TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 08/04 đến 13/04/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

08/04

 

Sáng: */10h00’: Họp về xây dựng kế hoạch Đào tạo năm học 2013-2014. Tp: BGH (HT, và các PHT); P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, Ban QLGĐ. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp về xây dựng Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008-2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, P.TCCB, P.TCKT, P.KHCN, P.TBQT, Ban QLDA, P.ĐN, P.CTCT&SV, P.HCTH. Tại P.401-A1 (P.HCTH chuẩn bị nội dung Dự thảo báo cáo)

 

*/14h00’: Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường của Khoa Vận tải kinh tế. Tp: Hội đồng Khoa học và đào tạo K.VTKT, Mời Lãnh đạo P.KHCN dự. Tại VP Khoa Vận tải kinh tế.               

 

*/15h30’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 3/2013. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban Thanh tra, Thanh tra ND. Tại P.301-A1 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

HĐ KHĐT Khoa VTKT

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Ba

09/04

 

Sáng: */8h00’: Kiểm tra thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự của nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ (18-25 tuổi). Tp: Thủ trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô HN, Đại diện Bộ GD&ĐT, Lãnh đạo UBND, chỉ huy trưởng Ban CHQS Đống Đa, BGH (PHT Vịnh), P.TCCB, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.Bảo vệ. Tại P.301-A1. (P.Bảo vệ chuẩn bị báo cáo)

 

*/8h30’: Họp về “Triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên”. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KT&ĐBCLĐT, Lãnh đạo các Khoa, Viện, TTHTQT về ĐT và NC, P.CTCT&SV, Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV Tại P.401-A1

 

PHT Việt

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của Khoa Đại học Tại chức.  Tp: BGH (PHT Long), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.TCKT,toàn thể CB Khoa ĐHTC; Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của BM Giáo dục thể chất. Tp: BGH (PHT Vịnh), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTĐH, toàn thể CB-GV Bộ môn GDTC; Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự. Tại P.301-A1

 

*/16h00’: Họp BTC Hội thảo hè năm 2013. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1 (P.HCTH chuẩn bị nội dung để báo cáo).

 

*/16h00’: Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2011-04-02 “Nghiên cứu xói cục bộ ở nhóm cọc của trụ cầu bệ cao” do PGS- TS Trần Đình Nghiên làm chủ nhiệm đề tài. Tp: Hội đồng nghiệm thu. Tại Phòng Hội thảo tầng 7- Nhà A8

Trưởng K.ĐHTC

 

 

 

Trưởng BM GDTC

 

 

 

Trưởng BTC

 

 

P.KHCN

 

 

 

Thứ  Tư

10/04

Sáng: */8h00’: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Chương trình tiên tiến của Bộ GD&ĐT. Tp: Ban QL CTTT, TT HTQT về ĐT&NC, Khoa Công trình; Mời các GV, trợ giảng tham gia giảng dạy CTTT, cố vấn học tập của các lớp CTTT. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo Dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, P.KHCN, P.ĐN, TTHTQT về ĐT&NC, TTKHCN GTVT, TT ĐTTH CGCN GTVT, P.TBQT, Ban QLDA, TTƯDCNTT. Tại P.401-A1

 

*/15h00’: Họp Ban Chấp hành Đoàn trường. Tp: UV Ban chấp hành Đoàn trường. P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

BT Đoàn TN

 

Thứ Năm

11/04

 

Sáng:  */8h30’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của Ban QL KTX. Tp: BGH (PHT Vịnh), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, P.TCKT và toàn thể CB Ban QL KTX; Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự. Tại Ban QL KTX

 

*/8h30’: Hội nghị đóng góp ý kiến về chương trình đào tạo của Khoa Vận tải- Kinh tế. Tp: Các đại biểu có giấy mời, Ban rà soát và chỉnh sửa chương trình đào tạo liên ngành và các ngành khối VT-KT, Trưởng các BM. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Lễ ra quân các đội tuyển Olympic sinh viên năm 2013. Tp:Mời BGH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Đoàn TN, đại diện các BM có sinh viên tham dự và các em sinh viên thuộc các đội tuyển Olympic. Tại P.108-A5

Trưởng ban KTX

 

 

 

Trưởng khoa

VTKT

 

 

 

P.CTCT&SV và Đoàn TN

 

 

 

Chiều: */14h00’: Tiểu ban Chương trình đào tạo báo cáo Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo về CTĐT đã rà soát và điều chỉnh. Tp: BCĐ nâng cao chất lượng ĐT, Tiểu ban CTĐT. Tại P.401-A1

 

Trưởng Ban chỉ đạo

 

Thứ Sáu

12/04

 

Sáng:

 

 

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo Dự thảo quy định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, Ban Thanh tra, Ban QL KTX, Ban QL GĐ, Trạm Y tế, K.GDQP, BM GDTC, Xưởng in, TT TT-TV, Cơ sở II. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

13/04

 

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

Ghi chú:

  1. Phòng Đào tạo Đại học đề nghị Trưởng BM chuyên môn, cố vấn học tập K50 phổ biến cho SV thông báo số 641/TB-ĐTĐH ngày 15/8/2012 về điều kiện được bảo vệ tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
  2. 2. P.Đào tạo Đại học đề nghị các Bộ môn nhập điểm thi lại học kỳ I năm 2012- 2013 Khóa 53 trước ngày 18/4/2013 để nhà trường xét cảnh báo kết quả học tập và thôi học cho Khóa 53.
  3. Các đơn vị trực thuộc khẩn trương gửi báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018 cho P.HCTH (đ/c Thủy) trước ngày 12/4/2013.