TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 03/11/2014 đến 09/11/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

03/11

 

Sáng: */9h00’: Họp Ban giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/10h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

                

Hiệu trưởng

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp về đề tài TN của sinh viên lớp Vật liệu và CN Việt Pháp. Tp: BGH (PHT Long), TTĐTQT, Viện KTXD, BM Vật liệu XD và các giảng viên tham gia giảng dạy. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp Hội đồng thuốc. Tp: Các thành viên HĐ (Theo QĐ). Tại P.303-A1

 

*/15h00’: Họp bàn về khám sức khỏe định kỳ năm 2014 cho CB-GV. Tp:  BGH (PHT Việt), CĐ, Trạm Y tế, P.TCKT, P.HCTH. Tại P.303-A1 (Trạm y tế chuẩn bị phương án báo cáo)

 

PHT Long

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

PHT Việt

 

Thứ Ba

04/11

 

Sáng: */8h30’: Nghiệm thu giáo trình cao học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, Nhóm tác giả và các phản biện; Lãnh đạo K.CT, BM CTGTTP&CTT, P.TC-KT, TT TT-TV, Xưởng in. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Họp BCH Hội Cựu chiến binh Trường. Tp: Toàn thể thành viên của BCH Hội. Tại VP Hội (P.402-A1)

 

*/8h30’: Họp Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường- Phiên thứ 2. Tp: Toàn thể thành viên hội đồng CDGSCS (theo QĐ). Tại P.401-A1 (Họp cả ngày: sáng từ 8.30’, chiều từ 14.00’)

 

PHT Long

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

 

Chủ tịch HĐ

Chiều:*/14h00’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Họp Ban TTND. Tp: Toàn thể thành viên Ban TTND. Tại VP CĐ trường (P.310-A1)

 

BTĐU

 

Trưởng ban

 

Thứ  Tư

05/11

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB công tác tháng 11/2014. Tp: Theo Quy định. Tại P.501-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:  Họp thẩm định quy chế làm việc của các đơn vị. Tp: Các thành viên Tiểu ban về văn bản quản lý. Tại P301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015. Tp: ĐU, BGH, Hội đồng CVHT Trường, Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm, BM phụ trách chuyên ngành, Đoàn TN, Hội SV; Lãnh đạo các đơn vị có liên quan; chuyên viên các khoa, Viện có quản lý sinh viên, TTĐTQT; cố vấn học tập các lớp chính quy. Tại Hội trường lớn

 

 

 

Trưởng tiểu ban

 

Chủ tịch HĐ CVHT

 

Thứ Năm 06/11

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường- Phiên thứ 3. Tp: Toàn thể thành viên hội đồng CDGSCS (theo QĐ). Tại P.401-A1 (Họp cả ngày: sáng từ 8.30’, chiều từ 14.00’)

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp BM chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng đường sắt của NCS Phạm Sỹ Lợi. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường sắt , Hội đồng chấm luận án; Mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại P.501-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều: */15h00’: Công ty Tư vấn TKCN&XDGT báo cáo về công tác chuyển đổi công ty. Tp: BGH (HT, các PHT), đơn vị xác định giá trị DN, Ban chỉ đạo chuyển đổi. Tại P.301-A1

 

*/16h30’: Họp xét bồi hoàn chi phí đào tạo của ông Hoàng Đức Hiếu- BM Kết cấu, Khoa Công trình. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TCKT, CĐ, Trưởng BM Kết cấu. Tại P.303-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

P.TCCB

 

Thứ Sáu

07/11

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:  Hội thảo CLB KH-CN các trường đại học kỹ thuật

 

 

 

 

Thứ Bảy

08/11

 

Sáng: Hội thảo CLB KH-CN các trường đại học kỹ thuật

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

  1. Đề nghị các đơn vị sau gửi ngay đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2014-2015 cho P.CTCT&SV: Khoa Cơ khí, Viện Quy hoạch và quản lý GTVT, Ban Quản lý dự án, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Trung tâm đào tạo quốc tế, Xưởng in, Cơ sở 2.
  2. Đề nghị các BM sau gửi báo cáo Khối lượng hoạt động đào tạo (cả bản giấy và file) về P.TCCB và P.ĐTĐH (theo thông báo số 974/TB-ĐHGTVT ngày 17/10/2014)

     Giải tích, Đại số, Hóa học, Vẽ KT, Cơ Lý thuyết, Cơ khí ô tô, Máy XD, KT Máy, TK Máy, ĐCĐT, Đường bộ, Đường sắt, TĐH TKCĐ, Dự án &QLDA, Kết cấu, Điều khiển học, Cơ sở QL, Kinh tế XD, quản trị KD, Vận tải ĐB&TP, Tư tưởng HCM, Đường lối CM của ĐCS VN, Những NL của CN Mac-Lenin, Quy hoạch &QLGTVT.

  1. Đề nghị các đơn vị sau khẩn trương gửi file mềm Quy chế làm việc của đơn vị cho P.HCTH:

     K.ĐHTC, Viện QH&QLGTVT, các BM: TĐH TKCĐ, Sức  bền vật liệu, CTGTTP&CTT, QH &QLGT

4. Đề nghị các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần theo mẫu (trên trang thông tin điện tử của trường). Bản đăng ký lịch tuần được gửi cho P.HCTH trước 9h00’ sáng thứ sáu hàng tuần.