TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 06/10/2014 đến 11/10/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

06/10

 

Sáng: */8h30’: Hội thảo “Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng- Hợp tác và tích cực”. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐN, P.KHCN, BM Quản trị kinh doanh, các khách mời theo giấy mời và mời các giảng viên quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’: Họp về việc biên tập, hiệu đính sách tham khảo tiếng Trung. Tp: Ban quản lý dự án dịch sách, các thầy cô tham gia dịch sách và biên tập hiệu đính. (Mời Ô.Vũ Trọng Tích, Ô.Lê Hải Hà, Ô.Từ Sỹ Sùa, Ô.Đỗ Việt Dũng, Ô.Chu Viết Bình, Bà Lê Thị Vân Anh). Tại P.301-A1

 

 

PHT Long

 

Thứ Ba

07/10

 

Sáng: */8h30’: P.ĐTĐH báo cáo phương án tổ chức giảng dạy ngoại ngữ cho khóa 55. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, TTĐTQT, BM Anh văn, BM Nga-Pháp, Ban QLGĐ, P.TCKT, P.TCCB. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Tiếp bà Christine Choppy- Phó trưởng phòng đối ngoại, Trường ĐH Paris 13 (CH Pháp). Tp: P.ĐN, TT ĐTQT, Mời Bà Cúc (BM Nga- Pháp). Tại P.201-A1

 

*/9h00’: Họp Ban chấp hành đoàn TN trường mở rộng. Tp: UVBCH Đoàn trường, Bí thư các LCĐ. Tại P.401-A1

 

 

PHT Long

 

 

 

P.ĐN

 

 

 

BT Đoàn TN trường

Chiều: */14h00’: Họp xét tốt nghiệp cho sinh viên CTTT và CLC. Tp: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy của TTĐTQT (QĐ số 1630). Tại P.303-A1

 

*/14h00’: Họp xét duyệt đề tài NCKH sinh viên năm học 2014-2015. Tp: Thường trực Hội đồng KHĐT trường. Tại P.301-A1

 

 

PHT Long

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ  Tư

08/10

Sáng: */9h00’: Làm việc với GS Julien Y vonnet (Phụ trách đào tạo Thạc sỹ) Viện đào tạo Mô hình hóa và đa cấp độ trường ĐH Marne-la- Vallee, CH Pháp. Tp: BGH (PHT Long), TTĐTQT, P.ĐN, P.ĐTSĐH. Tại P.301-A1

 

 

BGH

Chiều:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 09/10

 

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

10/10

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm trưởng khoa VT-KT nhiệm kỳ 2014-2019. Tp: Tổ công tác, Toàn thể CB-VC Khoa VT-KT. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến điện tử Đại học GTVT. Tp: BGH (PHT Việt), BCN Khoa Đ-ĐT, Thành viên chi hội và khách mời. Tại P.401-A1

 

 

Tổ công tác

 

 

 

K.Đ-ĐT

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

11/10

 

Sáng

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú :

  1. Đề nghị các đơn vị gửi danh sách cán bộ kiêm nhiệm công tác văn thư về Phòng HCTH trước ngày 15/10/2014 (Theo cv số 529/ĐHGTVT-HCTH ngày 01/10/2014)
  2. Đề nghị các đơn vị bố trí cán bộ nhận công văn tại VP đơn vị hàng ngày sáng từ 9h30’-10h30’; chiều từ 15h30’-16h30’.