 

Sáng: */8h30’:  Họp Ban giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

Chiều: */14h00’: Họp về quy định học phần tốt nghiệp và thực hiện quy chế 43 về đào tạo theo tín chỉ. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, TTĐTQT, Lãnh các Khoa-Viện QL Sinh viên. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Semina luận án Tiến sĩ của NCS Ngô Thanh Thủy chuyên ngành xây dựng Cầu hầm. Tp: P.ĐTSĐH, BM Cầu hầm. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Họp đề xuất về việc xây dựng đề án hợp tác với DAAD (tổ chức trao đổi hàn lâm của Đức). Tp: HT, TTĐTQT, Ô. Quang (Viện KTXD), Ô.Tuấn Anh (Viện MT&ATGT), Ô.Duy Tiến (BM Cầu hầm), Bà Nga (BM HH), Bà Huyền (Viện QH &QLGTVT), Bà Vân Hà (BM QTKD), Bà An (BM KTVTS), Ô.Quang Hanh (BM CTCTTP&CTT), Ô.Nam (BM Đường ô tô&SB), Ô.Cường (K.CNTT), Ô.Cường (BM Đường bộ). Tại P.301-A1 (TT ĐTQT chuẩn bị nộidung cuộc họp)

 

PHT Long

 

 

 

BM Cầu hầm

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

04/12

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy Trường. Tại P.301-A1

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Tiểu ban chương trình đào tạo làm việc với Khoa Cơ khí, BM Sức bền vật liệu. Tp: Toàn thể tiểu ban CTĐT, Lãnh đạo K.CK, Lãnh đạo BM Sức bền vật liệu. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Tiểu ban chương trình đào tạo làm việc với Khoa KHCB và BM Vật lý. Tp: Toàn thể tiểu ban CTĐT, Lãnh đạo K.KHCB, Lãnh đạo BM Vật lý. Mời PGS.TS Lê Bá Sơn. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Xét duyệt CB-GV-CNV đi đào tạo sỹ quan dự bị theo chỉ tiêu của Quận Đống Đa giao cho nhà trường. Tp: BGH (HT, PHT Việt), P.TCCB, CĐ trường, P.Bảo vệ. Tại P.301-A1. (P.Bảo vệ chuẩn bị báo cáo và danh sách)

  PHT Long

 

 

 

PHT Long

 

 

 

PHT Việt

 

Thứ Năm

05/12

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB công tác tháng 12/2013 và công bố QĐ bổ nhiệm các Trưởng đơn vị trực thuộc theo nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: Theo Quy định. Tại P.501-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên đợt 2 năm 2013 và xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2013. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TC-KT. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Làm việc với Ông Georg - Giám đốc điều hành công ty phần mềm Sofistik về việc tặng bản quyền phần mềm thiết kế cầu. Tp: BGH (PHT Việt), TTĐTQT, Mời GS Nguyễn Viết Trung, TS Trần Việt Hùng (BM CTGTTP&CTTT), TS Nguyễn Duy Tiến (BM Cầu hầm). Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

BGH

 

Thứ Sáu

06/12

 

Sáng: */9h00’: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cao học Khóa 20.1. Tp: Theo quyết định. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 năm 2013. Tp: BGH (HT, các PHT), học viên lớp bồi dưỡng và khách mời. Tại P.501-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

P.TCCB

Chiều: */14h00’: Lễ giao nhiệm vụ cho NCS, giáo viên hướng dẫn và BM quản lý năm 2013 đợt 2. Tp: BGH (PHT Long), Lãnh đạo K.CT, K.VTKT, K.Đ-ĐT, BM Cầu hầm, BM Đường bộ, BM CTGTTP&CTT, BM KTXD, BM Điều khiển học, và các NCS năm 2013. Mời P.KT&ĐBCLĐT. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Thông qua quy định về thi sinh viên giỏi và thi Olympic. Tp: BGH (HT, các PHT), P.CTCT&SV, Đoàn TN, P.ĐTĐH, K.KHCB, K.CK, K.CT, K.CNTT. Tại P.301-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

 

P.CTCT&SV

 

 

Thứ Bảy

07/12

 

Sáng: */9h00’: Họp Hội đồng chức danh GS ngành GTVT. Tp: Các thành viên Hội đồng. Mời Thường trực HĐ CDGSNN dự. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

  1. Để làm thẻ Bảo hiểm y tế cho Cán bộ - Viên chức năm 2014, Trạm y tế đề nghị các đơn vị lập danh sách những đồng chí có thay đổi thông tin in trên thẻ so với năm 2013 : Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, đính chính về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính (nếu có) gửi về Trạm y tế P.105- Nhà N2 trước ngày 06/12/2013. Mẫu đăng ký có trên trang thông tin điện tử của trường. Quá thời hạn trên, thẻ BHYT năm 2014 sẽ được in như năm 2013.
  2. P.ĐTĐH đề nghị các BM nhập điểm thi học kỳ I năm học 2013-2014 khóa 51 (các khoa: VTKT, CK, Đ-ĐT, CNTT, Viện QH&QLGTVT, Viện MT&ATGT) trước ngày 12/12/2013 để xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp cho sinh viên.
  3. Để kịp thời giải ngân kinh phí trước ngày 31/12/2013, Phòng tài chính kế toán kính mời các chủ nhiệm đề tài NCKH các cấp sau đến làm hồ sơ thanh toán kinh phí đề tài năm 2013. Hạn cuối cùng là ngày 15/12/2013. Sau thời hạn trên Phòng TC-KT không đảm bảo việc giải ngân kinh phí cho các đề tài.(Ô. Nguyễn Thanh Hải; Ô. Nguyễn Hồng Sơn, Ô. Đỗ Đức Tuấn, Ô.Lê Hùng Lân, Ô.Thái Hà Phi)