TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 06/01 đến 11/01/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

06/01

 

Sáng:  */10h00’: Lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng khoa Công trình nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: Thành viên cấp ủy Khoa, Lãnh đạo Khoa; Trưởng, Phó các BM; Chủ tịch, Phó CT Công đoàn Khoa; Bí thư LCĐ khoa. Tại P.501-A1

 

Tổ công tác

Chiều:

 

 

 

Thứ Ba

07/01

 

Sáng: */8h30’:  Họp thông qua khung chương trình đào tạo CTTT và CLC. Tp: Ban chỉ đạo, trưởng các nhóm chương trình. Tại P.501-A1 (Các nhóm chương trình chuẩn bị báo cáo về công tác rà soát, điều chỉnh chương trình

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: Họp góp ý xây dựng quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CB quản lý. Tp: Tiểu ban văn bản quản lý. Mời Hiệu trưởng, PHT Việt, PHT Long, Ban Thanh tra, TTND dự. Tại P.301-A1 (Ô.Sỹ- P.TCCB chuẩn bị nội dung)

 

Trưởng tiểu ban

 

Thứ  Tư

08/01

Sáng: */8h30’: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường kiểm tra công tác Đảng. Tp: BTĐU Trường, Các ủy viên UBKT ĐU trường, các ủy viên BCH Đảng bộ K.KHCB; BT Chi bộ, các chi ủy viên chi bộ ĐH-SĐH, chi bộ Khoa LLCT. Tại P.301-A1

- 8h30’- 9h30’ : Kiểm tra công tác Đảng của Chi bộ ĐT-SĐH

- 9h30’-10h30’:  Kiểm tra công tác Đảng của Đảng bộ Khoa Cơ bản

- 10h30- 11h30’: Kiểm tra công tác Đảng của Chi bộ Khoa LLCT

(Đảng bộ bộ phận K.KHCB và các chi bộ chuẩn bị báo cáo nội dung theo thông báo)

 

*/9h00’: Họp xét hồ sơ mời chào hàng gói thầu : Mua sắm thiết bị dạy và học ngoại ngữ năm 2013. Tp:Theo QĐ. Tại P.305-A1

 

UBKT ĐU trường

 

 

 

 

 

 

 

 

P.TBQT

Chiều: */14h00’: Seminar luận án TS chuyên ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố của NCS Đỗ Thắng. Tp: BM Đường bộ. Mời các đ/c  quan tâm dự. Tại Phòng Hội thảo tầng 7-A8

 

*/14h00’: Bảo vệ cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước mã số KC06. DA08/11-15 do PGS.TS Nguyễn Thanh Hải chủ trì. Tp: P.KHCN, Hội đồng nghiệm thu, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Lễ ra mắt chương trình bảo trợ khuyến học cho sinh viên chuyên ngành Cầu hầm. Tp: BGH (HT, PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, TTĐTQT, P.ĐN, P.HCTH, K.CT, BM Cầu hầm. Tại P.501-A1

 

*/16h30’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 12/2013. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, P.TCKT, CĐ, Ban Thanh tra, TTND. Tại P.301-A1

 

BM Đường bộ

 

 

 

P.KHCN

 

 

 

 

Trưởng BM Cầu hầm

 

 

 

CT HĐ

 

Thứ Năm

09/01

 

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp BM NCS Nguyễn Trọng Thắng chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.Đ-ĐT, BM Điều khiển học, Hội đồng chấm luận án. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P. Hội thảo tầng 7- A8

 

*/8h30’: Họp Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tác Slogan Trường Đại học GTVT”. Tp: BGH (HT, các PHT), CT CĐ, BT Đoàn TN, Ô.Thung (Trưởng ban TGĐU); Trưởng các Phòng: CTCT, TCCB, P.KHCN, P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Họp CB Công đoàn toàn trường tổng kết công tác năm 2013, triển khai công tác năm 2014 và nghe GS Hoàng Chí Bảo (Hội đồng lý luận TW) nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành giáo dục. Tp: UV BCH CĐ trường, UV BCH CĐ bộ phận; Tổ trưởng, tổ phó tổ CĐ trực thuộc; tổ trưởng, tổ phó CĐ các BM. Mời Ban tuyên giáo ĐU, P.CTCT&SV dự. Tại P.501-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

CT CĐ

Chiều: */13h30’: Báo cáo chuyên đề về: “Trạm cân động và hệ thống quan trắc sức khỏe cầu” do TS Hisatada Suganuma và TS Masanori Katsuyama- Viện giải pháp kỹ thuật công nghệ Tokyo- Nhật Bản trình bày. Tp: P.ĐN, P.KHCN; Giảng viên K.CT, BM Điều khiển học; sinh viên lớp Việt-Nhật; Mời các giảng viên và SV quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7-A8

 

14h00’: Họp Hội đồng khoa học đào và đào tạo trường. Tp: Theo QĐ. Tại P.501-A1. (P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN chuẩn bị báo cáo)

 

P.ĐN

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu

10/01

 

Sáng:*/8h30’:  Họp Tổ biên soạn cuốn Chương trình đào tạo Đại học. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

PHT Long

Chiều:

 

 

 

Thứ Bảy

11/01

 

Sáng: */8h30’: Seminar luận án Tiến sỹ NCS Nguyễn Thị Hồng Mai chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải. Tp: BM Vận tải ĐB&TP, các đại biểu có giấy mời. Tại P.Hội thảo tầng 7- A8

 

*/9h00’: Seminar luận án TSKT của NCS Đào Văn Dinh chuyên ngành XDCT đặc biệt. Tp: BM CTGTTP và CTT, các đại biểu theo giấy mời. Tại P.501-A1.

 

BM VT ĐB&TP

 

 

BM CTGTTP &CTT

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

  1. Đề nghị các đơn vị trong toàn trường thực hiện kiểm kê tài sản và gửi biên bản kiểm kê về phòng TBQT theo thông báo số 1023 ngày 19/12/2013.
  2. P.ĐTĐH đề nghị các Bộ môn hoàn thành việc nhập điểm KH1 năm học 2013- 2014 hệ chính quy trước ngày 10/1/2014 để nhà trường xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học cho K51, 52, 53