TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 03/03/2014 đến 08/03/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

03/03

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Giao thông vận tải và Viện Công nghệ Châu Á (AIT- Việt Nam).Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, P.KHCN, P.ĐTSĐH, TT ĐTQT.  Tại P.301-A1 (P.ĐN, P.HCTH, P.CTCT&SV thực hiện công tác chuẩn bị)

 

*/14h00’: Họp Hội đồng KH-ĐT Khoa Công trình. Tp: Các thành viên Hội đồng KH-ĐT Khoa Công trình nhiệm kỳ 2013-2018 (Theo QĐ số 288 ĐHGTVT). Tại P.401-A1

 

*/14h30’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.305-A1

 

*/16h00’: Họp thường vụ Đảng ủy. Tại P.305-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

 

Thứ Ba

04/03

 

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp thông qua khung chương trình đào tạo Cầu- Đường bộ tiếng Anh, tiếng Pháp. Tp: Tiểu ban công trình (Theo QĐ 1839/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/10/2013) và nhóm GV rà soát, điều chỉnh (theo QĐ số 924/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/11/2013). (Các nhóm chuẩn bị báo cáo theo mẫu). Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Họp Ban xây dựng đề án phối hợp đào tạo chuyên ngành đường hầm Metro giữa trường ĐH GTVT với trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Giao thông Đường sắt Maxcova-MIIT (CHLB Nga).Tp: Ban xây dựng đề án (Các đơn vị được phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung báo cáo). Tại P.305-A1

 

*/14h00’: Họp về dự thảo Quy định hoạt động NCKH của sinh viên. Tp: Tiểu ban Văn bản QL (theo QĐ 1844 ngày 09/10/2013); P.KHCN. Tại P.301-A1 (P.KHCN chuẩn bị dự thảo Quy định báo cáo Tiểu ban) 

 

PHT Long

 

 

 

 

 

Trưởng ban

 

 

 

 

 

Trưởng tiểu ban VBQL

 

 

Thứ  Tư

05/03

Sáng: */8h30’: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2013-2018 và Hội nghị Cán bộ tháng 3/2014. Tp: Theo QĐ. Tại P.501-A1 (P.HCTH, P.TCCB thực hiện phối hợp công tác chuẩn bị)

 

*/8h30’: Lớp học về công tác phòng cháy chữa cháy. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn (CB-GV-CNV có thể chọn học một trong 2 buổi:  buổi sáng từ 8h30’ đến 9h45’ hoặc buổi chiều từ 14h00’ đến 15h15’). Tại Hội trường lớn.

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

P.Bảo vệ

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Lớp học về công tác phòng cháy chữa cháy. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn (CB-GV-CNV có thể chọn học một trong 2 buổi:  buổi sáng từ 8h30’ đến 9h45’ hoặc buổi chiều từ 14h00’ đến 15h15’). Tại Hội trường lớn.

 

*/14h00’: Họp thường trực Hội đồng Khoa học Đào tạo trường, xét duyệt đề xuất đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ. Tp: Theo QĐ.  Tại P.401-A1

 

 

P.Bảo vệ

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Năm 06/03

 

Sáng: */8h30’: Lãnh đạo nhà trường họp với khoa Đại học tại chức. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, Lãnh đạo Khoa ĐHTC. (K.ĐHTC chuẩn bị báo cáo). Tại P.305-A1

 

*/10h00’: Lãnh đạo nhà trường họp với Viện Môi trường và An toàn GT. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, Lãnh đạo Viện MT&ATGT. (Viện MT&ATGT chuẩn bị báo cáo). Tại P.305-A1

 

*/9h00’:  Giới thiệu chương trình học bổng của Chính phủ Úc. Tp: Đại sứ quán Úc, TTĐTQT, các GV quan tâm đến chương trình. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

TTĐTQT

Chiều: */14h00’: Họp Ban quản lý chương trình tiên tiến. Tp: Ban quản lý CTTT. Tại P.305-A1 (TTĐTQT chuẩn bị báo cáo)

 

 

Trưởng ban

 

Thứ Sáu

07/03

 

Sáng:*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp Trường chuyên ngành XD đường ô tô và đường thành phố của NCS Nguyễn Anh Tuấn. Tp: Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, BM Đường bộ. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

P.ĐTSĐH

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

08/03

 

Sáng:  

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú :

  1. Phòng Đào tạo ĐH đề nghị các bộ môn nhập điểm thi học kỳ I năm học 2013-2014 của khóa 54 trên phần mềm quản lý đào tạo trước ngày 12/3/2014 để xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học cho khóa 54 và xét học bổng cho sinh viên chính quy toàn trường.
  2. Các đại biểu đi thực tế tại Hà Giang có mặt tại cổng trường lúc 4h45’ ngày thứ sáu 7/3/2014. Đúng 5h00’ xe khởi hành. Đại biểu ăn sáng tập trung tại Vĩnh Phúc.