TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 03/06 đến 08/06/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

03/06

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

Thứ Ba

04/06

 

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy. Tại P.301-A1

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp bàn về tổ chức phân công giảng dạy theo phương thức đào tạo tín chỉ triệt để và các nội dung còn lại của nhóm giải pháp chương trình đào tạo. Tp: BGH (HT, các PHT); Tiểu ban CTĐT; P.ĐTĐH; Lãnh đạo các khoa: CT, CK, Đ-ĐT, VTKT, CNTT; các Viện: KTXD, MT và ATGT, QH và QLGTVT. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

05/06

Sáng: */8h30’: Hội nghị Cán bộ công tác tháng 6/2013. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Chuyên gia Microsoft tập huấn sử dụng hệ điều hành Windows 8 cho cán bộ, giảng viên nhà trường. Tp: Theo danh sách đăng ký. Tại P.405-A4

 

Hiệu trưởng

 

 

TT ƯDCNTT

Chiều: */14h00’: Phòng Bảo vệ báo cáo phương án trông giữ xe ô tô và Ban quản lý Ký túc xá báo cáo phương án trông giữ xe các loại tại KTX. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, P.TBQT, P.TCKT. Tại P.301-A1 (P.Bảo vệ, Ban QL KTX chuẩn bị phương án để báo cáo)

 

*/16h30’: Họp chuẩn bị đăng cai tổ chức Hội nghị Tập huấn xét đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh), P.HCTH, P.TCCB, P.KHCN, P.CTCT&SV, P.ĐN. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm

06/06

 

Sáng:  */7h45’: Trạm Y tế tổ chức xét nghiệm máu và đo mật độ xương cho CB-GV-CNV đã khám sức khỏe năm 2012 hiện trong danh sách cần theo dõi sức khỏe. (Danh sách CB-GV-CNV đã được đăng trên trang thông tin điện tử của trường)

 

*/8h30’: Nghiệm thu Giáo trình đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, Xưởng in, P.CTCT&SV, TT TT-TV và các đại biểu theo giấy mời. Tại P.301-A1

 

Trạm Y tế

 

 

 

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: Họp bàn về việc bố trí Phòng 506-K5. Tp: BGH  (Hiệu trưởng, các PHT), CĐ, Ban TTND, P.HCTH, P.TBQT, K.KHCB (Ban CN và CĐ khoa). Tại P.301-A1 (P.TBQT chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Thứ Sáu

07/06

 

Sáng: */8h30’: Tập huấn xét đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013. Tp: Ô.Sử, Ô.Vịnh, Ô.Long (BGH), Ô.Việt, Ô.Dĩnh, Ô. Tuấn, Ô.Hà, Ô.Hữu, Ô.Trung, Ô.Hiền, Ô.Thụ, Ô.Hiệp, Ô.Long (P.KT&ĐBCL), Ô.Bang, Ô.Sơn. Tại Hội trường lớn

 

*/9h00’: Họp Ban nữ công trường bàn về Tổ chức lễ tuyên dương con ngoan – trò giỏi. Tại VP CĐ (P.310-A1)

 

HĐ CDGS Nhà nước

 

 

 

Trưởng ban nữ công

Chiều: */14h00’: Họp bàn về Tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp năm học 2012-2013 cho sinh viên hệ chính quy và thống nhất các quy chế, quy định trong đào tạo năm học 2013-2014. Tp: BGH (HT, PHT Long); P.ĐTĐH; P.ĐTSĐH; Khoa ĐHTC; TTHTQT về ĐT&NC; Lãnh đạo các Khoa, Viện; BM GDTC; TT KHCN GTVT; TT ĐT THCGCN GTVT. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

Thứ Bảy

08/06

 

Sáng:  */8h00’: Tọa đàm “Xây dựng bài giảng điện tử góp phần nâng cao chất lượng đào tạo”. Tp: BCH CĐ trường, BCH CĐ bộ phận; Tổ trưởng, tổ phó CĐ trực thuộc, đoàn viên CĐ là GV. Mời BGH, P.ĐTĐH, K.ĐHTC, Lãnh đạo các Khoa và các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

 

 

Ban TV CĐ Trường.

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú :

1. Đề nghị các Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc thu bản photo Giấy khen, Giấy chứng nhận đạt giải thi Olympic, thi Học sinh giỏi từ cấp Quận trở lên của con CB-GV-CNV gửi về VPCĐ Trường trước ngày 07/6/2013 để chuẩn bị khen thưởng các cháu.

2. Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc, các Ban của Công đoàn trường gửi Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn và Bảng tự chấm điểm thi  đua năm học 2012- 2013 về VPCĐ trước ngày 12/6/2013

3. CB-GV đăng ký tham gia khóa tập huấn sử dụng hệ điều hành Windows 8 liên hệ với TT ƯDCNTT gặp chị Hương 04.37665609 trước ngày 5/6/2013.