TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 03/12 đến 08/12/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

03/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Hiệu trưởng tiếp Trưởng ban KHCN của VP Văn hóa và Kinh tế Đài bắc tại Việt Nam. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, P.KHCN. Tại P.201-A1

 

*/15h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

*/16h00’: Họp BCH Hội Cựu chiến binh. Tại VP Hội.

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

BTĐU

 

Hội CCB

 

Thứ Ba

04/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Đảng Ủy Trường. Tại P.301-A1

 

 

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Xét duyệt đề tài NCKH cấp trường năm 2013. Tp: Thường trực Hội đồng Khoa học Đào tạo (Theo quy định). Tại P.401-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ  Tư

05/12

Sáng:*/8h30’: Hội nghị Cán bộ công tác tháng 12/2012. Tp: Theo quy định. Tại P.401-A1

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo. Tp: Theo Quyết định. Tại P.301-A1 (các tiểu ban chuẩn bị báo cáo)

 

 

 

Trưởng Ban CĐ

 

Thứ Năm

06/12

 

Sáng: */8h00’: Hội CCB tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 06-12 và tổ chức kết nạp Hội viên mới. Tp: Toàn thể hội viên; Kính mời BGH, Lãnh đạo các đơn vị. Tại P.501-A1

 

Chủ tịch Hội CCB

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng kỷ luật. Tp: Theo QĐ số 2612/QĐ-ĐHGTVT, theo giấy mời số 580/ĐHGTVT- TCCB; theo giấy triệu tập số 581/ĐHGTVT-TCCB. Mời Ban thanh tra. Tại P.401-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu

07/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2012. Tp: Theo QĐ số 2097/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/10/2012 (Hiệu trưởng, PHT Vịnh, PHT Việt; Ô.Sỹ, Ô.Tứ, Bà Thúy (P.TCCB); Ô.Chương (P.ĐTĐH). Tại P.301-A1

 

*/10h30’: Họp Ban Thanh tra Nhân dân. Tại VP CĐ.

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

 

Trưởng ban TTND

Chiều:*/14h30’: Họp Ban chỉ đạo “Chương trình Đào tạo” Tp: Các thành viên Tiểu ban “Chương trình Đào tạo”, các Trưởng ban rà soát  và điều chỉnh chương trình ĐT các liên ngành, ngành đào tạo. Tại P.401-A1

 

*/15h00’: Sát hạch trình độ, năng lực ông Nguyễn Đức Tiến- Cán bộ Trung tâm ĐTTH&CGCN GTVT để xét chuyển loại viên chức. Tp: Hiệu trưởng; Trưởng phòng TCCB; Ô.Trương Nguyễn Trung, Ô. Nguyễn Văn Dụng (TT ĐTTH &CGCN GTVT). Tại P.301-A1

 

Trưởng Tiểu ban

 

 

 

P.TCCB

 

Thứ Bảy

08/12

 

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Để chuẩn bị làm thẻ BHYT cán bộ năm 2013. Đề nghị các đồng chí CB-GV-CNV đính chính các thông tin trên thẻ BHYT (Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu…). Nếu có thay dổi lập danh sách theo mẫu (trên trang thông tin điện tử của trường) gửi về Trạm Y tế (P.110-A1) trước ngày 06/12/2012. Nếu sau thời hạn trên không có phản hồi thẻ BHYT sẽ được in như năm 2012.