TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 05/01/2015 đến 10/01/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

05/01

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/16h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

 

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

 

Thứ Ba

06/01

 

Sáng: */8h30’:  Họp Đảng ủy Trường. Tại P.301-A1

 

*/14h00’:  Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ của Viện KTXD. Tp: Toàn thể đoàn viên của Viện, Mời BCH CĐ trường dự. Tại P.401-A1

 

 

 

BTĐU

 

CĐ Viện KTXD

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

07/01

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB công tác tháng 1/2015. Tp: Theo quy định. Tại P.Hội thảo tầng 4 nhà A8

 

*/8h30’: Gặp mặt trao đổi kinh nghiệm tham gia cuộc thi “Lái xe tiết kiệm nhiên liệu”. Tp: Lãnh đạo K.Cơ khí, BM Cơ khí ô tô, các sinh viên tham gia cuộc thi. Tại P.401-A1

 

*/10h30’: Hội nghị Cán bộ để lấy phiếu tín nhiệm các thành viên BGH. Tp: Các thành viên BGH, các Đảng ủy viên trường, các thành viên Hội đồng trường, trưởng các đơn vị trực thuộc trường, chủ tịch CĐ trường, BT Đoàn TN trường, Chủ tịch Hội CCB. Tại P.Hội thảo tầng 4- A8.

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Trưởng BM Cơ khí ô tô

 

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Báo cáo BGH về tình hình rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo: CTTT, các CT CLC. Tp: BGH (HT, các PHT), BCĐ và các trưởng, ủy viên TT các tiểu ban (CT; VTKT); trưởng, ủy viên thư ký các nhóm rà soát và điều chỉnh CTTT, các chương trình CLC. Tại P.401-A1

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 08/01

 

 

Sáng: */8h30’: Họp xét kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Ban Thanh tra, Lãnh đạo các khoa CT, CK, VTKT, Đ-ĐT, CNTT, Viện KTXD, Viện MT&ATGT, QH&QLGTVT, TTĐTQT. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Hội thảo khoa học phối hợp với công ty Ney&Parters-VQ Bỉ. Tp: PHT Long, P.ĐN, K.CT, BM Cầu hầm và khách mời. Mời GV Khoa CT, Viện KTXD dự. Tại P.401-A1

 

PHT Long

 

 

 

 

K.CT

 

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo kết quả điều chỉnh bổ sung Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm CB lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB, Ô.Chương. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ của Viện Môi trường và ATGT. Tp: Toàn thể đoàn viên của Viện, Mời BCH CĐ trường dự. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

CĐ Viện MT&ATGT

 

 

 

 

Thứ Sáu

09/01

 

Sáng: */8h30’:  Đón học viên cao học K22.2 (cả ngày). Tp: P.KT&ĐBCLĐT, P.TCKT, P.ĐTSĐH, P.Bảo vệ. Tại Hội trường lớn

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

10/01

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

Ghi chú: