TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 04/11 đến 10/11/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

04/11

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Nguyễn Đức Trọng. Chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Tp: Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.CT. BM Đường bộ. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1.

 

*/14h00’: Họp thường trực Hội đồng thi đua trường xét cử GV tham dự Hội nghị tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu ngành GD lần thứ nhất (giai đoạn 2008-2013). Tp: Thường trực HĐ Thi đua (theo QĐ). Tại VPCĐ

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

CTHĐ

 

Thứ Ba

05/11

 

Sáng: */9h00’: Giới thiệu chương trình học tập tại Viện Đại học Công nghệ CH Pháp dành cho sinh viên Châu Á ASIUT Việt Nam. Tp: SV các lớp khối tiếng Pháp TTĐTQT; Mời CB-GV và SV quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

TTĐTQT

Chiều: */14h00’: Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Bộ môn của NCS Nguyễn Anh Tuấn. Chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Tp: Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.CT. BM Đường bộ. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1.

 

*/14h00’: Làm việc với Đoàn khảo sát chất lượng phong trào và công tác khen thưởng đối với sinh viên của Văn phòng Chủ tịch nước. Tp: Đảng ủy, BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.HCTH, Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên, Đại diện BCH Đoàn TNCSHCM trường; Chủ tịch, Phó CT Hội sinh viên. Tại P.401-A1

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

PHT Việt

 

Thứ  Tư

06/11

Sáng: */9h00’: Hội nghị toàn CB-VC Khoa Công trình lấy phiếu tín nhiệm Trưởng khoa nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: Theo Quy định. Tại Hội trường lớn

 

*/9h00’-10h00’: UBKT Công đoàn trường làm việc với BCH Công đoàn Khoa VTKT. Tại VPCĐ

 

*/10h00’: UBKT Công đoàn trường làm việc với BCH Công đoàn Khoa Điện-Điện tử. Tại VPCĐ

 

 

Tổ công tác

 

 

 

UBKT CĐ

 

 

UBKT CĐ

Chiều: */14h00’: Họp Tiểu ban rà soát, điều chỉnh Chương trình tiên tiến và chất lượng cao khối kinh tế theo QĐ 1839/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/10/2013. Tp: PHT Long, TTĐTQT, Các GV theo QĐ. Tại P.401-A1

 

 

 

 

Trưởng tiểu ban

 

 

Thứ Năm 07/11

 

Sáng: */8h30’: Họp xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2013-2014. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.KHCN, Lãnh đạo các Khoa, Viện. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Nghiệm thu giáo trình đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.TCKT, Xưởng in, Trung tâm TT-TV và các đại biểu có giấy mời. Tại P.401-A1

 

PHT Vịnh

 

 

 

PHT Long

Chiều: */15h00’:  Ban Tổ chức Lễ trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho các giáo sư Nhật Bản kiểm tra công tác chuẩn bị. Tại Hội trường lớn

 

Trưởng ban

 

Thứ Sáu

08/10

 

Sáng: */8h00’: Lễ trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho các giáo sư Nhật Bản. Tp: Cán bộ chủ chốt mở rộng (BCH Đảng bộ, BGH, Hội đồng trường, BCH CĐ trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư Đảng bộ trực thuộc; Bí thư Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch CĐ bộ phận trực thuộc; Trưởng, phó BM; Nhà giáo Nhân dân; Nhà giáo Ưu tú; GS, PGS, TSKH, TS, Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương trở lên; sinh viên lớp Việt- Nhật các khóa; Khách mời). Tại Hội trường lớn.

 

*/9h00’: Giới thiệu chương trình học tập tại Viện Quốc gia về Khoa học ứng dụng CH Pháp- INSA (do bà Sylvie Robinet- Trường INSA de Rennes và bà Morgan John- trường INSA de Rouen giới thiệu). Tp: SV các lớp khối tiếng Pháp TTĐTQT; Mời CB-GV và SV quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

TTĐTQT

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

09/11

 

Sáng:  */8h00’: Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Vận tải- Kinh tế. Tp: Theo giấy mời. Tại Hội trường lớn

 

 

K.VTKT

Chiều:

 

 

 

 

Chủ nhật

10/11

*/9h00’:  Hội ngành đường bộ “Nửa thế kỷ- Phấn đấu và trưởng thành của sinh viên ngành đường bộ”. Tp: Theo giấy mời. Tại Hội trường lớn

 

 

 

Ghi chú : 1. Do việc tổ chức đăng ký học và tổ chức thi thay đổi, nên phải nhập điểm đánh giá quá trình riêng, nhập điểm thi kết thúc học phần riêng. P.ĐTĐH sẽ gửi thông báo quy trình nhập điểm tới các Bộ môn

2. Đề nghị Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông vận tải gửi Đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2013-2014 cho P.KHCN chậm nhất ngày 04/11/2013