TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 06/05 đến 11/05/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

06/05

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo dự thảo Quy định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.HCTH, TTHTQT về ĐT&NC, TT ƯDCNTT, TT TT-TV, P. ĐTĐH, P. ĐTSĐH, P.ĐN, P.KHCN, Ban QLGĐ, P.Bảo vệ, P.TC-KT, K.LLCT, Cơ sở 2. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

07/05

 

Sáng: */8h30: Họp Hội đồng KH-ĐT Trường. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1 (K.Đ-ĐT, K.VTKT, Viện KT XD, Viện MT&ATGT, Viện QH &QLGTVT chuẩn bị chương trình đào tạo đã rà soát và điều chỉnh  để báo cáo; BM Đ.Bộ, BM KT Nhiệt, BM QH&QLGTVT chuẩn bị chương trình đào tạo chuyên ngành mới mở để báo cáo).

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’: Họp phân bổ chỉ tiêu các chuyên ngành tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2013. Tp: Các thành viên Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2013. Tại P.401-A1

 

*/15h30’: Họp bàn và thống nhất ghi tên ngành học trên bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Khóa 50 trở đi. Tp: BGH; P.ĐTĐH; Lãnh đạo các Khoa, Viện có quản lý sinh viên và TT HTQT về ĐT&NC; BM Anh văn; P.ĐN. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐTS SĐH

 

 

BGH

 

Thứ  Tư

08/05

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp về việc thực hiện Dự án tăng cường thiết bị cho Phòng Thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu XDGT. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TBQT, P.TC-KT, Viện KTXD, BM VLXD. Tại P.301-A1.( P. TBQT chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm

09/05

 

Sáng:  */8h30’: Họp Thường trực Hội đồng Khoa học đào tạo trường xét duyệt đề tài cấp Trường năm 2014. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

(P.KHCN chuẩn bị báo cáo)

 

Chủ tịch HĐ KH-ĐT Trường

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 4/2013. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB,  P.TCKT, CĐ, Ban Thanh tra, Thanh tra ND. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu

10/05

 

Sáng: */8h30’: Họp về quản lý sử dụng, khai thác trang thiết bị của TT ĐTTH&CGCN cơ sở II, TT KHCN GTVT. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TC-KT, P.TBQT, P.HCTH, TTKHCN GTVT. Tại P.301-A1.

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:   

 

 

 

 

Thứ Bảy

11/05

 

Sáng: */9h00’: Phổ biến quy chế thi và phát thẻ dự thi cho thí sinh dự thi Cao học đợt 1 năm 2013. Tại Hội trường lớn. (P.KT&ĐBCLĐT phổ biến quy chế thi, phát thẻ dự thi; P.CTCT&SV chuẩn bị Hội trường). 

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

Chiều:

 

 

 

Ghi chú: 1. P.ĐTĐH đề nghị các BM đối chiếu với bản kế hoạch năm học 2013-2014 và góp ý kiến trong thời gian từ 06/5/2013 đến 11/5/2013 tại P.109- A9 (Trong giờ hành chính)

2. P.ĐTĐH đề nghị các BM chuyên môn nhập điểm bảo vệ TN trên phần mềm quản lý đào tạo chậm nhất 2 ngày sau khi lễ bảo vệ TN kết thúc để Nhà trường cấp bẳng điểm và xét công nhận tốt nghiệp cho SV (chi tiết xin liên hệ với P.ĐTĐH P.108- A9)