TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 04/05/2015 đến 09/05/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

04/05

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Ban giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Họp Thường vụ đảng ủy. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Bí thư ĐU

 

Thứ Ba

05/05

 

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy trường (BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020). Tại P.301-A1

Bí thư ĐU

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2015. Tp: Các thành viên HĐTS Sau ĐH năm 2015 theo QĐ. Tại P.401-A1

 

15h30’: P.TCCB, P.ĐTĐH báo cáo BGH dự thảo kết luận của Hiệu trưởng về công tác đào tạo cơ cấu tổ chức của các Khoa, Viện. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.ĐTĐH. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

06/05

 

Sáng: */8h30’:  Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2015 . Tp: Theo quy định, Tại P401-A1

 

*/9h00’: Lễ trao học bổng và Hội thảo tuyển dụng của Công ty TNHH DENSO Việt Nam. Tp: BGH, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.ĐN, K.CK. Tại P.501-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

K.CK

Chiều: */14h00’:   Thường trực Ban xây dựng dự án phòng thí nghiệm do JICA tài trợ và Ban soạn thảo báo cáo BGH về hồ sơ đề xuất. Tp: Ban giám hiệu (HT và các PHT), Ban thường trục và Ban soạn thảo. Tại P301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Thứ Năm 07/05

 

 

Sáng:*/8h30’:  Họp về việc phân cấp các đơn vị trong việc sửa chữa, mua sắm tài sản. Tp: BGH (PHT Việt), phòng TBQT, TCKT, Ban QLGĐ, Ban QLKTX. Tại P301-A1

 

PHT Việt

Chiều: */14h00’:.TCCB báo cáo Dự thảo sửa đổi quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

08/05

 

Sáng: */8h30’: Họp về phương án triển khai thực hiện thông tư 47 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ của giảng viên. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, P.ĐTĐH, TTĐTQT, Khoa ĐHTC, P.ĐTSĐH, P.KHCN, P.TCKT, P.HCTH. Tại P.401-A1 (Các đơn vị tham dự chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

Chiều:  */14h00’:

 

 

 

Thứ Bảy

09/05

 

Sáng:

 

Chiều: