TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 5/5/2014 đến 10/05/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

05/05

 

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’:  Nghiệm thu giáo trình đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.TCKT, Xưởng in, Thư viện. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp phân bổ chỉ tiêu các chuyên ngành thi tuyển cao học đợt 1 năm 2014. Tp: Các thành viên HĐ Tuyển sinh SĐH năm 2014. Tại P.401-A1

 

 

 

PHT Long

 

 

Chủ tịch HĐ TS

 

Thứ Ba

06/05

 

Sáng: */8h30’: Họp về Đề án chuyển đổi các trung tâm, công ty theo NĐ 115 và NĐ 80. Tp: BCĐ công tác chuyển đổi tổ chức và hoạt động của các trung tâm công ty thuộc trường ĐH GTVT (theo QĐ); Các Trung tâm, công ty thuộc trường. Tại P.401-A1

 

*/8h45’: Lễ trao học bổng của Công ty TNHH DENSO Việt Nam. Tp: BGH (PHT Long), P.CTCT&SV, P.ĐN, K.CK, các SV được nhận học bổng, các SV tham dự. Tại P.501-A1

 

 

 

Trưởng ban

 

 

 

 

K.Cơ khí

Chiều: */14h00’:Tiếp và làm việc với GS. Christophe Rizet, Viện nghiên cứu quốc gia về Khoa học và Công nghệ giao thông, Quy hoạch và mạng lưới Pháp. Tp: BGH(PHT Vịnh), P.ĐN, P.KHCN, K.VTKT, BM VTĐB&TP. Tại P.201-A1

 

 

 

PHT Vịnh

 

Thứ  Tư

07/05

Sáng: */9h30’: Tiếp và làm việc với Công ty NISSAN TECHNO Việt Nam về phương hướng tuyển dụng sinh viên. Tp: BGH (PHT Long), P.CTCT&SV, TTĐTQT, TTƯD CNTT. Tại P.301-A1

 

 

 

PHT Long

Chiều:

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 08/05

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Công trình xét thi đua năm học 2013-2014. Tp: Các ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Công trình;Mời Đại diện Thường trực HĐ thi Trường dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Cơ khí, xét thi đua năm học 2013-2014. Tp: Các thành viên HĐ. Mời Đại diện Thường trực HĐ thi Trường dự. Tại VP Khoa Cơ khí

 

*/9h00’: Họp nhóm biên soạn từ điển Việt-Nga về đường bộ. Tp: HT, các thành viên nhóm biên soạn. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ TĐKT K.CT

 

 

 

Chủ tịch HĐ TĐKT K.CK

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Báo cáo tình hình thực hiện các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý.Tp: BCĐ, Trưởng và ủy viên TT các tiểu ban. Tại P.401-A1 (Các tiểu ban chuẩn bị báo cáo)

 

Trưởng BCĐ

 

Thứ Sáu

09/05

 

Sáng:*/7h00’:  Nhận hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014. Tp: P.KT&ĐBCL, P.TC-KT. Tại Khách sạn Kim Liên (Xe chạy lúc 7h00’ tại cổng trường)

 

*/8h00’: Hội thảo quốc tế chuyên đề “Phát triển bền vững giao thông vận tải- Hiệu quả tiêu dùng năng lượng và khí thải nhà kính (CO2) của các phương tiện vận tải”. Tp: P.ĐN, P.KHCN, BM Vận tải ĐB và TP, các đại biểu có giấy mời. Mời các GV, SV quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp Trường chuyên ngành Kỹ thuật ô tô máy kéo của NCS Nguyễn Thái Hùng. Tp: Hội đồng chấm luận án, K.CK, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Phòng KHCN báo cáo BGH dự thảo Quy định về công tác NCKH của sinh viên. Tp:BGH (HT, các PHT), P.KHCN. Tại P.301-A1

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

BM Vận tải ĐB&TP

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

P.KHCN

Chiều:  */14h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng K.CNTT. Tp: HĐ TĐ-KT Khoa CNTT,  Mời UV thường trực HĐ TĐKT trường, P.CTCT&SV dự. Tại VP Khoa CNTT.

 

*/14h00’: Phổ biến quy chế thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2014. Tp: P.KT&ĐBCL, các thí sinh dự thi. Tại Hội trường lớn

 

*/16h00’: Họp Ban coi thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2014. Tp: Các thành viên Ban coi thi theo QĐ. Tại P.501-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

Trưởng ban

 

Thứ Bảy

10/05

 

Sáng

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú :