TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 05/11 đến 10/11/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

05/11

 

Sáng: */9h00’: Họp BTC Hội nghị CBCC lần thứ 40. Tại P.301-A1 (P.HCTH chuẩn bị báo cáo)

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Chiều: */14h00’- 15h00’: Làm việc với Giám đốc phụ trách chương trình đào tạo ASINSA của INSA de Lyon (CH Pháp). Tp: BGH, P.ĐN, TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.201-A1

 

*/15h00’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301-A1

 

TTHTQT về ĐT &NC

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

06/11

 

Sáng:*/8h15’: Ban chỉ huy Quân sự Quận Đống Đa sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự. Tp: BGH (PHT Việt), P.TCCB, P.Bảo vệ; Mời 15 đồng chí có tên trong danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (theo thông báo số 865/TB-BV). Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Ban Thường vụ Công đoàn Trường báo cáo Thường vụ Đảng ủy Trường về Đại hội đại biểu CĐ Trường lần thứ 26. Tp: Thường vụ ĐU Trường, Thường vụ CĐ Trường. Tại P.301-A1

 

PHT Việt

 

 

 

 

BTĐU

 

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

 

BTĐU

 

 

 

Thứ  Tư

07/11

Sáng: */8h30’: Họp Hội nghị CB Công tác tháng 11/2012. Theo Quy định. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Tiểu ban “Cơ sở vật chất” thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp Tiểu ban “Tổ chức giảng dạy”. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh); các đ/c theo QĐ số 2305/QĐ/ĐHGTVT ngày 25/10/2012. Tại P.401-A1

 

Trưởng Ban chỉ đạo

 

Trưởng Tiểu ban

 

Thứ Năm

08/11

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng xét duyệt đề tài NCKHSV năm 2012-2013. Tp: BGH (PHT Vịnh), Lãnh đạo các Khoa, Viện; P.KHCN. Tại P.401-A1

 

 

PHT Vịnh

 

Chiều: */14h00’: Rà soát nhân sự, chức năng nhiệm vụ các đơn vị: P.ĐTSĐH, K.ĐHTC. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB; Trưởng, Phó  P.ĐTSĐH, K.ĐHTC. Tại P.401-A1 (Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo về chức năng, nhiệm vụ; phân công công việc; đề xuất kiến nghị)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

09/11

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB-CC Trường lần thứ 40. Tp: Đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu, đại biểu mời. Tại Hội trường lớn (Các đơn vị  thực hiện nhiệm vụ được phân công theo thông báo số 922/TB-HCTH ngày 02/11/2012)

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng Biên tập Tạp chí KH GTVT- Xuất bản số 39. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

 

Tổng biên tập

 

 

 

 

Thứ Bảy

10/11

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */19h30’: Liên hoan văn nghệ ra mắt CLB âm nhạc CB-GV và giao lưu với nhạc sỹ Phú Quang, NSND Quang Thọ. Tp: Mời toàn thể CB-GV-CNV dự. Tại Hội trường lớn. (Công đoàn các đơn vị nhận giấy mời tại VPCĐ vào 10h sáng thứ hai 05/11/2012)

 

 

 

Ghi chú:

  1. Thứ sáu ngày 09/11/2012, Trạm Y tế phun thuốc diệt muỗi và côn trùng.
  2. Phòng Đào tạo Đại học cấp tài khoản sử dụng phần mềm quản lý đào tạo cho Cố vấn học tập vào 8h30’ đến 11h00’ từ ngày 06/11/2012 đến 09/11/2012.

                  - Ngày 06,07/11/2012: Khoa Công trình

                        - Ngày08/11/2012: Khoa VTKT, Khoa Cơ khí

                        - Ngày 09/11/2012: Các đơn vị còn lại

3. Danh sách đại biểu đi dự Hội nghị CB-CC lần thứ 40 được đăng trên Trang thông tin điện tử của  trường.          

Đề nghị đại diện các đơn vị đến nhận tài liệu và kinh phí tham dự Hội nghị CB-CC lúc 14h00’ chiều thứ năm 8/11/2012 tại P.106-A1

     4. Đề nghị thủ trưởng các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trạm, Xưởng, Trung tâm, Bộ môn phổ biến Tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012 và Danh sách CB-VC được nâng bậc lương thường xuyên đợt 2 năm 2012, Danh sách CB-VC được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012 cho toàn thể cán bộ-viên chức trong đơn vị mình được biết. Nếu có ý kiến gì, xin phản ánh về Hội đồng lương Nhà trường (thông qua Phòng TCCB), thời gian chậm nhất là 15/11/2012