TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 03/08/2015 đến 9/08/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

03/8

 

Sáng: */8h30’: Các đơn vị tổ chức thảo luận: Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016. Tại  đơn vị

 

*/10h00’: Họp BGH. Tại P.301-A1

 

 

LĐ các đơn vị

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Khoa KHCB. Tp: BGH (HT), CĐ, TTND, toàn thể CB-VC K.KHCB; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC Trung tâm đào tạo quốc tế. Tp: BGH (PHT Vịnh), CĐ, TTND, toàn thể CB-VC TTĐTQT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/15h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

 

K.KHCB

 

 

 

TTĐTQT

 

 

 

BTĐU

 

Thứ Ba

04/8

 

Sáng:  */8h30’: Nghe báo cáo tình hình thời sự trong nước, quốc tế và các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 BCH TƯ Đảng (Khóa XI). Tp: Toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn

 

 

P.CTCT&SV

Chiều: */14h00’: Tiếp và làm việc với Trường Đại học Chiang Rai Rajabhot, Thái Lan. Tp: BGH (PHT Long), TTĐTQT, P.ĐN, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV. Tại P.201-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC Khoa Cơ khí. Tp: BGH (HT), CĐ, TTND, toàn thể CB-VC Khoa Cơ khí; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự.Tại P.501-A1

 

 

P.ĐN

 

 

 

K.Cơ khí

 

Thứ  Tư

05/8

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB-VC Khoa VTKT. Tp: BGH (HT), CĐ, TTND, toàn thể CB-VC K.VTKT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

 

K.VTKT

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Viện MT và ATGT. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, toàn thể CB-VC Viện MT và ATGT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/15h30’: Họp Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

*/17h00’: Họp Ban liên lạc lâm thời Cựu sinh viên Trường đại học GTVT- phiên họp thứ nhất. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐN, Thành viên BLL theo QĐ 1261. Tại P.401- A1 (Tiếp khách tại P.201-A1; Phòng Đối ngoại đón khách)

 

 

Viện MT&ATGT

 

 

BTĐU

 

Trưởng BLL

 

 

 

Thứ Năm 06/8

 

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB-VC Khoa Công trình. Tp: BGH (HT, PHT Long), CĐ, TTND, toàn thể CB-VC Công trình; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại Hội trường lớn

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Khoa CNTT. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, toàn thể CB-VC K.CNTT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

 

K.Công trình

 

 

 

Khoa CNTT

Chiều: */14h00’: Hội nghị cán bộ công tác tháng 8/2015. Tp: Theo Quy định. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC Viện Kỹ thuật xây dựng. Tp: BGH (PHT Long), CĐ, TTND, toàn thể CB-VC Viện Kỹ thuật xây dựng; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Viện KTXD

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

07/8

 

Sáng: */ 8h30’: Tổng kết năm học 2014-2015; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với CB-GV-CNV. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV của trường. Tại Hội trường lớn.

 

Hiệu trưởng

Chiều:  */14h00’: Hội nghị CB-VC Khoa Đ-ĐT. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, toàn thể CB-VC K.Đ-ĐT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2015 Tp: theo Quyết định.  Tại P. 301-A1

 

K.Đ-ĐT

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Bảy

08/8

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB-VC Khoa LLCT. Tp: BGH (HT), CĐ, TTND, toàn thể CB-VC Khoa LLCT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

K.LLCT

Chiều: */14h00’: Tổng kết năm học 2014-2015 và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên toàn trường. Tp: ĐU (các Đảng ủy viên), BGH (HT, các PHT), CĐ, ĐTN, Hội SV, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng các BM, đại diện VPK, đại diện các lớp sinh viên (Lớp trưởng, lớp phó, BT chi đoàn). Đề nghị các khoa, viện cử Cố vấn học tập đi dự, theo dõi. Tại Hội trường lớn.

 

 

Hiệu trưởng

 

Ghi chú:

  1. P.ĐTĐH đề nghị các BM, VP Khoa, Viện rà soát, hoàn thành việc nhập điểm thi học kỳ 2 và học kỳ phụ trước ngày 06/8/2015 để xét cảnh báo KQHT và thôi học cho sinh viên hệ chính quy.
  2. Đề nghị các BM có tham gia đào tạo trình độ ThS nhận cuốn Quy định đào tạo trình độ ThS của Trường ĐH GTVT tại P.ĐTSĐH P.208-A9 từ ngày 03/8/2015 đến ngày 08/8/2015 gặp đ/c Đạt (01662553995)
  3. Đón thí sinh nộp Đăng ký xét tuyển tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015. Thời gian từ ngày 01-20/8/2015 (kể cả thứ 7, chủ nhật; sáng từ 7h30’- 11h30’, chiều từ 13h00’- 17h00’)
  4. Lớp Yoga của Ban nữ công trường hoạt động trở lại sau 1 tháng nghỉ hè. Mời toàn thể chị em nữ trong trường tham gia. Bắt đầu 16h45’ ngày 08/7/2015 (lớp tập vào thứ 2, thứ 5 hàng tuần, tại tầng 4 khu nhà Xưởng in)