TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 04/03 đến 9/03/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

04/03

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:*/14h00’: Nghe báo cáo về nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Tp: ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn. (P.CTCT&SV chuẩn bị HT, P.HCTH mời báo cáo viên).

 

P.HCTH

 

Thứ Ba

05/03

 

Sáng:  */8h30’: Họp Ban giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Tiếp và làm việc với Bảo hiểm xã hội Cầu Giấy (với nội dung: Quyết toán Quỹ khám chữa bệnh quý IV/2012; Thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh năm 2012; Chuẩn bị ký hợp đồng khám chữa bệnh năm 2013). Tp: PHT Việt, P.TCKT, Trạm Y tế. Tại P.301-A1

 

*/1400’:Họp Thường trực Hội đồng Khoa học Trường- Thông qua đề xuất Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ năm 2014. Tại P.401-A1

 

*/15h00’:  Họp Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng Đào tạo. Tại P.401-A1 (các tiểu ban chuẩn bị báo cáo)

 

PHT Việt

 

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

Trưởng ban

 

 

Thứ  Tư

06/03

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy Trường. Tại P.301-A1

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường họp xây dựng kế hoạch công tác năm 2013. Tp: Toàn bộ các ủy viên của Ủy ban. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp về triển khai học kỳ phụ năm học 2012-2013. Tp: BGH (PHT Long), Lãnh đạo các phòng: ĐTĐH, Khảo thí và ĐBCL; K.ĐHTC; Lãnh đạo các Khoa, Viện, BM GDTC. Tại P.401- A1

 

Chủ nhiệm ủy ban

 

 

PHT Long

 

Thứ Năm

07/03

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị Cán bộ chủ chốt, giao ban công tác tháng 3/2013 và lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Tp: UVBCH Đảng bộ trường; Thành viên BGH; UVBCH Đảng bộ bộ phận; BT, PBT, Chi ủy Chi bộ trực thuộc, Bí thư, Phó BT chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Phòng, ban, khoa, viện, xưởng, trạm, trung tâm); BM GDTC, Chủ tịch, Phó CT CĐ trường; Bí thư, Phó BT Đoàn TN trường; Chủ tịch Hội CCB trường . Tại P.501-A1

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Phân công thực hiện bổ sung thông tin cho Đề án 911 phần đào tạo phối hợp với nước ngoài. Tp:BGH (PHT Long); P.ĐTSĐH; P.ĐN; TTHTQT về ĐT&NC; các BM có quản lý NCS. Tại P.501-A1

PHT Long

 

 

Thứ Sáu

08/03

 

Sáng:*/8h00’: Đón sinh viên hệ Vừa làm- Vừa học khóa 49. Tp: K.ĐHTC, P.TCKT, P.Bảo vệ. Tại VP các đơn vị. (P.CTCT&SV chuẩn bị băng rôn chào mừng)

 

*/8h30’: Hội nghị BCH Đảng bộ Trường lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Tp: UVBCH Đảng bộ Trường. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp bàn về Quản lý điểm, cấp bằng tốt nghiệp cho học viên cao học. Tp: BGH (PHT Long), TTƯDCNTT, P.ĐTSĐH; các Khoa, Viện và BM có quản lý học viên cao học. Tại P.501-A1

 

K.ĐHTC

 

 

 

BTĐU

 

 

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: Giao nhiệm vụ cho các NCS, Giáo viên hướng dẫn, BM quản lý. Tp: BGH, Mời Lãnh đạo các phòng: TCKT, HCTH; Lãnh đạo các Khoa, Viện, BM quản lý NCS và GVHD. Tại P.501-A1 (P.CTTCT&SV chuẩn bị băng rôn)

 

*/14h00’: Họp về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014. Tp: BGH (HT, các PHT); Lãnh đạo các phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT HTQT về ĐT và NC, Cơ sở II. Tại P.301-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

09/03

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:    

1. Các Công đoàn bộ phận, tổ CĐ trực thuộc đăng ký danh sách Cán bộ đoàn thể đi thăm quan thực tế

ở Quảng Ninh với VP CĐ trước ngày 09/3/2013   

       2. P.ĐTĐH đề nghị các bộ môn nhập điểm thi lần 1- K53 trước ngày 14/3/2013 để SV đăng ký thi lại

       3. P.ĐTĐH đề nghị Cố vấn học tập K53 hướng dẫn sinh viên đăng ký thi lại theo Thông báo số 166/TB- ĐHGTVT ngày 25/2/2013. 

       4. Kể từ 4/3/2013 Văn phòng các Khoa, Viện quản lý sinh viên in danh sách thi lần 1 các lớp học phần theo tín chỉ của sinh viên thuộc Khoa, Viện quản lý (chi tiết xin liên hệ P.ĐTĐH- Phòng 108 A9)

            5. Để có thông tin gửi về cơ quan quản lý NCS đề nghị các BM tổ chức họp kiểm tra tiến độ khối lượng NCS do bộ môn quản lý và gửi về phòng ĐT SĐH muộn nhất 15/03/2013.