TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                Tuần từ 07/4/2014 đến 12/4/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

07/04

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

08/04

 

Sáng: */8h30’: Làm việc với tổ tư vấn của Bộ GD&ĐT về Đề án chuyển đổi các Trung tâm, Công ty theo NĐ115 và NĐ80. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh), P.KHCN, P.TCKT, P.TCCB, P.TBQT, P.HCTH; Các trung tâm, Công ty có Đề án chuyển đổi. Tại P.401-A1 (P.KHCN chuẩn bị nội dung để báo cáo)

 

P.KHCN

Chiều: */14h00’: P.ĐTĐH báo cáo BGH về tổ chức học kỳ III và các công việc trong tháng 4/2014. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH. Tại P.305-A1

 

*/15h00’: Họp Hội đồng kỷ luật viên chức. Tp:  Toàn thể thành viên HĐ Theo QĐ số 633/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/3/2014. Tại P.301-A1

 

P.ĐTĐH

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ  Tư

09/04

Sáng: Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (nghỉ cả ngày, Không bố trí học bù)

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Năm 10/04

 

Sáng: */8h00’: Giới thiệu hệ thống đào tạo trực tuyến và phương pháp xây dựng bài giảng điện tử, đề thi trắc nghiệm trực tuyến. Tp: Tiểu ban cơ sở vật chất, trung tâm ứng dụng CNTT, Khoa CNTT, mời các giảng viên quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: BCĐ rà soát và điều chỉnh Chương trình đào tạo Thạc sỹ báo cáo BGH về tình hình thực hiện. Tp: BGH (HT, các PHT); BCĐ; Trưởng các tiểu ban: khối CT, khối CK, khối VTKT, khối Đ-ĐT,  khối CNTT (Ô.LH Hà, Ô.Bang, Ô.Tích, Ô.Minh, Ô.Dũng). Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp BTC Hội nghị NCKH của sinh viên kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị. Tp: Thành viên BTC Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Ban Vệ sinh ATLĐ kiểm tra vệ sinh môi trường tại khu giảng đường và các xưởng. Tp: Toàn thể thành viên của Ban. Tập trung tại Trạm y tế

 

*/9h00’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 3/2014. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban Thanh tra, Thanh tra ND. Tại P.305-A1

 

PHT Việt

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Trưởng BTC

 

 

Trưởng ban

 

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’: P.KHCN báo cáo BGH về Dự thảo Quy định NCKH của SV. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KHCN, P.CTCT&SV. Tại P.305-A1

 

*/16h00’: Xét bồi hoàn chi phí đào tạo cho ông Tạ Đức Giang-BM Trắc địa và ông Đào Đình Thưởng- BM Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin. Tp: Hiệu trưởng, CĐ, P.TCCB, P.TC-KT, Trưởng BM Trắc địa, Trưởng BM Những NLCB của CN Mác- Lê Nin. Tại P.301-A1

 

P.KHCN

 

 

P.TCCB

 

Thứ Sáu

11/04

 

Sáng: */8h00’: Hội thảo toàn quốc về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Tp: Theo giấy mời. Tại Hội trường lớn.

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Khoa KHCB để lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm trưởng khoa KHCB nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: Toàn thể CB-VC trong biên chế của Khoa KHCB và Tổ công tác. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Giới thiệu Chương trình học bổng toàn phần học ThS ngành Cơ khí, Đ-ĐT, CNTT. Tp: BGH(PHT Việt), P.CTCT&SV, P.ĐN, TTĐTQT, P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, Đại diện các khoa liên quan và SV tốt nghiệp các ngành CK, Đ-ĐT, CNTT từ năm 2011 đến 2014. Tại 108-A5 (đề nghị  các khoa thông báo cho sinh viên )

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp bộ môn chuyên ngành xây dựng đường ô tô và đường Thành phố của NCS Đỗ Thắng. Tp: Hội đồng chấm luận án, K.CT, BM Đường bộ, P.ĐTSĐH. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Hội thảo chuyên đề về “Công nghệ kiểm định xây dựng tiên tiến”. Tp: Giảng viên các BM: Đường bộ, Địa kỹ thuật, Công trình GTTP&CTT, Công trình GTCC, Đường ô tô &SB và các BM khác của K.CT. Mời các GV quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7-A8

 

*/10h00’: Ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện ứng dụng công nghệ- Bộ KHCN. Tp: BGH (HT), P.ĐN, P.KHCN, K.Đ-ĐT, TT KHCN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH. Tại P.301-A1 (9h45’ Hiệu trưởng tiếp đoàn tại P.201-A1)

 

P.CTCT&SV

 

 

Tổ công tác

 

 

 

P.CTCT&SV

 

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

BM Đường bộ

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:  */14h00’: Hội đồng khoa học đào tạo Khoa LLCT họp xét NCKHCN cấp trường 2015. Tp: Hội đồng KHĐT Khoa LLCT, Mời P.KHCN dự. Tại P.203- B2 (VP BCN Khoa LLCT)

 

K.LLCT

 

Thứ Bảy

12/04

 

Sáng:  8h00’: Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2014. Tp:TV ĐU; toàn thể học viên đã đăng ký. Tại Hội trường lớn. (Lớp học tổ chức trong 2 ngày 12, 13/4/2014, 7h30’- 8h00’ ngày 12/4/2014, các học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng nhận tài liệu)

 

BTC Đảng ủy

Chiều:

 

 

 

Ghi chú :

  1. Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ kiểm tra tiến độ và chương trình làm việc của NCS trong khoảng thời gian từ 14/4/2014 đến 28/4/2014 tại các bộ môn đang quản lý NCS. P.ĐTSĐH kính đề nghị các BM đang quản lý các NCS đăng ký ngày kiểm tra với P.ĐTSĐH (P.209-A9, gặp Ô.Đạt 01662553995) trước ngày 11/4/2014.