RƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                       LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 02/03/2015 đến 07/03/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

02/03

 

Sáng: */8h30’: Đón học viên cao học đợt 1 năm 2015 về học ôn tập (cả ngày). Tp: P.TCKT, P.KT&ĐBCL. Tại VP các đơn vị

 

*/9h00’: Gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi- 2015. Tp: ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN, toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn

 

*/10h45’: Gặp mặt CB chủ chốt Công đoàn trường nhân dịp đầu xuân Ất Mùi -2015. Tp: UV BCH CĐ trường, Ủy viên UBKTCĐ Trường; Chủ tịch, Phó CT CĐ Bộ phận, Tổ trưởng tổ CĐ trực thuộc CĐ trường. Tại P.401-A1

 

P.KT&

ĐBCLĐT

 

Hiệu trưởng

 

 

Chủ tịch CĐ

Chiều: */14h00’: Tiếp đoàn công tác của Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted). Tp: Đoàn công tác của Quỹ, BGH (PHT Vịnh), P.KHCN, P.TC-KT, Chủ nhiệm các đề tài Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted). Tại P.401-A1

 

P.KHCN

 

 

Thứ Ba

03/03

 

Sáng: */8h30’: Họp BGH. Tại P.301-A1

 

*/10h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P301-A1

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

Chiều: */15h30’: Họp đoàn cán bộ đi công tác tại Thái Lan. Tp: Toàn thể thành viên của đoàn theo QĐ 314/QĐ ĐHGTVT ngày 03/2/2015. Tại P.301-A1 (P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị nội dung và báo cáo)

 

Trưởng đoàn

 

Thứ  Tư

04/03

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp bàn về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến. Tp: Hội đồng thi đua trường. Tại P.401-A1 (P.CTCT&SV chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

 

Chủ tịch HĐTĐ

 

Thứ Năm 05/03

 

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị cán bộ công tác tháng 3 năm 2015. Tp: Theo quy định. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo dự thảo quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm CB lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB, Ô. Chương (P.ĐTĐH). Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

06/03

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị Giao ban KHCN-LĐSX năm 2015. Tp: BGH (HT, các PHT), Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Cơ sở 2, Trưởng các BM, Giám đốc các trung tâm, công ty thuộc trường. Tại P.501-A1 (P.KHCN chuẩn bị nội dung Hội nghị)

 

*/8h30’: Semina “Một số hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực xây dựng XD công trình tại Công hòa Pháp”. Tp: Toàn thể giáo viên của Viện kỹ thuật xây dựng; Mời các đồng chí quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

PHT Vịnh

 

 

 

 

Viện KTXD

Chiều: */14h00’:  Nhóm chuyên gia báo cáo BCĐ về NC hằn lún vệt bánh xe. Tp: Nhóm chuyên gia, các thành viên BCĐ. Tại P.301-A1 (GS Khang chuẩn bị báo cáo kết quả đã thực hiện và kế hoạch tiếp tục triển khai)

 

Trưởng BCĐ

 

Thứ Bảy

07/03

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

Chiều: */14h00’:

 

 

 

Ghi chú:

1. Phòng đào tạo đại học đề nghị các bộ môn nhập điểm học kỳ 1, năm học 14-15 khóa 55 trước ngày 08/3/2015 để xét cảnh báo kết quả học tập và thôi học cho khóa 55.

2. Đề nghị nữ công các đơn vị gửi danh sách đi tham quan thực tế tại Lạng Sơn nhân dịp 8/3 (tổ chức đi vào ngày 15/3/2015) cho Văn phòng CĐ trước 16h00’ ngày 06/3/2015